Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Conseil Дневен ред (архив) Ordre du jour 05.02.2013

Ordre du jour 05.02.2013

Д Н Е В Е Н  Р Е Д
на
РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
на САС
05.02.2013г.
 

  1. Прием;
  2. Кадрови;
  3. Вписване на нови адвокатски дружества, съдружия, адвокатски съдружници и промени;
  4. Становища по отчети;
  5. Обсъждане и вземане на решение за ремонт на покрива на ТД;
  6. Дисциплинарни преписки;
  7. Решение за предаване на дисциплинарен съд на неплатилите членски внос  за три или повече месеца за периода 01.01.2012г. – 31.12.2012г.;
  8. Обсъждане и вземане на решение за организиране и провеждане на среща със СРС по проблеми при прилагането на ЗПП;
  9. Вземане на становище във връзка с анонимно изнесената в публичното пространство информация,  засягаща адв. Елка Бойчова Пороминска като адвокат, като член на Софийския адвокатски съвет, както и като член на Комисията за прилагане на ЗПП, по отношение видове дела, номера на конкретни дела и суми, които  "е получила" или "е щяла да получи";
  10. Разни.

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020