Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Conseil Дневен ред (архив) Ordre du jour 22.01.2013

Ordre du jour 22.01.2013

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

на

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

на САС

22.01.2013г.

  1.     Прием;
  2.     Кадрови;
  3.     Вписване на нови адвокатски дружества, съдружия, адвокатски съдружници и промени;
  4.     Становища по отчети;
  5.     Доклад за изпълнението на бюджета на САК за финансовата 2012г. и приемане на параметрите на бюджета на САК за финансовата 2013г. ;
  6.     Отчет на дейността за 2012г. на Комисията за дисциплинарна политика;
  7.     Молба по чл.36 ЗА;
  8.     Разни.

                                                                       Секретар на САК

                                                                       Вл.Дончев

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020