Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Conseil Дневен ред (архив) Дневен ред за 13.02.2018

Дневен ред за 13.02.2018

There are no translations available.

И З В Ъ Н Р Е Д Н О   З А С Е Д А Н И Е
на САС
13.02.2018 г.

Д  Н  Е  В  Е  Н      Р Е Д:  

1. Кадрови;
2. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;
3. Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;
4. Обсъждане и вземане на решения във връзка с доклада за извършената ревизия за дейността на САК за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2017г.;
5. Обсъждане на оферта за карти МУЛТИСПОРТ за членовете на САК;
6. Доклад за дейността на библиотеката на САС за 2017 г.;
7. Молби по чл.36 ЗА;
8. Дисциплинарни преписки;
9. Разни.  

Адв. Пейчо Пейчев: ........
/Секретар на САС/

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020