Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Assemblée générale Lawyer elections 2014

Адвокатски избори 2014

Filtrer par titres      Affichage #  
# Titre de l'article Clics
1 Протокол на ИК за избори на делегати на САК, произведени на 02.02.2014г. 6235
2 Протокол от заседание на ИК по чл.99, ал.2 във вр. с чл. 101 от ЗА 5712
3 Препис – извлечение от Протокол от заседание на Избирателната комисия по чл. 99, ал. 2 във връзка с чл. 101 от ЗА от 26.01.2014г. 6059
4 Протокол от заседание на ИК по чл.99, ал.2 във вр. с чл. 101 от ЗА 5565
5 Протокол на ИК за избори на делегати на САК, произведени на 25 и 26.01.2014г. 6199
6 Отчет по бюджет 2013 и прокто бюджет за 2014 6441
7 МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ за произвеждане на изборите за делегати от САК 10556
8 П Р О Т О К О Л от заседание на Избирателната комисия по чл. 99, ал. 2 във връзка с чл. 101 от ЗА 12433
9 Списък на кандидатите за делегати на годишното събрание на адвокатите в страната 11401
10 Доклад относно възможностите за освобождаване на САК от притежавания лек автомобил марка "Ягуар" 9582

Copyright © sak-sas.bg 2019