Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Assemblée générale Liste des candidats pour les délégués du Barreau de Sofia

Liste des candidats pour les délégués du Barreau de Sofia

18.01.2013г.
Избирателната комисия за провеждане изборите за излъчване на делегати от САК за общото събрание на адвокатите от страната на основание чл.103 ал.4 от Закона за адвокатурата обявява Окончателния

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ  
за делегати от софийска адвокатска колегия за общото събрание на адвокатите от страната

 

 Кандидатите по списъка са подредени по ред на регистриране на предложенията за кандидати за делегати.

 

Номер

Име

1

Петър Иванов Китанов

2

Марио Унчов Топчийски

3

Стоян Митев Желев

4

Владимир Радославов Дончев

5

Албена Василева Пенова

6

Ивайло Димитров Данов

7

Христо Иванов Христов

8

Венелин Николов Гачев

9

Таня Панайотова Градинарова

10

Владислав Александров Янев

11

Георги Ламбрев Бакалов

12

Велина Аспарухова Рашкова

13

Николай Стефанов Руневски

14

Чавдар Георгиев Тончев

15

Елка Бойчова Пороминска

16

Константин Петров Димитров

17

Звезделин Емилов Лазаров

18

Мариела Йорданова Стайкова

19

Иван Георгиев Велов

20

Николина Цанкова Цаковска - Цветкова

21

Петър Георгиев Чергаров

22

Любомир Николаев Талев

23

Венелин Славчев Славчев

24

Тодор Илиев Трифонов

25

Александър Василев Хамънов

26

Пейчо Йорданов Пейчев

27

Александър Михайлов Коджабашев

28

Валентина Видинова Адиркова - Георгиева

29

Ирина Василева Начкова

30

Пламен Йорданов Ангелов

31

Юлиан Людмилов Страшимиров

32

Николай Илиев Николов

33

Тодор Филипов Филипов

34

Светозар Стефанов Светозаров

35

Красимира Янкова Господинова - Георгиева

36

Димо Вергил Димов

37

Райна Иванова Аврамова - Еланджиева

38

Веселин Рашков Рашков

39

Хараламби Борисов Анчев

40

Юлиан Милков Ламбовски

41

Петър Емилов Станков

42

Велислав Величков Величков

43

Атанас Иванов Железчев

44

Александър Емилов Кашъмов

45

Тодор Димитров Табаков

46

Кремена Стефанова Бъчварова

47

Лъчезар Йорданов Тодоров

48

Силвия Първанова Любенова

49

Разалина Илиева Иванова

50

Ивайло Богомилов Луканов

51

Кирил Димитров Петров

52

Нина Тодорова Цифудина

53

Александър Райчев Ангелов

54

Вержиния Калинова Дакова

55

Ива Иванова Згурова - Шопова

56

Любомир Колев Денев

57

Ана Борисова Лазарова

58

Евгени Иванов Ойсилов

59

Красимир Иванов Краев

60

Миле Ангелов Милев

61

Мартин Ванев Попов

62

Милена Димитрова Железарова - Беленска

63

Мариана Славчева Митова

64

Десислава Методиева Миразчийска

65

Юлиан Любомиров Дацев

66

Петя Станимирова Колчева

67

Марина Борисова Дикова

68

Анна Василева Гаврилова - Анчева

69

Георги Траянов Лялев

70

Македони Петров Бизов

71

Таня Найденова Иванова - Митова

72

Динко Йорданов Кънчев

73

Антон Борисов Бояджиев

74

Мария Николаева Стефанова

75

Теодор Артуров Божинов

76

Пламен Йорданов Гълъбов

77

Даниела Георгиева Вулева

78

Николай Николов Тодоров

79

Людмил Николов Рангелов

80

Гаврил Стефанов Благоев

81

Елеонора Кирилова Петрова

82

Петър Александров Зафиров

83

Хари Андреев Владимиров

84

Георги Иванов Неделчев

85

Александър Николаев Димов

86

Стоянка Кирилова Витанова

87

Елмира Хайри Исмаил

88

Николай Георгиев Генчев

89

Светлана Иванова Бояджиева

90

Емил Христов Ценов

91

София Николова Разбойникова

92

Валери Иванов Иванов

93

Витан Василев Андреев

94

Маринела Иванова Маринова - Славова

95

Борислав Цветков Боянов

96

Никола Димитров Рангелов

97

Валерий Илиев Ждраков

98

Стоян Тотев Динев

99

Диляна Колева Гитева - Ганчева

100

Емил Григоров Николов

101

Вера Славчова Павлова

102

Росен Йорданов Воденичарски

103

Светозар Георгиев Златанов

104

Проф. Атанас Петров Василев

105

Екатерина Атанасова Спасова

106

Орлин Кункин Белов

107

Снежанка Димитрова Оцетова

108

Янко Вакрилов Георгиев

109

Деян Величков Борисов

110

Георги Величков Величков

111

Стефан Христов Ботев

112

Иван Николаев Иванов

113

Николай Стоянов Танков

114

Георги Цветанов Леков

115

Стефан Йорданов Стефанов

116

Людмила Милчева Лозанова

117

Йосиф Давид Герон

118

Володя Нанов Йотов

119

Милена Любенова Георгиева - Табакова

120

Стефан Пенчев Анев

121

Райчин Иванов Пръмов

122

Иван Йовнов Илиев

123

Недялка Тошкова Николова

124

Кристиян Бориславов Гочев

125

Трифон Димитров Балевски

126

Максим Райчев Авджийски

127

Емануил Любомиров Георгиев

128

Николай Аврамов Свинаров

129

Петър Кирилов Петров

130

Ваня Атанасова Божинова - Иванова

131

Снежинка Софрониева Ставрева

132

Йордан Георгиев Соколов

133

Юлиан Александров Спасов

134

Ремзи Дурмуш Осман

135

Четин Хюсеин Казак

136

Стоянка Панчова Бешкова

137

Явор Божилов Нотев

138

Красимира Рангелова Иванова

139

Пламен Петров Ялнъзов

140

Виктор Нейков Михайлов

141

Траян Константинов Конов

142

Златина Христова Георгиева

143

Стефан Петров Фиков

144

Константин Начов Симеонов

145

Наталия Любенова Ценова

146

Пламен Иванов Гинов

147

Румен Николов Гарчев

148

Николай Асенов Илиев

149

Маргарита Рангелова Козалиева

150

Милчо Йорданов Бенгарски

151

Емануил Николов Йорданов

152

Здравко Миланов Миланов

153

Снежанка Ангелова Раденовска

154

Петя Борисова Шопова

155

Младен Петров Червеняков

156

Илонка Николова Иванчева - Райчинова

157

Георги Митев Сандулов

158

Милка Колева Георгиева

159

Тотка Тончева Янева

160

Георги Николов Ценков

161

Димитър Малчев Димитров

162

Диана Колева Зулчева

163

Даниел Василев Вълчев

164

Константин Захариев Дечев

165

Апостол Георгиев Вълков

166

Росен Иванов Чобанов

167

Деню Господинов Гогов

168

Елизавета Георгиева Караджова

169

Емилия Николова Павлова

170

Кирил Димитров Палазов

171

Ирина Тодорова Игнатова

172

Мая Георгиева Ценкова

173

Витали Богданов Хамбарджаев

174

Люба Любомирова Паунова

175

Мирела Емилова Станкова

176

Илияна Владиславова Вълчанова

177

Нели Колева Арабаджиева

178

Благородна Константинова Илиева

179

Юлия Василева Куцарова

180

Росен Андреев Карадимов

181

Ивайло Софрониев Ставрев

182

Силвия Илиева Бочукова - Спасова

183

Пламен Христов Пенчев

184

Цветан Благоев Джигански

185

Марен Игнатов Москов

186

Сета Хампарцум Меджелян

187

Георги Георгиев Ценев

188

Анастасия Георгиева Вукадинова

189

Милена Богданова Манджукова

190

Петя Петрова Костова

191

Надежда Борисова Ковачева

192

Стефан Костадинов Иванов

193

Менко Петров Менков

194

Георги Тодоров Гатев

195

Александър Велизаров Спасов

196

Георги Георгиев Димитров

197

Любомир Цветанов Цеков

198

Нели Георгиева Ташева

199

Пламен Александров Панайотов

200

Анна Василева Гоцева

201

Велика Димитрова Андонова

202

Теодора Александрова Попова

203

Дочка Спиридонова Хрусанова

204

Юлия Савева Стоянова

205

Валентин Николов Милтенов

206

Стоян Митев Кръстев

207

Сийка Димитрова Анадолиева

208

Милена Илиева Илиева

209

Георги Асенов Станчев

210

Яким Михайлов Стоянов

211

Боряна Благомирова Евгениева

212

Ивайло Иванов Дерменджиев

213

Снежина Илиева Спасова

214

Виолета Дечева Каварджиклиева - Граматикова

215

Христо Петров Христов

216

Марина Иванова Маврова

217

Марияна Иванова Николова

218

Владимир Георгиев Пенев

219

Снежанка Желева Иванова

220

Розалина Димова Апостолова

221

Йонка Георгиев Цонева - Темелкова

222

Мария Веселинова Мусорлиева

223

Румяна Моева Радкова

224

Ели Иванова Христова

225

Росен Томов Христов

226

Павлин Колев Колев

227

Георги Николов Атанасов

228

Даниела Стефанова Доковска

229

Гроздан Добрев Добрев

230

Ралица Босилкова Негенцова

231

Радослав Ганчев Ганев

232

Огнян Антонов Станков

233

Мигуела Любомирова Григорова

234

Александър Андреев Андреев

235

Йордан Кирилов Школагерски

236

Ина Николаева Лулчева

237

Валентин Габриел Бенатов

238

Петър Стоянов Божков

239

Дора Славеева Лялева

240

Димитър Петров Долапчиев

241

Теодора Георгиева Милушева

242

Юлиан Йорданов Станков

243

Цено Христов Стоянов

244

Чавдар Петров Пенков

245

Ради Стефанов Тодоров

246

Маргарита Александрова Бояджиева

247

Александър Валентинов Гонев

248

Светлана Илиева Байчева

249

Мариета Венелинова Кожухарова

250

Валентина Драйчева Бакалова

251

Людмил Георгиев Дамянов

252

Светла Крумова Бамбалска

253

Валерия Иванова Браткова

254

Виктор Менто Толедо

255

Наташа Кирилова Тачева

256

Рая Лъчезарова Караджова

257

Мирена Христофорова Пенчева

258

Августина Александрова Доспевска

259

Весела Симеонова Савова

260

Стоян Красимиров Кожухаров

261

Румяна Кирилова Сидерова

262

Вася Тодорова Илиева

263

Валентин Стефанов Брайков

264

Цветана Иванова Чуклева - Недялкова

265

Димитринка Стефанова Герганова

266

Добринка Георгиева Гърневска

267

Йоанна Димитрова Знеполска

268

Соня Стоянова Иванова

269

Бойко Цветков Ботев

270

Нина Николова Седефова

271

Елена Михаилова Карадиамандиева - Иванова

272

Кина Стоянова Чутуркова

273

Силвия Стоева Цветкова

274

Ненка Иванова Иванова

275

Олга Павлова Николова - Крашевска

276

Владимир Дочев Кинкин

277

Стефан Цветков Павлов

278

Йордан Димитров Киров

279

Ирина Михайлова Молерова

280

София Иванова Кашлакева - Андреева

281

Стоян Андреев Андреев

282

Десислава Станимирова Георгиева

283

Теодор Димитров Тодоров

284

Виктор Трифонов Тодоров

285

Мария Милкова Соколова

286

Пламена Николаева Петрова

287

Веселин Борисов Черкезов

288

Денка Господинова Пенева

289

Лилия Петрова Борисова

290

Мариета Стойнова Караджова

291

Ганчо Статев Ганев

292

Милена Валентинова Калчева

293

Даря Стоева Пенкова

294

Маргарита Блажева Сълова

295

Татяна Иванова Лихарска - Велкова

296

Георги Иванов Митов

297

Калина Савова Славкова

298

Траян Марков Марковски

299

Сашо Пенов Георгиев

300

Ценимир Братоев Братоев

301

Евгения Веселинова Дашина

302

Андрей Митков Делчев

303

Валя Симеонова Гигова

304

Вишана Владиславова Молерова

305

Георги Георгиев Минчев

306

Мария Николова Карадиамандиева

307

Димитрина Ангелова Димитрова

308

Михаил Тодоров Карадиамандиев

309

Нели Любомирова Виодорова

310

Йорданка Чанкова Вандова

311

Михаил Иванов Бояджиев

312

Ваня Траянова Стоянова

313

Златка Стефанова Динева

314

Никола Георгиев Атанасов

315

Весела Николова Станчева - Минчева

316

Таня Андонова Дишлиева

317

Илияна Георгиева Червенякова

318

Венцислав Цветанов Дудоленски

319

Емил Николов Карамфилов

320

Георгица Петкова Петкова

321

Станислав Кръстев Костов

 

 

 

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020