Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Assemblée générale Invitation à l'Assemblée générale 26/27-01-2013

Invitation à l'Assemblée générale 26/27-01-2013

Адвокатският съвет на Софийската адвокатска колегия на основание чл. 81, ал. 2 от Закона за адвокатурата свиква редовно общо събрание на 26 и 27.01.2013 г. в 8 ч. в зала „Максима“ в сградата на УАСГ, бул. Христо Смирненски 1, при следния дневен ред:

 

  1. разглеждане отчета за дейността на адвокатския съвет през отчетната година и вземане на решения по него; разглеждане доклада на контролния съвет;
  2. разглеждане отчета на дисциплинарния съд;
  3. приемане бюджет на съвета на колегията за следващата финансова година;
  4. избор на делегати за общото събрание на адвокатите в страната

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020