Home News ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ за членовете на ОК „Адвокат”

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ за членовете на ОК „Адвокат”

There are no translations available.

Уважаеми членове на Осигурителна каса „Адвокат“,

Предвид на създалата се в страната ситуация и ограничаване достъпа на хора до паричните салони на САК и ОК “Адвокат“ и с оглед опазване на Вашето и на Вашите близки здраве Ви съобщаваме, че всеки член на ОК „Адвокат” може да внесе осигурителната си вноска за месец февруари и предходни месеци по сметките на НАП чрез електронно банкиране или с вносна бележка във всеки офис на ОББ /офиси на ОББ има и в самите ТД на НАП, където не се събира такса за обработване и превод по сметките на НАП/.

За тези от Вас, които желаят да знаят размера на вноската си, обявяваме следните телефони в часовия интервал от 10 часа до 16 часа и имейл за информация:

Паричен салон – (0879) 29 22 32

Зам.гл.счетоводител – (02) 904 80 16

Гл.счетоводител - (02) 904 80 14; (0879) 29 22 44;

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

За Ваше удобство, Ви предоставяме банковите сметки на НАП с кодовете за вид плащане съответно за ДОО, ДЗПО и НЗОК и платежно нареждане образец:

Сметка: BG17UBBS88888588845400 код:551111 – вноски ДОО

Сметка: BG23UBBS88888892830100 код:581111 – вноски ДЗПО

Сметка: BG77UBBS88888688845500 код:561111 – вноски НЗОК

Моля, вписвайте периода, за който се отнася съответната вноска!

Уведомяваме Ви, че Декларация образец 1 за месец февруари 2020 година, е подадена за всички членове на Осигурителна каса „Адвокат“ на 06.03.2020 година.

Моля адвокатите, които имат болнични листове за месец февруари 2020 и предходни месеци, и все още не са внесли осигурителните си вноски, да изпратят сканирани болничните си листове на имейл: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . В рамките на 2 (два) работни дни на всеки ще бъде изчислен размера на осигурителните вноски и ще бъде изпратена обратно необходимата информация, за да се извърши плащане.

Уважаеми колеги, моля следете сайта на САК и съобщенията във връзка с осигуряването на членовете на ОК „Адвокат”.

Ръководството на ОК“Адвокат“ желае здраве на Вас, Вашите семейства и близки!

ОК „Адвокат”

Print PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020