Home News Готови адвокатски карти

Готови адвокатски карти

There are no translations available.

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят и 1бр.снимка.

 

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на ВАС - УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

Номер Име Kарта номер Личен номер
*Адвокати* ----- -----
1 Б.Б.Б SAK9835 1400722210
2 Г.И.А. SAK9836 1000722310
3 Г.К.Ч. SAK9837 1100721610
4 И.Т.Т. SAK9838 1700523110
5 И.В.В. SAK9839 1800721710
6 И.Х.Н. SAK9840 1100670410
7 Л.Ю.М. SAK9841 1800722110
8 Л.Д.К. SAK9842 1400651610
9 М.Б.В.-Л. SAK9843 1100690910
10 М.И.Р. SAK9844 1000721910
11 М.Т.П. SAK9845 1400721810
12 Н.К.Б.-С. SAK9846 1800597810
13 О.Г.М. SAK9847 1400165310
14 О.Х.С. SAK9848 1100509010
15 Т.С.Л. SAK9849 1100722010
*Младши* ----- -----
1 Л.П.Я. SAK9850 4700172510
*Асистенти* ----- -----
1 В.М.Б. SAK9851 5700147110
2 В.Н.Ш. SAK9852 5200146010
3 Е.Г.А. SAK9853 5000147010
4 И.И.М. SAK9854 5500146210
5 К.И.С. SAK9855 5400146510
6 Л.Г.В. SAK9856 5000146910
7 Н.М.Н. SAK9857 5300146810
8 Н.А.К. SAK9858 5300147210
9 Н.К.Г. SAK9859 5900146110
10 Р.Б.Б. SAK9860 5700146710
11 С.Н.Ц. SAK9861 5000146610
12 Т.И.К. SAK9862 5100146310
13 Я.В.С. SAK9834 1100658610

Print PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020