Home Legal aid News Oтчетите за приключената работа по Правна помощ

Oтчетите за приключената работа по Правна помощ

There are no translations available.

Уважаеми колеги,

Във връзка с края на календарната и бюджетна година напомняме на тези от Вас, които са вписани в регистъра и оказват правна помощ, че трябва да представят отчетите си за приключената от тях работа възможно най-бързо, с оглед своевременно изплащане на хонорарите от Националното бюро за правна помощ.

Print PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020