Списък на дежурни адвокати за 01.03.2014 до 31.03.2014

27 February 2014

There are no translations available.

Списък на дежурните адвокати за период
От дата: 01.03.2014 г.До дата: 31.03.2014 г.

 

Име Стационарен Мобилен
 Анета Димитрова Донева 896231467 888131763
 Анета Костадинова Ангелова 9895385 879491122
 Борислав Славейков Илиев - 888522189
 Веселин Иванов Хадживасилев - 889887858
 Веселина ВАНГЕЛОВА Тодорова 9522793 887401728
 Владимир Любомиров Деспотов 8727317 888312945
 Володя Иванов Николов 9291917 888335979
 Галя Димитрова Грошлева 9525505 887604907
 Гиргина Валентинова Чилева - 888234506
 Десислав Славков Портенов 9892884 889626869
 Деспа Щерева Иванова 9296272 898544372
 Евгени Начев Начев 9631336 887705323
 Евгени Николаев Христов - 888638353
 Екатерина Райкова Джурова - 898355110
 Елза Цветанова Цекова-Андреева 9888088 878789858
 Емил Иванов Каменов - 878235053
 Ефросимка КИРИЛОВА Миланова 888720304 899100078
 Желка Петрова Мандова - 886303036
 Зоя Лозанова Венкова 4416121 888410825
 Иванка Георгиева Лазарова - 888235787
 Йоанна Величкова Вучкова 8518327 884714523
 Красимир ПЕТРОВ Иванов - 887236391
 Красимир Филчев Георгиев 4010596 884117816
 Любка Маринова Димитрова 8568523 888371875
 Марийка Паунова Глушкова 9819805 878808955
 Милчо Василев Пълов - 898710964
 Недялко Латунов Делчев - 888613258
 Никола Николов Касабов 8722287 888401722
 Николай Александров Георгиев 9888088 896779090
 Новела Белчева Белчева-Купенова 8583858 886033636
 Павлина Тодорова Георгиева - 898522038
 Петър Илиев Болчев 9863684 899524626
 Райна Димитрова Мандакова - 888717572
 Росица Тодорова Славчева 8978892 888957242
 Румяна Василева Памукова - 888930264
 Силвия Димитрова Христова - 889567886
 Стойко Димитров Славов 9813430 893749861
 Чавдар Петров Пенков 9864636 898430920
 Юлия Василева Куцарова 8279227 887512327
 Ясен Георгиев Стоев 8519078 889434931

Print