Home Адвокатски избори 2020 Съобщение от ИК на САК

Съобщение от ИК на САК

There are no translations available.

                                                                      СЪОБЩЕНИЕ

                                                           Адвокатски избори 2020

 

Напомняме, че изборите за органи на САК и за делегати за Общото събрание на адвокатите в страната, насрочени за 25 и 26 януари 2020 г., от 8 часа в аудитория 272 в Юридическия факултет в сградата на СУ “Св.Климент Охридски”, бул. “Цар Освободител” № 15.

 

Гласуването започва на 25.01.2020 г. след изчерпване на останалите точки от дневния ред на Общото събрание, с начален час, обявен от Избирателната комисия, и краен час на гласуване - 17.00 ч., и продължава на 26.01.2020 г. от 9.00 ч. до 14.00 ч. В случай, че в края на избора има негласували членове на САК, изборът приключва, след като гласува последният адвокат, явил се пред избирателното бюро не по-късно от крайния час за гласуване за съответния ден.

 

         Съгласно чл.108 от Закона за адвокатурата, в резултат на проведения избор, ако не е попълнен някой от органите на адвокатската колегия, се провежда допълнителен избор в първата неделя на месец февруари, а именно: 02.02.2020 г. Часът и мястото на допълнителния избор се определят и съобщават на членовете на колегията преди закриване на редовното общо събрание.

 

Ще бъдат осигурени условия за заверка на пълномощните.

 

Напомняме на колегите,че адвокати ,които не са изпълнили задължението си по чл.49 от ЗА до 31.12.2019 година , могат да гласуват само като пълномощници ,но не и да участват в изборите и да бъдат избирани в органи на САК.

 

Print PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020