Home Адвокатски избори 2016 Резултати от избора: ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СОФИЙСКИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Резултати от избора: ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СОФИЙСКИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

There are no translations available.

РЕШЕНИЕ
56/07.02.2016 г.

 относно: избора на членове на Софийския адвокатски съвет

 Избирателната комисия на Софийска адвокатска колегия, на основание чл. 108, ал.3 във връзка с чл.106, ал.2 и 3 от Закона за адвокатурата, и въз основа на получените данни от протоколите на Избирателните бюра, на 07.02.2016 г. в 23,45 часа,

 ОБЯВИ следните резултати от проведения допълнителен избор,

по см. на чл.108, ал.1 от ЗА:

 ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СОФИЙСКИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

 

Брой бюлетини, намерени в изборната кутия: 1843

Брой действителни гласове: 1784

Брой недействителни гласове: 59

Брой мандати за разпределяне: 26

 

Разпределение на действителните гласове по кандидати:

Кандидат

Брой гласове

Статут

1. Мариана Иванова Якимова

55 гласа

неизбран

2. Райна Иванова Аврамова-Еланджиева

61 гласа

неизбран

3. Александър Василев Хамънов

442 гласа

неизбран

4. Красимир Василев Вълев

34 гласа

неизбран

5. Захаринка Тодорова Мазнева

53 гласа

неизбран

6. Христина Викторова Георгиева

13 гласа

неизбран

7. Ради Иванов Тончев

16 гласа

неизбран

8. Евгения Петрова Гечева

41 гласа

неизбран

9. Виолетка Събева Стоянова

21 гласа

неизбран

10. Стойко Вътев Бърборски

15 гласа

неизбран

11. Миглена Вълчева Тошева

20 гласа

неизбран

12. Елка Бойчова Пороминска

552 гласа

ИЗБРАН резервен член

13. Владимир Радославов Дончев

551 гласа

неизбран

14. Константин Петров Димитров

546 гласа

неизбран

15. Елиза Николаева Николова

452 гласа

неизбран

16. Веселина Благоева Иванова

448 гласа

неизбран

17. Надя Тошкова Банчева

451 гласа

неизбран

18. Стефан Йорданов Стефанов

101 гласа

неизбран

19. Даниела Георгиева Вулева

76 гласа

неизбран

20. Божидар Борисов Игнатов

67 гласа

неизбран

21. Бригита Емилова Костова-Атанасова

78 гласа

неизбран

22. Емил Митков Йошев

81 гласа

неизбран

23. Христо Николаев Копаранов

440 гласа

неизбран

24. Зоя Андреева Коцева-Пенева

72 гласа

неизбран

25. Христо Николов Димитров

17 гласа

неизбран

26. Елисавета Йорданова Йотова

413 гласа

неизбран

27. Павлина Иванова Кирцова

15 гласа

неизбран

28. Величка Дончева Петрова

11 гласа

неизбран

29. Ивайло Димитров Данов

886 гласа

ИЗБРАН основен член

30. Христо Тодоров Христов

826 гласа

ИЗБРАН основен член

31. Светлана Илиева Байчева

772 гласа

ИЗБРАН основен член

32. Александър Димитров Машев

785 гласа

ИЗБРАН основен член

33. Лидия Въчева Дикова

757 гласа

ИЗБРАН основен член

34. Александър Андреев Андреев

695 гласа

ИЗБРАН основен член

35. Борислав Станков Вълчев

745 гласа

ИЗБРАН основен член

36. Пейчо Йорданов Пейчев

754 гласа

ИЗБРАН основен член

37. Богдан Костадинов Петров

683 гласа

ИЗБРАН основен член

38. Златка Стефанова Динева

692 гласа

ИЗБРАН основен член

39. Стефан Николаев Марчев

696 гласа

ИЗБРАН основен член

40. Мария Димитрова Вълканова

695 гласа

ИЗБРАН основен член

41. Чавдар Георгиев Тончев

697 гласа

ИЗБРАН основен член

42. Десислава Методиева Миразчийска

661 гласа

ИЗБРАН резервен член

43. Катерина Костадинова Кондакчиева

593 гласа

ИЗБРАН резервен член

44. Жанет Георгиева Желязкова-Трунгова

645 гласа

ИЗБРАН резервен член

45. Георги Цветанов Леков

632 гласа

ИЗБРАН резервен член

46. Ваня Траянова Стоянова

613 гласа

ИЗБРАН резервен член

47. Наталия Василева Илиева

584 гласа

ИЗБРАН резервен член

48. Васил Георгиев Киров

631 гласа

ИЗБРАН резервен член

49. Лили Николова Лозанова

650 гласа

ИЗБРАН резервен член

50. Детелина Димитрова Попова

649 гласа

ИЗБРАН резервен член

51. Динела Иванова Велкова

682 гласа

ИЗБРАН основен член

52. Георги Димитров Вълчанов

625 гласа

ИЗБРАН резервен член

53. Марина Иванова Маврова

527 гласа

неизбран

54. Любомир Николаев Владикин

655 гласа

ИЗБРАН резервен член

55. Владислав Александров Янев

405 гласа

неизбран

56. Мариела Йорданова Стайкова

304 гласа

неизбран

57. Валентина Видинова Адиркова

414 гласа

неизбран

58. Венелин Славчев Славчев

250 гласа

неизбран

59. Тодор Илиев Трифонов

263 гласа

неизбран

60. Валерий Илиев Ждраков

286 гласа

неизбран

61. Любомир Николаев Талев

255 гласа

неизбран

62. Александър Емилов Кашъмов

338 гласа

неизбран

63. Николай Димитров Рангелов

318 гласа

неизбран

64. Николай Евгениев Теохаров

247 гласа

неизбран

65. Силви Тошков Гаврилов

245 гласа

неизбран

66. Цено Христов Стоянов

248 гласа

неизбран

67. Мария Василева Делчева

261 гласа

неизбран

68. Цветелина Миткова Димитрова-Узунова

259 гласа

неизбран

69. Румяна Борисова Нехризова

248 гласа

неизбран

70. Юлиан Людмилов Страшимиров

222 гласа

неизбран

71. Теодор Артуров Божинов

388 гласа

неизбран

72. Валери Янков Тарандов

370 гласа

неизбран

73. Мартин Ванев Попов

22 гласа

неизбран

74. Велислав Величков Величков

75 гласа

неизбран

75. Николай Стефанов Руневски

436 гласа

неизбран

76. Звезделин Емилов Лазаров

441 гласа

неизбран

77. Иван Тодоров Кръпов

403 гласа

неизбран

 

 

Въз основа на резултатите от избора, на основание чл.108, ал.4 от ЗА,

ИК на САК

 

Р Е Ш И:

 

Обявява за избрани за членове на Софийския адвокатски съвет следните кандидати:

 

Кандидат

Брой гласове

Статут

   1. Ивайло Димитров Данов

886 гласа

ИЗБРАН основен член

   2. Христо Тодоров Христов

826 гласа

ИЗБРАН основен член

   3. Александър Димитров Машев

785 гласа

ИЗБРАН основен член

   4. Светлана Илиева Байчева

772 гласа

ИЗБРАН основен член

   5. Лидия Въчева Дикова

757 гласа

ИЗБРАН основен член

   6. Пейчо Йорданов Пейчев

754 гласа

ИЗБРАН основен член

   7. Борислав Станков Вълчев

745 гласа

ИЗБРАН основен член

   8. Чавдар Георгиев Тончев

697 гласа

ИЗБРАН основен член

   9. Стефан Николаев Марчев

696 гласа

ИЗБРАН основен член

   10. Александър Андреев Андреев

695 гласа

ИЗБРАН основен член

   11. Мария Димитрова Вълканова

695 гласа

ИЗБРАН основен член

   12. Златка Стефанова Динева

692 гласа

ИЗБРАН основен член

   13. Богдан Костадинов Петров

683 гласа

ИЗБРАН основен член

   14. Динела Иванова Велкова

682 гласа

ИЗБРАН основен член

   15. Десислава Методиева Миразчийска

661 гласа

ИЗБРАН резервен член

   16. Любомир Николаев Владикин

655 гласа

ИЗБРАН резервен член

   17. Лили Николова Лозанова

650 гласа

ИЗБРАН резервен член

   18. Детелина Димитрова Попова

649 гласа

ИЗБРАН резервен член

   19. Жанет Георгиева Желязкова-Трунгова

645 гласа

ИЗБРАН резервен член

   20. Георги Цветанов Леков

632 гласа

ИЗБРАН резервен член

   21. Васил Георгиев Киров

631 гласа

ИЗБРАН резервен член

   22. Георги Димитров Вълчанов

625 гласа

ИЗБРАН резервен член

   23. Ваня Траянова Стоянова

613 гласа

ИЗБРАН резервен член

   24. Катерина Костадинова Кондакчиева

593 гласа

ИЗБРАН резервен член

   25. Наталия Василева Илиева

584 гласа

ИЗБРАН резервен член

   26. Елка Бойчова Пороминска

552 гласа

ИЗБРАН резервен член

 

 

 

 

Решението на ИК на САК подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяването му пред Висшия адвокатски съвет по реда на чл. 106, ал.4 от ЗА.

 

 

Председател: Марина Стефанова Белчева: ……………………

Членове:

Виолета Красимирова Темелкова-Петрова:…………………..

Райна Георгиева Беловеждова – Антонова: ………………...

Обявено на 07.02.2016 г. в 23,50 часа.

Print PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020