Home Адвокатски избори 2015 Протокол от допълнителен избор за ДЕЛЕГАТИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИ В СТРАНАТА 01 февруари 2015

Протокол от допълнителен избор за ДЕЛЕГАТИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИ В СТРАНАТА 01 февруари 2015

There are no translations available.

Допълнителен избор за органи на Софийската адвокатска колегия

гр. София, 01 февруари 2015

 

ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 

ПРОТОКОЛ

 

За резултатите от гласуването

за ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИ В СТРАНАТА

 

 

Днес, 01.02.2015 г., в 23:55 часа Избирателната комисия, в състав:

 

Председател:

Захаринка Тодорова Мазнева-Драгиева

Членове:

Никола Николов Касабов и

 

Георги Иванов Неделчев

 

състави този протокол за отчитане на резултатите от гласуването за ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИ В СТРАНАТА.

 

Гласуването започна в 09:40 часа и приключи в 17:20 часа в сградата на Фондация "Център за обучение на адвокати „Кръстьо Цончев“ в гр. София, ул. Калоян 8, IV ет.

 

След приключване на гласуването, в присъствието на членовете на Софийската адвокатска колегия, неангажирани в изборния процес, избрани от общото събрание на САК на 24.01. 2015 г.

 

  1. 1.ИРИНА ВАСИЛЕВА ПАЛЕВА
  2. 2.ДОЙЧИН ДИМИТРОВ БЛАГОЕВ

 

 

Избирателната комисия разпечата избирателните кутии и след като избирателните бюра извършиха публично преброяването на бюлетините,

 

ОБЯВЯВА РЕЗУЛТАТИТЕ от избора, както следва:

 

І. ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

 

Брой на избирателните бюра

13

Брой на ИБ, представили протоколи от проведения избор

13

Брой адвокати според избирателния списък

5267

Брой гласували адвокати според подписите в списъка

1435

Брой на адвокатите, гласували чрез пълномощници

568

Брой на пълномощните

540

Брой намерени пликове

1435

Брой недействителни бюлетини

81

Брой преброени бюлетини

1418

Брой действителни бюлетини

1337

 

 

ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТИ

 

 

 

 

Брой мандати                                                                                      132

 

Разпределение на бюлетините по кандидати:

   1. ЛЮДМИЛ НИКОЛОВ РАНГЕЛОВ

673 гласа

ИЗБРАН

   2. ДАНИЕЛА СТЕФАНОВА ДОКОВСКА

582 гласа

ИЗБРАН

   3. РАЛИЦА БОСИЛКОВА НЕГЕНЦОВА

555 гласа

ИЗБРАН

   4. АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ МАШЕВ

550 гласа

ИЗБРАН

   5. ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ДАНОВ

550 гласа

ИЗБРАН

   6. ИНА НИКОЛАЕВА ЛУЛЧЕВА

548 гласа

ИЗБРАН

   7. ПЕЙЧО ЙОРДАНОВ ПЕЙЧЕВ

538 гласа

ИЗБРАН

   8. КИРИЛ ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ

530 гласа

ИЗБРАН

   9. СВЕТЛАНА ЛАЗАРОВА СТОИМЕНОВА

528 гласа

ИЗБРАН

   10. СВЕТЛАНА ИЛИЕВА БАЙЧЕВА

519 гласа

ИЗБРАН

   11. СИЛВИЯ ВЕНЕЦКОВА ПАУНОВА

517 гласа

ИЗБРАН

   12. ХРИСТО ТОДОРОВ ХРИСТОВ

514 гласа

ИЗБРАН

   13. СИЛВИЯ СВЕТОСЛАВОВА АЛЕКСАНДРОВА

513 гласа

ИЗБРАН

   14. ЗВЕЗДЕЛИН ЕМИЛОВ ЛАЗАРОВ

512 гласа

ИЗБРАН

   15. СТАНИМИР ИВАНОВ ХРИСТОВ

512 гласа

ИЗБРАН

   16. СИЛВИЯ ЦЕЦОВА АЛЕКСАНДРОВА

511 гласа

ИЗБРАН

17. ЕКАТЕРИНА АТАНАСОВА СПАСОВА

509 гласа

ИЗБРАН

   18. ДЕЯН ВЕЛИЧКОВ БОРИСОВ

508 гласа

ИЗБРАН

   19. МИЛА АТАНАСОВА КОЛАРОВА

507 гласа

ИЗБРАН

   20. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ЧЕРГАРОВ

507 гласа

ИЗБРАН

   21. АЛБЕНА ВАСИЛЕВА ПЕНОВА

497 гласа

ИЗБРАН

22. РУМЯНА КИРИЛОВА СТОЕВА-СИДЕРОВА

494 гласа

ИЗБРАН

   23. ВАСЯ ТОДОРОВА ИЛИЕВА

490 гласа

ИЗБРАН

   24. ВАЛЕНТИН ГАБРИЕЛ БЕНАТОВ

486 гласа

ИЗБРАН

   25. ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ЯНЕВ

481 гласа

ИЗБРАН

   26. ЗЛАТИНА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА

469 гласа

ИЗБРАН

   27. МИЛЧО АЛЕКСАНДРОВ ЗАНЕВ

469 гласа

ИЗБРАН

   28. ЙОРДАНКА ЧАНКОВА ВАНДОВА

467 гласа

ИЗБРАН

   29. АЛЕКСАНДЪР ЕМИЛОВ КАШЪМОВ

459 гласа

ИЗБРАН

   30. РОЗАЛИНА ИЛИЕВА ИВАНОВА

453 гласа

ИЗБРАН

   31. МАРИАНА ИВАНОВА ЯКИМОВА

451 гласа

ИЗБРАН

   32. ЦВЕТАНА ИВАНОВА ЧУКЛЕВА-НЕДЯЛКОВА

450 гласа

ИЗБРАН

   33. РОСЕН ЙОРДАНОВ ВОДЕНИЧАРСКИ

449 гласа

ИЗБРАН

   34. АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ ХАМЪНОВ

441 гласа

ИЗБРАН

   35. БОЙКО ЦВЕТКОВ БОТЕВ

438 гласа

ИЗБРАН

   36. ГЕОРГИ НИКОЛОВ АТАНАСОВ

432 гласа

ИЗБРАН

   37. ЗДРАВКО АНДОНОВ СТОЙЧЕВ

427 гласа

ИЗБРАН

   38. ЕЛКА БОЙЧОВА ПОРОМИНСКА

424 гласа

ИЗБРАН

   39. ВЛАДИМИР РАДОСЛАВОВ ДОНЧЕВ

423 гласа

ИЗБРАН

   40. ДОБРИНКА ГЕОРГИЕВА ГЪРНЕВСКА

417 гласа

ИЗБРАН

   41. ИГЛИКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

413 гласа

ИЗБРАН

   42. ХРИСТО ИВАНОВ ГРАДИНАРСКИ

413 гласа

ИЗБРАН

   43. АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ

411 гласа

ИЗБРАН

   44. ПЛАМЕН ИВАНОВ ГИНОВ

411 гласа

ИЗБРАН

   45. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

402 гласа

ИЗБРАН

   46. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВЪЛЧАНОВ

402 гласа

ИЗБРАН

   47. ПЕТЯ СТАНИМИРОВА КОЛЧЕВА

400 гласа

ИЗБРАН

   48. ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ

397 гласа

ИЗБРАН

   49. РАЙНА ГЕОРГИЕВА БЕЛОВЕЖДОВА

394 гласа

ИЗБРАН

   50. КОНСТАНТИН ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

387 гласа

ИЗБРАН

   51. ЖАНЕТ ГЕОРГИЕВА ЖЕЛЯЗКОВА

386 гласа

ИЗБРАН

   52. МАРИЯ ВЕСЕЛИНОВА МУСОРЛИЕВА

382 гласа

ИЗБРАН

   53. РУМЯНА МОЕВА РАДКОВА

379 гласа

ИЗБРАН

   54. МИЛЕ АНГЕЛОВ МИЛЕВ

378 гласа

ИЗБРАН

   55. АНТОН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

376 гласа

ИЗБРАН

   56. АТАНАС ИВАНОВ ЖЕЛЕЗЧЕВ

376 гласа

ИЗБРАН

   57. ДОБРОВЕСТ ДИМИТРОВ ПЕНЕВ

376 гласа

ИЗБРАН

   58. ВАЛЕНТИНА ВИДИНОВА АДИРКОВА

375 гласа

ИЗБРАН

   59. СТЕФАН ЙОРДАНОВ ПЪРВАНОВ

374 гласа

ИЗБРАН

   60. ДИАНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА

373 гласа

ИЗБРАН

   61. МАРИЯ ДИМИТРОВА ВЪЛКАНОВА

373 гласа

ИЗБРАН

   62. ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ АНГЕЛОВ

369 гласа

ИЗБРАН

   63. ДИМИТЪР МАРИНОВ ДИМИТРОВ

368 гласа

ИЗБРАН

   64. МАЙКЪЛ БИЛАЛ ЕЛ-ТАЛ

367 гласа

ИЗБРАН

   65. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ РАНГЕЛОВ

365 гласа

ИЗБРАН

   66. МАРИЕЛА ЙОРДАНОВА СТАЙКОВА

359 гласа

ИЗБРАН

   67. МАРИАНА СЛАВЧЕВА МИТОВА

358 гласа

ИЗБРАН

   68. ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ПЕНЕВ

357 гласа

ИЗБРАН

   69. ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ВУЛЕВА

355 гласа

ИЗБРАН

   70. ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВА ГЕЧЕВА

353 гласа

ИЗБРАН

   71. ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ВЕЛИЧКОВ

352 гласа

ИЗБРАН

   72. СТОЯН КРАСИМИРОВ КОЖУХАРОВ

351 гласа

ИЗБРАН

   73. ЛЮБОМИР НИКОЛАЕВ ТАЛЕВ

349 гласа

ИЗБРАН

   74. ВЕСЕЛИНА БЛАГОЕВА ИВАНОВА

347 гласа

ИЗБРАН

   75. СТОЯН МИТЕВ ЖЕЛЕВ

347 гласа

ИЗБРАН

   76. ВАЛЕРИЙ ИЛИЕВ ЖДРАКОВ

346 гласа

ИЗБРАН

   77. СИЛВИ ТОШКОВ ГАВРИЛОВ

346 гласа

ИЗБРАН

   78. ЦЕНО ХРИСТОВ СТОЯНОВ

346 гласа

ИЗБРАН

   79. ВАНЬО ГЕОРГИЕВ НОВКИРИШКИ

345 гласа

ИЗБРАН

   80. НИКОЛАЙ ЕВГЕНИЕВ ТЕОХАРОВ

336 гласа

ИЗБРАН

   81. СВЕТОЗАР ГЕОРГИЕВ ЗЛАТАНОВ

334 гласа

ИЗБРАН

   82. АННА ИЛЧЕВА СЕРАФИМОВА

332 гласа

ИЗБРАН

   83. ВЕСЕЛА СИМЕОНОВА САВОВА-ДИМИТРОВА

329 гласа

ИЗБРАН

   84. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ЗЛАТКОВА

329 гласа

ИЗБРАН

   85. ИВА ИВАНОВА ЗГУРОВА-ШОПОВА

328 гласа

ИЗБРАН

   86. ПЕТЪР ХРИСТОВ АТАНАСОВ

327 гласа

ИЗБРАН

   87. ВЕНЕЛИН СЛАВЧЕВ СЛАВЧЕВ

326 гласа

ИЗБРАН

   88. МИЛЕН АНГЕЛОВ ДЮЛГЕРОВ

326 гласа

ИЗБРАН

   89. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ

325 гласа

ИЗБРАН

   90. ЗДРАВКО ЦВЕТАНОВ ТЕОФАНОВ

321 гласа

ИЗБРАН

   91. НИКОЛАЙ ИЛИЕВ НИКОЛОВ

321 гласа

ИЗБРАН

   92. ТОДОР ИЛИЕВ ТРИФОНОВ

321 гласа

ИЗБРАН

   93. МОНИКА ПЕТРОВА АТАНАСОВА

319 гласа

ИЗБРАН

   94. НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ТАНКОВ

318 гласа

ИЗБРАН

   95. ЯНКО КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ

318 гласа

ИЗБРАН

   96. ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ТОНЧЕВ

316 гласа

ИЗБРАН

   97. НИКОЛА ДИМИТРОВ РАНГЕЛОВ

314 гласа

ИЗБРАН

   98. РЕНЕТА ГЕОРГИЕВА СТАНЧЕВА

313 гласа

ИЗБРАН

   99. ЛЮБОМИР КОЛЕВ ДЕНЕВ

308 гласа

ИЗБРАН

100. РОСИЦА ЖЕКОВА ДЕМИРОВА

307 гласа

ИЗБРАН

101. ИВА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

306 гласа

ИЗБРАН

102. СВЕТОЗАР СТЕФАНОВ СВЕТОЗАРОВ

306 гласа

ИЗБРАН

103. ВЕЛИНА АСПАРУХОВА РАШКОВА

305 гласа

ИЗБРАН

104. ПОЛИНА ЕЛЕНКОВА ЕЛЕНКОВА-ПЕШЕВА

299 гласа

ИЗБРАН

105. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ КЕРЕЗОВ

297 гласа

ИЗБРАН

106. ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ СТАНЧЕВ

296 гласа

ИЗБРАН

107. ДАНИЕЛА ИВАНОВА НИКИФОРОВА

296 гласа

ИЗБРАН

108. КАТЯ МИНЧЕВА КОЦЕВА

293 гласа

ИЗБРАН

109. АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВ КОДЖАБАШЕВ

292 гласа

ИЗБРАН

110. ИВАН ГЕОРГИЕВ ВЕЛОВ

281 гласа

ИЗБРАН

111. СИЛВИЯ ПЪРВАНОВА ЛЮБЕНОВА

280 гласа

ИЗБРАН

112. ВЕНЕЛИН НИКОЛОВ ГАЧЕВ

278 гласа

ИЗБРАН

113. ВЕЛИСЛАВА ПЕТРОВА КИРИЛОВА

276 гласа

ИЗБРАН

114. АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ ВЕЛИКОВ

275 гласа

ИЗБРАН

115. ИВАН МАРИНОВ ВЪЛЧЕВ

274 гласа

ИЗБРАН

116. ВЕРЖИНИЯ КАЛИНОВА ДАКОВА

272 гласа

ИЗБРАН

117. СТЕФАН ГЕОРГИЕВ СТАЛЕВ

271 гласа

ИЗБРАН

118. ЛЮБОМИРА КОСТАДИНОВА КАРПУЗОВА

270 гласа

ИЗБРАН

119. МАРИНЕЛА ИВАНОВА МАРИНОВА

267 гласа

ИЗБРАН

120. ПЕТЪР ИВАНОВ КИТАНОВ

266 гласа

ИЗБРАН

121. ВЕСЕЛИН РАШКОВ РАШКОВ

265 гласа

ИЗБРАН

122. ЕЛЕОНОРА КИРИЛОВА ПЕТРОВА

265 гласа

ИЗБРАН

123. КИРИЛ ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

264 гласа

ИЗБРАН

124. МАРИЯ НИКОЛАЕВА СТЕФАНОВА

263 гласа

ИЗБРАН

125. ЦВЕТЕЛИНА МИТКОВА ДИМИТРОВА-УЗУНОВА

263 гласа

ИЗБРАН

126. ДЕСИСЛАВА АЛЕКСАНДРОВА АЛЕКСИЕВА

262 гласа

ИЗБРАН

127. ЕМИЛ ХРИСТОВ ЦЕНОВ

262 гласа

ИЗБРАН

128. КРАСИМИРА ЯНКОВА ГОСПОДИНОВА-ГЕОРГИЕВА

261 гласа

ИЗБРАН

129. РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ТОЛЕВА

261 гласа

ИЗБРАН

130. ЛЮДМИЛ ЦВЕТАНОВ МОШОЛОВ

259 гласа

ИЗБРАН

131. СВЕТЛА ХАРАЛАМБИЕВА СТОЙКОВА

257 гласа

ИЗБРАН

132. АТАНАС АСЕНОВ МАХЛЕЛИЕВ

256 гласа

ИЗБРАН

 

 

 

 

 

 

133. ГАВРИЛ СТЕФАНОВ БЛАГОЕВ

255 гласа

 

134. ДОРОТЕЯ СЛАВЕЙКОВА НЕЙЧЕВА

253 гласа

 

135. ИВАЙЛО БОГОМИЛОВ ЛУКАНОВ

253 гласа

 

136. ЯСЕН АТАНАСОВ МАХЛЕЛИЕВ

251 гласа

 

137. ВАЛЕНТИНА АНГЕЛОВА ВИДЕНОВА

250 гласа

 

138. ЕВГЕНИ ИВАНОВ ОЙСОЛОВ

250 гласа

 

139. ПЕТЯ КРАСИМИРОВА КРЪСТЕВА

250 гласа

 

140. БОРИС АЛЕКСАНДРОВ ЕЛЕНКОВ

249 гласа

 

141. ИВАЙЛО КРАСИМИРОВ ПЕТРОВ

247 гласа

 

142. ПЕТЯ МИТКОВА БЕЛЕЛИЕВА

246 гласа

 

143. СТАНИСЛАВ ГРОЗЕВ ДИМОВ

245 гласа

 

144. СТЕФАН ХРИСТОВ ПЕТРОВ

244 гласа

 

145. ВИХРЕН ГОГОВ ГРОЗЕВ

243 гласа

 

146. МАРИЯ ВАСИЛЕВА ДЕЛЧЕВА

241 гласа

 

147. ГЕОРГИ БОЯНОВ МИЛУШЕВ

239 гласа

 

148. ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ ГЕНОВ

239 гласа

 

149. ЛОЗАН КИРИЛОВ КИРИЛОВ

238 гласа

 

150. МЕРКАДО МОИС НАТАН

238 гласа

 

151. ПЕТРОМИР ИВАНОВ КЪНЧЕВ

238 гласа

 

152. ТАНЯ ПАНАЙОТОВА ГРАДИНАРОВА

238 гласа

 

153. МАРИАНА ХРИСТОВА ЦВЕТКОВА

236 гласа

 

154. АНДОНИЯ ЕМИЛОВА ПАВЛОВА

235 гласа

 

155. ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВА ГРИГОРОВА

235 гласа

 

156. ВАНЯ ХРИСТОВА ЛАЗАРОВА

232 гласа

 

157. МАКЕДОНИ ПЕТРОВ БИЗОВ

232 гласа

 

158. РАДОСТИНА ТОДОРОВА БОРИСОВА

232 гласа

 

159. АНГЕЛ СТРАХИЛОВ ИВАНЧЕВ

228 гласа

 

160. ГЕОРГИ НУШКОВ ДЖАМБАЗОВ

228 гласа

 

161. СВЕТЛАНА ИВАНОВА БОЯДЖИЕВА

221 гласа

 

162. ТРИФОН ДИМИТРОВ БАЛЕВСКИ

164 гласа

 

163. ФИЛКО ТРЕНДАФИЛОВ РОЗОВ

164 гласа

 

164. СВЕТЛАНА МЕТОДИЕВА ЛЮБЕНОВА-НЕЙКОВА

161 гласа

 

165. ВАНЯ ТРАЯНОВА СТОЯНОВА

160 гласа

 

166. ИРИНА ВАСИЛЕВА НАЧКОВА

158 гласа

 

167. ДИАНА КОЛЕВА ЗУЛЧЕВА

151 гласа

 

168. ГИНКА ХРИСТОВА ТОДОРОВА

136 гласа

 

169. ПЕТЪР АНТОНОВ АНТОНОВ

132 гласа

 

170. РАЙНА ИВАНОВА АВРАМОВА-ЕЛАНДЖИЕВА

127 гласа

 

171. ВАЛЕНТИНА ХРИСТОВА РАЧЕВА-ЙОРДАНОВА

111 гласа

 

172. ЯНАКИ ЕНЧЕВ ЗИБИЛЯНОВ

110 гласа

 

173. СТЕФАН ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ

108 гласа

 

174. ДИМИТЪР ГОСПОДИНОВ ТЕНЕВ

105 гласа

 

175. ВИТАЛИ БОГДАНОВ ХАМБАРДЖИЕВ

103 гласа

 

176. НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА ЛИЧЕВА

97 гласа

 

177. ВЕРА РУМЕНОВА ДАСКАЛОВА

89 гласа

 

178. ЗЛАТКА СТЕФАНОВА ДИНЕВА

89 гласа

 

179. ВЯРА АТАНАСОВА МУКОВА-ТОНЕВА

85 гласа

 

180. ПЕТЪР ЕМИЛОВ СТАНКОВ

84 гласа

 

181. ВИКТОРИЯ ХРИСТОВА ВЛАДОВА

83 гласа

 

182. ГЕОРГИ ВАЛЕРИ СЛАНЧЕВ

78 гласа

 

183. МИХАИЛ ИВАНОВ БОЯДЖЕВ

75 гласа

 

184. НИКОЛАЙ НИКОЛОВ НИКОЛОВ

75 гласа

 

185. НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ОСТРОВСКИ

72 гласа

 

186. БРИГИТА ЕМИЛОВА КОСТОВА-АТАНАСОВА

69 гласа

 

187. ЕФРОСИМКА КИРИЛОВА МИЛАНОВА

69 гласа

 

188. ИЛИЯ ПАВЛОВ СТЕФАНОВ

60 гласа

 

189. ВЕРОНИКА ДИМИТРОВА КАНЕЛОВА

53 гласа

 

190. ПЕТЪР ЦВЕТАНОВ НИНОВ

47 гласа

 

191. ЦВЕТАН БЛАГОЕВ ДЖИГАНСКИ

46 гласа

 

192. ВИОЛЕТКА СЪБЕВА СТОЯНОВА

45 гласа

 

193. МИЛЕНА ТОДОРОВА АТАНАСОВА

40 гласа

 

194. МАРИАНА ИВАНОВА НИКОЛОВА

35 гласа

 

195. НАТАЛИЯ НИКОЛОВА ТОДОРОВА

35 гласа

 

196. АНЕТА КОСТАДИНОВА АНГЕЛОВА

32 гласа

 

 

 

На основание чл. 108 ал. 4 във връзка с чл. 106 ал. 4 от ЗАдв. решението подлежи на обжалване в 7-модневен срок от обявяването му.

 

Настоящият протокол се изготви в два еднообразни екземпляра.

 

 

Председател:

Членове:

 

 

 

1. .........................................

 

 

 

2. .........................................

 

 

 

 

Print PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020