Home About SBA Authorities General Assembly Lawyer elections 2014 Препис – извлечение от Протокол от заседание на Избирателната комисия по чл. 99, ал. 2 във връзка с чл. 101 от ЗА от 26.01.2014г.

Препис – извлечение от Протокол от заседание на Избирателната комисия по чл. 99, ал. 2 във връзка с чл. 101 от ЗА от 26.01.2014г.

There are no translations available.

За допълване на делегатите от САК за годишното събрание на адвокатите от страната ще се проведе допълнителен избор за още 123 делегата на 02.02.2014 г. от 9 до 14 часа в сградата на Адвокатското училище на Висшия адвокатски съвет в гр.София, ул.”Калоян” № 8, ет. 4 от същите избирателни бюра.

Print PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020