Home About SBA Authorities General Assembly Lawyer elections 2014

Адвокатски избори 2014

Title Filter      Display #  
# Article Title Hits
1 Протокол на ИК за избори на делегати на САК, произведени на 02.02.2014г. 6354
2 Протокол от заседание на ИК по чл.99, ал.2 във вр. с чл. 101 от ЗА 5831
3 Препис – извлечение от Протокол от заседание на Избирателната комисия по чл. 99, ал. 2 във връзка с чл. 101 от ЗА от 26.01.2014г. 6185
4 Протокол от заседание на ИК по чл.99, ал.2 във вр. с чл. 101 от ЗА 5686
5 Протокол на ИК за избори на делегати на САК, произведени на 25 и 26.01.2014г. 6323
6 Отчет по бюджет 2013 и прокто бюджет за 2014 6570
7 МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ за произвеждане на изборите за делегати от САК 10730
8 П Р О Т О К О Л от заседание на Избирателната комисия по чл. 99, ал. 2 във връзка с чл. 101 от ЗА 12610
9 Списък на кандидатите за делегати на годишното събрание на адвокатите в страната 11556
10 Доклад относно възможностите за освобождаване на САК от притежавания лек автомобил марка "Ягуар" 9735

Copyright © sak-sas.bg 2020