Home About SBA Authorities General Assembly Решение на Избирателна комисия от избори проведени на 03.02.2013 г.

Решение на Избирателна комисия от избори проведени на 03.02.2013 г.

There are no translations available.

РЕШЕНИЕ

на Избирателна комисия

за избори за излъчване на делегати от софийска адвокатска колегия за общото събрание на адвокатите от страната, проведени на 03.02.2013 г.

 

Днес, 3.02.2013 г., в 20.55 часа Избирателна комисия (ИК), в състав:     

                        Председател: Елиза Николаева Николова

                        Членове:         1. Михаил Божидаров Николов

                                                2. Силви Тошков Гаврилов

На основание чл.106 от закона за адвокатурата (ЗА) и протокола на ИК от 27.01.2013г. за отчитане резултатите от гласуването на изборите за делегати на САК за общото събрание на адвокатите от страната и последвалото го решение; протокола на ИК от 3.02.2013г. за отчитане резултатите от гласуването на допълнителните избори за делегати на САК за общото събрание на адвокатите от страната, проведени на 3.02.2013г. и данните от протоколите на избирателните бюра

 

РЕШИ:

 

1. За делегати от Софийска адвокатска колегия за общото събрание на адвокатите в страната при условията на чл.99 ал.1 от ЗА от проведения избор на 27.01.2013г. се избра 1 (един) адвокат, както следва:

1.Петър Иванов Китанов с 434 гласа „за”.

 

2. На основание чл.108, ал.4 от ЗА в резултат на проведения допълнителен избор за делегати от САК за общото събрание на адвокатите в страната на 3 (трети) февруари 2013г. с място на провеждане: гр.София, сграда Търговски дом, бул. Витоша 1а, ет.3 за делегати се избират допълнително 125 (сто двадесет и пет) адвокати, както следва:

1.Владимир Радославов Дончев

479 гласа „за”

2.Марио Унчов Топчийски

478 гласа „за”

3.Стоян Митев Желев

455 гласа „за”

4.Ивайло Димитров Данов

441 гласа „за”

5.Христо Иванов Христов

437 гласа „за”

6.Албена Василева Пенова

435 гласа „за”

7.Владислав Александров Янев

434 гласа „за”

8.Таня Панайотова Градинарова

433 гласа „за”

9.Пейчо Йорданов Пейчев

415 гласа „за”

10.Чавдар Георгиев Тончев

413 гласа „за”

11.Петър Георгиев Чергаров

411 гласа „за”

12.Пламен Йорданов Ангелов

411 гласа „за”

13.Людмил Николов Рангелов

408 гласа „за”

14.Николай Стефанов Руневски

406 гласа „за”

15.Хараламби Борисов Анчев

405 гласа „за”

16.Георги Ламбрев Бакалов

404 гласа „за”

17.Ирина Василева Начкова

400 гласа „за”

18.Атанас Иванов Железчев

398 гласа „за”

19.Валентина Видинова Адиркова - Георгиева

397 гласа „за”

20.Константин Петров Димитров

397 гласа „за”

21.Александър Василев Хамънов

394 гласа „за”

22.Динко Йорданов Кънчев

394 гласа „за”

23.Венелин Николов Гачев

393 гласа „за”

24.Александър Михайлов Коджабашев

392 гласа „за”

25.Велина Аспарухова Рашкова

391 гласа „за”

26.Любомир Колев Денев

389 гласа „за”

27.Мариела Йорданова Стайкова

389 гласа „за”

28.Лъчезар Йорданов Тодоров

386 гласа „за”

29.Тодор Илиев Трифонов

385 гласа „за”

30.Александър Емилов Кашъмов

384 гласа „за”

31.Миле Ангелов Милев

383 гласа „за”

32.Анна Василева Гаврилова - Анчева

382 гласа „за”

33.Велислав Величков Величков

382 гласа „за”

34.Николина Цанкова Цаковска - Цветкова

381 гласа „за”

35.Светозар Стефанов Светозаров

381 гласа „за”

36.Ана Борисова Лазарова

380 гласа „за”

37.Венелин Славчев Славчев

379 гласа „за”

38.Петър Александров Зафиров

379 гласа „за”

39.Тодор Филипов Филипов

379 гласа „за”

40.Силвия Първанова Любенова

377 гласа „за”

41.Николай Илиев Николов

373 гласа „за”

42.Юлиан Любомиров Дацев

373 гласа „за”

43.Десислава Методиева Миразчийска

372 гласа „за”

44.Евгени Иванов Ойсолов

372 гласа „за”

45.Пламен Йорданов Гълъбов

372 гласа „за”

46.Снежанка Димитрова Оцетова

372 гласа „за”

47.Любомир Николаев Талев

371 гласа „за”

48.Теодор Артуров Божинов

371 гласа „за”

49.Кирил Димитров Петров

370 гласа „за”

50.Веселин Рашков Рашков

369 гласа „за”

51.Кремена Стефанова Бъчварова

369 гласа „за”

52.Георги Иванов Неделчев

368 гласа „за”

53.Красимира Янкова Господинова - Георгиева

368 гласа „за”

54.Юлиан Милков Ламбовски

368 гласа „за”

55.Николай Николов Тодоров

367 гласа „за”

56.Росен Йорданов Воденичарски

367 гласа „за”

57.Даниела Георгиева Вулева

366 гласа „за”

58.Диляна Колева Гитева - Ганчева

364 гласа „за”

59.Иван Георгиев Велов

364 гласа „за”

60.Емил Григоров Николов

363 гласа „за”

61.Юлиан Людмилов Страшимиров

363 гласа „за”

62.Мартин Ванев Попов

362 гласа „за”

63.Таня Найденова Иванова - Митова

361 гласа „за”

64.Ивайло Богомилов Луканов

360 гласа „за”

65.Тодор Димитров Табаков

359 гласа „за”

66.Вержиния Калинова Дакова

358 гласа „за”

67.Красимир Иванов Краев

358 гласа „за”

68.Нина Тодорова Цифудина

358 гласа „за”

69.Ралица Босилкова Негенцова

357 гласа „за”

70.Димо Вергил Димов

356 гласа „за”

71.Елеонора Кирилова Петрова

356 гласа „за”

72.Валерий Илиев Ждраков

355 гласа „за”

73.Светлана Иванова Бояджиева

355 гласа „за”

74.Милена Димитрова Железарова - Беленска

354 гласа „за”

75.Георги Траянов Лялев

353 гласа „за”

76.Никола Димитров Рангелов

353 гласа „за”

77.Антон Борисов Бояджиев

352 гласа „за”

78.Светозар Георгиев Златанов

352 гласа „за”

79.Стефан Христов Ботев

351 гласа „за”

80.Николай Георгиев Генчев

350 гласа „за”

81.Марина Борисова Дикова

349 гласа „за”

82.Розалина Илиева Иванова

349 гласа „за”

83.Витан Василев Андреев

347 гласа „за”

84.Маринела Иванова Маринова - Славова

347 гласа „за”

85.Атанас Петров Василев

346 гласа „за”

86.Александър Николаев Димов

345 гласа „за”

87.Йосиф Давид Герон

345 гласа „за”

88.Валери Иванов Иванов

344 гласа „за”

89.Мария Николаева Стефанова

344 гласа „за”

90.Янко Вакрилов Георгиев

343 гласа „за”

91.Георги Цветанов Леков

342 гласа „за”

92.Орлин Кункин Белов

342 гласа „за”

93.Вера Славчова Павлова

338 гласа „за”

94.Македони Петров Бизов

338 гласа „за”

95.Екатерина Атанасова Спасова

337 гласа „за”

96.Николай Стоянов Танков

337 гласа „за”

97.Георги Величков Величков

334 гласа „за”

98.Цено Христов Стоянов

334 гласа „за”

99.София Николова Разбойникова

332 гласа „за”

100.Иван Николаев Иванов

331 гласа „за”

101.Людмила Милчева Лозанова

331 гласа „за”

102.Деян Величков Борисов

330 гласа „за”

103.Борислав Цветков Боянов

328 гласа „за”

104.Александър Райчев Ангелов

327 гласа „за”

105.Стефан Йорданов Стефанов

327 гласа „за”

106.Петя Станимирова Колчева

326 гласа „за”

107.Чавдар Петров Пенков

326 гласа „за”

108.Елка Бойчова Пороминска

325 гласа „за”

109.Стефан Пенчев Анев

323 гласа „за”

110.Хари Андреев Владимиров

321 гласа „за”

111.Райчин Иванов Пръмов

320 гласа „за”

112.Милена Любенова Георгиева - Табакова

317 гласа „за”

113.Петър Емилов Станков

317 гласа „за”

114.Володя Нанов Йотов

315 гласа „за”

115.Ива Иванова Згурова - Шопова

315 гласа „за”

116.Елмира Хайри Исмаил

313 гласа „за”

117.Стоян Тотев Динев

312 гласа „за”

118.Стоянка Кирилова Витанова

312 гласа „за”

119.Емил Христов Ценов

311 гласа „за”

120.Райна Иванова Аврамова - Еланджиева

308 гласа „за”

121.Ради Стефанов Тодоров

306 гласа „за”

122.Даниела Стефанова Доковска

305 гласа „за”

123.Мариана Славчева Митова

296 гласа „за”

124.Гаврил Стефанов Благоев

288 гласа „за”

125.Звезделин Емилов Лазаров

287 гласа „за”

 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в сроковете по чл.106 ал.4 от ЗА.

 

                                                                       

Председател на ИК: "П"

 

                                                                        Членове на ИК:      1. "П"

                                                                                                             2. "П"

Print PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020