Home About SBA Authorities General Assembly An additional choice for delegates from SBA - Feb. 3

An additional choice for delegates from SBA - Feb. 3

Съгласно чл.108 на ЗА и решение на избирателната комисия от 27.01.2013г. ще се проведе допълнителен избор за  делегати от САК за общото събрание на адвокатите от страната на 3 (трети) февруари 2013г. в гр.София, сграда Търговски дом, бул. Витоша 1а, ет.3 от 9ч. до 17ч.

Print PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020