Home About SBA Authorities General Assembly Decision of the Electoral Commission of elections produced on 27/01/2013

Decision of the Electoral Commission of elections produced on 27/01/2013

РЕШЕНИЕ

на Избирателна комисия

за избори за излъчване на делегати от софийска адвокатска колегия за общото събрание на адвокатите от страната, произведени на 27.01.2013 г.

Print PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020