Decision of the Electoral Commission

18 January 2013

 РЕШЕНИЕ

от 18.01.2013г.

на

Избирателната Комисия за избор на делегати от Софийската адвокатска колегия за общото събрание на адвокатите от страната, насрочено за 26-27.01.2013г.

 

 

Избирателната Комисия в състав от:

1.Елиза Николаева Николова - Председател,

2.Михаил Божидаров Николов – член на ИК

3.Силви Тишков Гаврилов – член на ИК

Като:

 

Предложение вх. No/дата/ от...

1

10102/23.11.2012- Хр. Христов

2

10338/30.11.12. - Тервел Георгиев

3

11000/20.12.12. - Хари Владимиров

4

19/02.01.13.- Румяна Радкова

5

341/08.01.13.- Ненка Иванова

6

401/08.01.13. - Ваня Стоянова

7

499/09.01.13. - Петър Петров

8

610/10.01.13. - Ирина Игнатова

9

619/10.01.13. - Елена Дачева

10

620/11.01.13. - Станимир Колев

11

621/11.01.13. - Магдалена Запрянова

12

655/11.01.13. - Витан Андреев

13

656/11.01.13. - Ганчо Ганев

14

657/11.01.13. - Мариета Караджова

15

658/11.01.13. - Цветана Чуклева

16

691/11.01.13. - Димитър Пеков

17

667/11.01.2013 - Тервел Георгиев

 

 

РЕШИ:

Адв. Еньо Димов Комитов, тъй като същият е отписан от колегията на 08.01.2013г.

 

ЧЛЕНОВЕ на ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ:

 

1.Елиза Николаева Николова - Председател………………/п/…………………

2.Михаил Божидаров Николов – член на ИК………………/п/…………………

3.Силви Тошков Гаврилов – член на ИК………………/п/…………………

Print