Home About SBA Authorities Disciplinary Court Announcements Обявления на ДС

Обявления на ДС

There are no translations available.

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ            

О Б Я В Л Е Н И Е

Съобщаваме  Ви че,  решенията  по изброените ДД са изготвени. Обвиненията са по чл.49 ал.1 от ЗА

Наложени са наказания, които подежат на обжалване в 14 дневен срок от 03.10.19 г.

1    А  Т  А                         ДД  146    Л.№     1800220410
2.   А  А А                 ДД  147        1300084210
3.   А  С  П                 ДД  148        1900368010
4.   А Л М                 ДД  149        1400378110
5.   Б Д С                  ДД  150        1800099910
6.   Б Р И                 ДД  154        1400294410
7. В М Б                 ДД  155        1500177710
8. В З Ц                 ДД  156        1000189710
9. В Г К                 ДД  157        1300247410
10. Г ГМ                 ДД  159        1800267510
11. Г И С                 ДД  160        1000115010
12. Г Н Х                 ДД  161        1000265010
13. Г Б Н                 ДД  163        1500377410
14. Д Д Х                 ДД  166        1400210810
15. Д  Д Р                 ДД  167        1400621410
16. Д Н И                 ДД  170        1000235610
17. Е П А                ДД  173        1600217410
18. Е С М                  ДД  175        1700296510
19. Ж Н Ж                ДД  176        1100657110
20. З В С                ДД  177        1500293710
21. И Б Л                 ДД  178        1700044210
22. И Г Д                ДД  179        1200681310
23. И Д П                 ДД  180        1300140910
24. Й М С                 ДД  184        1700524610
25. Й А А                 ДД  186        1900175710
26. К Л Г                ДД  187        1000103110
27. К Д П                ДД  188        1800488110
28. К С Б                ДД  189        1000279310
29. К М М                ДД  190        1300274210
30. Л В В                ДД  192        1000255010
31. Л В Д                ДД  193        1300183110
32 Л А П                ДД  194        1000310510
33. Л Н Г                ДД  196        1300413110
    
 

    С настоящето обявление да се смятат за редовно уведомени горепосочените адвокати.
                    
    Настоящето е публикувано  на страницата на ДС при САК, както и на таблото в САС.

03.10.2019 г.                        ПРЕДСЕДАТЕЛ  1-ви състав:

                                    Адв.Даскалова

Print PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020