Home About SBA Authorities Disciplinary Court Announcements Обявления на ДС

Обявления на ДС

There are no translations available.

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

                        

О Б Я В Л Е Н И Е

 

                        Дисциплинарният съд при САК – 1-ви състав на основание чл.139 ал.2 от Закона за адвокатурата – уведомява, че на 25.09.19 г. от 14.00 ч. в заседателната зала на Дисциплинарния съд., намиращ се на бул.”Витоша”, № 1 А, ет.3, Търговски дом, ще се проведе заседание на което ще бъдат разгледани дисциплинарните дела срещу следните дисциплинарно обвинени адвокати. Дисциплинарното обвинение е по чл.49 ал.1.

1   А Т А                                        ДД 146           Л.№     1800220410

2. А А А                                         ДД 147                       1300084210

3. А С П                                         ДД 148                       1900368010

4. А Л М                                           ДД 149                       1400378110

5. Б Д С                                           ДД 150                       1800099910

6. Б В К                                            ДД 151                       1000337910

7. Б Г М                                            ДД 152                       1600202410

8. Б П К                                           ДД 153                       1200414910

9. Б Р И                                             ДД 154                       1400294410

10. В М Б                                            ДД 155                       1500177710

11. В З Ц                                            ДД 156                       1000189710

12. В Г К                                            ДД 157                       1300247410

13. В Л К                                           ДД 158                       1300716610

14. Г ГМ                                             ДД 159                       1800267510

15. Г И С                                            ДД 160                       1000115010

16. Г Н Х                                            ДД 161                       1000265010

17. Г Б Г                                             ДД 162                       1600506310

18. Г Б Н                                             ДД 163                       1500377410

19. Д А Д                                            ДД 164                       1100467110

20. Д Г М                                           ДД 165                       1500378910

21. Д Д Х                                            ДД 166                       1400210810

22. Д Д Р                                           ДД 167                       1400621410

23. Д И Я                                            ДД 168                       4900161810

24. Д И Я                                            ДД 169                       1100308910

25. Д Н И                                           ДД 170                       1000235610

26. Е П В                                            ДД 171                       1900171910

27. Е Т П                                            ДД 172                       1200045010

28. Е П А                                            ДД 173                       1600217410

29. Е К Е А                                        ДД 174                       1000478610

30. Е С М                                          ДД 175                       1700296510

31. Ж Н Ж                                          ДД 176                       1100657110

32. З В С                                             ДД 177                       1500293710

33. И Б Л                                            ДД 178                       1700044210

34. И Г Д                                            ДД 179                       1200681310

35. И Д П                                           ДД 180                       1300140910

36. И Н Н                                           ДД 181                       1700213310

37. И П Я                                           ДД 182                       1000232210

38. И В Д М                                       ДД 183                       1100282610

39. Й М С                                           ДД 184                       1700524610

40. Й Д Д                                            ДД 185                       1900465010

41. Й А А                                           ДД 186                       1900175710

42. К Л Г                                            ДД 187                       1000103110

43. К Д П                                            ДД 188                       1800488110

44. К С Б                                            ДД 189                       1000279310

45. К М М                                          ДД 190                       1300274210

46. К С Л                                            ДД 191                       1100039410

47. Л В В                                            ДД 192                       1000255010

48. Л В Д                                            ДД 193                       1300183110

49 Л А П                                            ДД 194                       1000310510

50. Л Т Р                                             ДД 195                       1300614310

51. Л Н Г                                            ДД 196                       1300413110

52. М М Б                                           ДД 197                       1000220910

 С настоящето обявление да се смятат за редовно уведомени горепосочените адвокати.

ПРЕДСЕДАТЕЛ 1-ви състав:

Адв.Даскалова

Print PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020