Home About SBA Authorities Disciplinary Court Announcements Обявления на ДС

Обявления на ДС

There are no translations available.

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

 

ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Съобщаваме Ви , че решенията по изброените ДД са изготвени.

 

Обвиненията са по чл.49 ал.1 от ЗА

 

Наложени са наказания, които подежат на обжалване в 14 дневен срок от 09.07.19 г.

 

 

1. А А В                                1900323910                                        ДД 72

2. А Т А                                 1800220410                                        ДД 74

3. А А А                                1300084210                                        ДД 75

4. А С П                                1900368010                                        ДД 76

5. Б Д С                                 1800099910                                        ДД 77

6. Б Ц Л                                 1100448110                                       ДД 78

7. Б Я Ч                                  1200363710                                        ДД 79

8. Б И Д                                 1900589710                                        ДД 80

9. В М Б                                 1500177710                                        ДД 82

10.В К М                                1500466610                                        ДД 83

11.В Д С                                 1800562310                                        ДД 84

12.Г И С                                 1000115010                                        ДД 86

13.Г С Г                                  4800155110                                        ДД 87

14.Г Н Х                                 1000265010                                        ДД 89

15.Г Б Н                                  1500377410                                        ДД 93

16.Д И Е                                 1100087110                                        ДД 97

17.Д И Я                                 4900161810                                        ДД 99

18.Д Н И                                1000235610                                        ДД 100

19.Е П А                                 1600217410                                        ДД 101

20.Е С М                                1700296510                                        ДД 102

21.И Д П                                1300140910                                        ДД 103

 

 

            С настоящето обявление да се смятат за редовно уведомени горепосочените адвокати.

                                                           

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ 5-ти състав:

 

                                                                                                            Адв.Никифорова

Print PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020