Home About SBA Authorities Disciplinary Court Announcements Заседание ДС 3-ти състав - 25.09.2014

Заседание ДС 3-ти състав - 25.09.2014

There are no translations available.

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

               

О Б Я В Л Е Н И Е

                         Дисциплинарният съд при САК – 3-ти състав на основание чл.139 ал.2 от Закона за адвокатурата – уведомява, че на 25.09.14 г. от 11.00 ч. в заседателната зала на Дисциплинарния съд., намиращ се на бул.”Тодор Александров, № 137, ет.3 ще се проведе заседание на което ще бъдат разгледани дисциплинарните дела срещу следните дисциплинарно обвинени адвокати. Дисциплинарното обвинение е по чл.49 ал.1.

 

1   АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАШИН                                              ДД 146

2. АЛЕНА ЙОСИФОВА ДОБРЕВА ХРИСТОВА                      ДД 147

3. АТАНАС СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ                                     ДД 148

4. БОРЯНА МАРИНОВА ВЕНЧАРСКА                                     ДД 149

5. ВАСИЛ ИВАНОВ СТОЙЧЕВ                                                   ДД 150

6. ВЕЛИНА МАРТИНОВА МАРТИНОВА                                 ДД 151

7. ВИКТОР ИВАНОВ ДИМИТРОВ                                             ДД 152

8. ВЯРА ТОДОРОВА МАШКУЛЕВА ПЕТЛЕШКОВА                        ДД 153

9. ГАБРИЕЛА МЕТОДИЕВА ГОЦЕВА                                      ДД 154

10.ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ АТАНАСОВ                                 ДД 155

11.ГЕОРГИ БОРИСОВ ГРОЗЕВ                                                    ДД 156

12.ГЪЛЪБИН КОЛЕВ КИРИЛОВ                                                 ДД 157

13.ДАНИЕЛА ИВАНОВА ГЕНКОВА                                         ДД 158

14.ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА БОГАТИНОВА                          ДД 159

15.ДИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ДОНЧЕВА                                         ДД 160

 

            С настоящето обявление да се смятат за редовно уведомени горепосочените адвокати.

                                                          

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ 3-ти състав:

                                                                                                             Адв.Хр.Христов

Print PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020