РЕШЕНИЕ И МОТИВИ ПО ДД 68/19 Г

01 Юли 2019г.

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД
ПРИ  СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ
До

    
Адв.  М.С.С.Д. л.№ 1900268710

УВЕДОМЯВАМЕ  ВИ, ЧЕ  РЕШЕНИЕТО И МОТИВИТЕ ПО  ДД 68/19 Г.  СА  ИЗГОТВЕНИ И  СЕ НАМИРАТ  В ДЕЛОВОДСТВОТО НА ДС. СЪЩИТЕ СА ИЗПРАТЕНИ НА ПОСОЧЕНИЯТ ОТ ВАС СЛУЖЕБЕН АДРЕС,  ПОСТАВЕНИ СА НА ТАБЛАТА НА ДС ПРИ САК, БУЛ.”ВИТОША” № 1 А , НА БУЛ.”ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ „ 137,  КАКТО И В ИНТЕРНЕТ НА СТРАНИЦАТА НА ДС ПРИ САК.

РЕШЕНИЕТО  ПОДЛЕЖИ  НА  ОБЖАЛВАНЕ  В 14- ДНЕВЕН  СРОК  ПРЕД  ВДС.
    
Деловодител на ДС:
К.Капчева
                                                                                                                                                            

Печат