ПРОГРАМА НА АДВОКАТСКА АКАДЕМИЯ „ЗА ТОВА, КОЕТО НЕ ПИШЕ В УЧЕБНИЦИТЕ ПО ПРАВО” Месец Ноември, 2019 г.

27 Септември 2019г.

         Време на провеждане – петък, от 14 до 17 часа.
        Формат -2 лекционни часа по 80 мин. с кафе-пауза от 20 минути.
         Предварителното записване – при библиотекаря на САК Лъчезар Спасов всеки работен ден между 9:30 – 16:30 ч. в сградата на САК в Търговския дом, бул.”Витоша” № 1 А, София  или на телефон  0879 292 217.     

    ТЕМИТЕ
         1 Ноември, 2019 г.
  1. Корпоративният егрегор.
2. «Третите лица» при упражняването на адвокатската практика - адвокати, работещи по договор, секретари, правни помощници и служители – Втора част.
Лектори:  Валентин Марков - лектор по коучинг и нервно-лингвистично програмиране; Адв.Светозар Зафиров
8 Ноември, 2019 г.
 1. Актуални  външнополитически аспекти на националната сигурност – есен, 2019 – Втора част.
 2. Взаимоотношения с адвокатските сътрудници. Развитие на кариерата на адвокатските сътрудници.
     Лектори:  Проф. д-р Юрий Търкаланов , Адв. Светозар Зафиров
15    Ноември, 2019 г.
1.Практика по правата на пациентите, информирано съгласие, медицински грешки, административна, наказателна и гражданска отговорност.
          2. Форми за разпределяне на приходите в адвокатските дружества - Първа част.
Лектори:  Адв. Пламен Таушанов –  член на Надзорния съвет на НЗОК, член на Акредитационния съвет на МЗ, член на Комисията по прозрачност към МС, участва в работата на Комисията по здравеопазване в Народното събрание ; основател на Българска асоциация за закрила на пациентите и Председател на нейния УС; специализирал и експерт по медицинско право, медицински инциденти и грешки; експерт по законодателството в областта на здравеопазването и спорта.
                 Адв. Светозар Зафиров

22    Ноември, 2019 г
1. Емоционалната интелигентност.
 2. Форми за разпределяне на приходите в адвокатските дружества - Втора част.
Лектори:  Мадлен Алгафари, писател и психотерапевт
                  Адв. Светозар Зафиров

29    Ноември, 2019 г
1.25-тият час и “Защо не се ожених за Пища Хуфнагел?” . Фунията и цената на времето. Притчата за “Орел, рак и щука“ и недвижимите имоти. Кой продава (повече) недвижими имоти ?

2. Фискът - как се отразява в организацията на адвокатската дейност. Казуси от практиката.
Лектори:  Илиян Николов – предприемач недвижими имоти;
                Адв. Светозар Зафиров

Печат