Международна конференция за млади адвокати

14 Юни 2019г.

Уважаеми млади колеги,

Софийската адвокатска колегия получи покана за участие в Международната конференция за млади адвокати, организирана от Международния съюз на адвокатските колегии с обща правна традиция със седалище в Париж. (cib-avocats.org) Конференцията ще се проведе през септември месец в гр. Ереван, Армения. /Точните дати още не са определени от организатора/. За участие в конференцията са поканени млади адвокати от колегиите на България, Сърбия, Северна Македония, Косово, Румъния, Албания, Гърция, Черна Гора и Молдова.

Конференцията има за цел да изработи сравнителен анализ на условията за вписване в адвокатската колегия, стаж, продължаващо обучение и квалификация, условия за практикуване на професията на младите адвокати в различните държави. За целта участниците се разделят в няколко работни групи, които излизат със становище по установените проблеми и добри практики. Работният език на конференцията е френски.

Със свое решение от 11 юни 2019 г. САС кани всеки желаещ да участва млад адвокат, /ненавършил 35 години към 31. 12. 2019 г./, член на САК и владеещ писмено и говоримо френски език да изпрати в колегията мотивационно писмо до 3 страници на френски и български език, в което да изложи мотивите си за участие в конференцията.
Мотивационните писма изпращайте на Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. и Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

Софийски адвокатски съвет

Печат