Експерт по европейски данъчни дела

30 Май 2019г.

Уважаеми госпожи и господа,

„Б.С.Б.-ФОКУС” ООД е българска фирма, създадена през 2000 г. като специализирана компания за разработка и производство на рекламни носители и обзавеждане на градска среда.

След извършена ревизия през 2010 г. ни беше съставен ревизионен акт, с който ни беше отказан данъчен кредит. Веднага започнахме процедура по обжалване в съдебно административно производство, която след 9 години на променлив успех приключи с решение №1166 от 29.01.2019г. по адм.дело № 8094/2018г., където Върховен административен съд, 8 отделение отмени решение №2581/18.04.2018 г. на АССГ по адм.дело 2347/2015г.

Считаме, че ни бе отказан данъчен кредит в противоречие с практиката по данъчни дела на Европейския съд.

Тъй като нямаме опит в подобни неща, молим адвокати или адвокатски дружества, които притежават нужната експертна практика и биха могли да ни консултират и евентуално представляват в едно международно дело, да се свържат с нас.

С уважение,
Антоанета Балджиева
Управител
„Б.С.Б.-ФОКУС” ООД

Печат