Доклади от семинара "Правната помощ в Република България и Република Сърбия..."

29 Май 2019г.

Доклади по правната помощ, изнесени от българските лектори на съвместния семинар на Адвокатските колегии гр. Ниш и гр. София на тема: "Правната помощ в Република България и Република Сърбия по отношение регламентите  на Европейския съюз. Актуални проблеми на правната помощ"- гр. Пирот, 19-21 април 2019г.

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ПРАВНАТА ПОМОЩ И МЕХАНИЗМИ ЗА ТЯХНОТО РЕШАВАНЕ

Пролетен семинар от 19.04.2019 г. до 21.04.2019 г. в гр. Пирот

 

Печат