Home

Софийска Адвокатска Колегия

Решениена САС за вноската към САК

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Както Ви уведомих вчера, Софийският адвокатски съвет днес разгледа и взе решение, с което определи месечната вноска към САК да е в размерна0 (нула) лева за период от 3 (три) месеца, считано от 01.03.2020 г. до 31.05.2020 г.

Адвокатите от САК, които вече са платили дължимите си вноски към колегията за месеци март, април и/или май 2020 г., сумата ще бъде приспадната от вноските за следващите месеци на 2020 г., респективно на 2021 година за тези адвокати от САК, които са платили изцяло членския си внос към колегията за 2020 година.

Това решение беше прието с почти пълно единодушие от основните членове на Съвета и беше подкрепено в обсъжданията от огромното болшинство колеги, изразили мнение по този въпрос.

За всички въпроси, свързани с осигуряването на членовете на ОК „Адвокат“, вчера е качено съобщение на сайта на САК, с което можете отново да се запознаете тук

Бъдете здрави и Господ да Ви пази!

 
Председател на САК
адв.Ивайло Данов

ВАЖНИ РЕШЕНИЯ НА САС

Печат PDF

Уважаеми колеги,

С оглед осигуряване нормалната работа на Софийския адвокатски съвет и ОК „Адвокат“ двамата с главния счетоводител на САК проведохме през вчерашния и днешния ден редица разговори с представители на НАП, за резултатите от които вече Ви информирах с качено на сайта на САК съобщение.

Проведох през тези два дни и няколко разговора с председателя на НБПП, за да се уточни механизма на работа на отдел „Правна помощ“ при САК с НБПП, предвид на създалата се ситуация. В резултат на тези разговори е постигнато съгласие всички подадени отчети от адвокати от САК да бъдат изпращани на бюрото след неприсъствено решение на САС и да бъдат своевременно обработвани и плащани от НБПП.

Днес Съвета взе такова решение и последните приети отчети в САК бяха изпратени за обработка в НБПП. Съгласие се постигна и за това, че адвокатите от САК могат да прилагат обикновени копия на документите, които е необходимо да представят заедно с отчетите си пред бюрото, които документи могат да изтеглят директно от сайтовете на съответните институции.

Вчера Софийският адвокатски съвет по мое предложение прие решение да взема неприсъствени решения, когато това се налага.  Формулираните предложения за решения, придружени с материалите по предложенията, ще бъдат изпращани на всички членове на съвета (основни и резервни), и ще се смята, че са приети, ако бъдат подкрепени изрично от повече от половината основни членове.

Днес предложих на Съвета да разгледа и вземе решение по още едно мое предложение, обсъжданията и гласуването по което ще приключат утре, а именно:

„САС определя месечна вноска към САК в размер на 0 (нула) лева за период от 3 (три) месеца, считано от 01.03.2020 г. до 31.05.2020 г. На тези адвокати от САК, които вече са платили дължимите си вноски към колегията за месеци март, април и/или май 2020 г., сумата ще бъде приспадната от вноските за следващите месеци на 2020 г., респективно на 2021 година за тези адвокати от САК, които са платили изцяло членския си внос към колегията за 2020 година.“

С решението на САС по това предложение ще Ви запозная утре.
Бъдете здрави!

Председател на САК
адв.Ивайло Данов

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ за членовете на ОК „Адвокат”

Печат PDF

Уважаеми членове на Осигурителна каса „Адвокат“,

Предвид на създалата се в страната ситуация и ограничаване достъпа на хора до паричните салони на САК и ОК “Адвокат“ и с оглед опазване на Вашето и на Вашите близки здраве Ви съобщаваме, че всеки член на ОК „Адвокат” може да внесе осигурителната си вноска за месец февруари и предходни месеци по сметките на НАП чрез електронно банкиране или с вносна бележка във всеки офис на ОББ /офиси на ОББ има и в самите ТД на НАП, където не се събира такса за обработване и превод по сметките на НАП/.

За тези от Вас, които желаят да знаят размера на вноската си, обявяваме следните телефони в часовия интервал от 10 часа до 16 часа и имейл за информация:

Паричен салон – (0879) 29 22 32

Зам.гл.счетоводител – (02) 904 80 16

Гл.счетоводител - (02) 904 80 14; (0879) 29 22 44;

Email: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

За Ваше удобство, Ви предоставяме банковите сметки на НАП с кодовете за вид плащане съответно за ДОО, ДЗПО и НЗОК и платежно нареждане образец:

Сметка: BG17UBBS88888588845400 код:551111 – вноски ДОО

Сметка: BG23UBBS88888892830100 код:581111 – вноски ДЗПО

Сметка: BG77UBBS88888688845500 код:561111 – вноски НЗОК

Моля, вписвайте периода, за който се отнася съответната вноска!

Уведомяваме Ви, че Декларация образец 1 за месец февруари 2020 година, е подадена за всички членове на Осигурителна каса „Адвокат“ на 06.03.2020 година.

Моля адвокатите, които имат болнични листове за месец февруари 2020 и предходни месеци, и все още не са внесли осигурителните си вноски, да изпратят сканирани болничните си листове на имейл: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. . В рамките на 2 (два) работни дни на всеки ще бъде изчислен размера на осигурителните вноски и ще бъде изпратена обратно необходимата информация, за да се извърши плащане.

Уважаеми колеги, моля следете сайта на САК и съобщенията във връзка с осигуряването на членовете на ОК „Адвокат”.

Ръководството на ОК“Адвокат“ желае здраве на Вас, Вашите семейства и близки!

ОК „Адвокат”

ЗАПОВЕД № 1/17.03.20 Г. НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДС ПРИ САК

Печат PDF

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД
ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

ЗАПОВЕД  № 1/17.03.20 Г.
НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДС ПРИ САК


НА ВНИМАНИЕТО  НА
ВСИЧКИ  АДВОКАТИ  И
ЧЛЕНОВЕ НА ДИСЦИПЛИНАРНИЯ СЪД
При САК

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНАТА И ВЗЕТИТЕ МЕРКИ, ДИСЦИПЛИНАРНИЯТ СЪД  ПРИ САК ПРЕУСТАНОВЯВА НАСРОЧВАНЕТО И ГЛЕДАНЕТО НА НАСРОЧЕНИ  ДИСЦИПЛИНАРНИ ДЕЛА ДО 13.04.2020 Г., СЛЕД КОЕТО  СТРАНИТЕ  ЩЕ БЪДАТ УВЕДОМЕНИ ЗА ДАТАТА НА  НОВОТО НАСРОЧВАНЕ.

НАСТОЯЩАТА ЗАПОВЕД  ВЛИЗА В СИЛА ОТ 17.03.2020 Г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДС ПРИ САК:

АДВ.СВ.ЗЛАТАНОВ

COVID-19: Заповед №47

Печат PDF

Zapoved 47

COVID-19: Заповед №45

Печат PDF

Zapoved 45

COVID-19: Заповеди на председателите на Софийските съдилища

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Във връзка със снощното решение на Съдийската колегия към Висшия съдебен съвет председателите на Софийски районен съд, Върховен касационен съд,
Върховен административен съд и Административен съд София – град днес са издали заповеди, с които можете да се запознаете на сайта на САК.

Софийски районен съд - Заповед № АС–97/16.03.2020 г. - http://www.srs.justice.bg/

Върховен касационен съд – http://www.vks.bg/novini/covid-19-2.html

Върховен административен съд – Заповед от 10.03.2020 г. - http://www.sac.government.bg/pages/bg/M%D0%B5ssage

Административен съд София – град – Заповед № А3-26/16.03.2020 г. - http://admincourtsofia.bg/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80/%D0%A1%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B0.aspx

Моля следете сайта на колегията за повече информация.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на САК
адв.Ивайло Данов

С Ъ О Б Щ Е Н И Е COVID-19

Печат PDF

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

    Уважаеми колеги,
    Във връзка с предприети допълнителни мерки срещу разпространението на заболяването COVID-19, както и на други вирусни заболявания, и предприемане на мерки за ограничаване струпването на много хора на едно място моля, да се запознаете с предприетите мерки от следните институции:

Софийски градски съд - Заповед № РД-08-1670 от 10.03.2020, касаеща дейността на Софийски градски съд при създадената в страната епидемична обстановка и с цел превенция от коронавирусната инфекция.

Софийски районен съд - Заповед № АС-90/10.03.2020 на председателя на съда, предвид създадената епидемична обстановка

Софийски апелативен съд

Съобщение
Във връзка с предприети допълнителни мерки срещу разпространението на заболяването COVID-19, както и на други вирусни заболявания, Апелативен съд-София приканва страните и техните процесуални представители да извършват отдалечени справки, като такива могат да бъдат извършвани както чрез сайта на съда, така и на телефони: за граждански дела – тел. 02/9219 755; 02/ 9219 823; за наказателни дела- тел. 02/ 9219 753, 02/9219 830; за търговски дела - тел. 02/ 9219 766, 02/9219 831; за регистратура за класифицирана информация - тел. 02/9219 723.
Достъп до регистратурите и деловодствата съгласно заповед 244
 Достъп до адвокастка стая съгласно заповед 246
Отлагане на открити съдебни заседания съгласно заповед 247
Съгласно Заповед № А-249/11.03.2020г. се преустановява приема на граждани в приемните часове на административния ръководител до следващо нареждане.
Справки по дела в Софийски апелативен съд се извършват както следва:
В Гражданско, Наказателно и Търговско деловодство - от понеделник до петък от 09.00ч. до 15.00ч.
В Адвокатска стая - от понеделник до петък от 09.00ч. до 17.00ч.
По мерки за процесуална принуда - в Наказателно деловодство от понеделник до петък от 09.00ч. до 17.00ч.
Мерки за неотклонение се разглеждат ВТОРНИК и ЧЕТВЪРТЪК от 10.00ч.


Софийски окръжен съд

Съобщение
Във връзка с епидемиологична обстановка, и с цел превенция на заболяването и намаляване на риска от възникване на нови случаи на грип, остри респираторни заболявания и на короновирусна инфекция (covid-19) виж

Върховен административен съд http://www.sac.government.bg/news/bg/2020310-1

Административен съд София – град

Във връзка с допълнително предприетите мерки срещу разпространението на коронавирус е възможно да бъдат отсрочвани дела по преценка на съдията. Моля следете за това на страницата на АССГ в раздел пресцентър - съобщения на съда.
С цел намаляване на риска от възникване на нови случаи на грип и коронавирус се препоръчва:
Запознаването с дела, извършването на справки и преписи по дела, да се осъществява в адвокатска стая при максимално допустим брой посетители - трима души едновременно и деловодство - по един.
Справки по дела да се осъществяват по телефон и на интернет страницата на АССГ.

Върховен касационен съд  - http://www.vks.bg/novini/dela-vks.html

Прокуратура на Република България - https://www.prb.bg/bg/news/aktualno/syob-sht-enie-54

Софийски адвокатски съвет

ИЗВЪНРЕДНО СЪОБЩЕНИЕ на Адвокатска академия “За това, което не пише в учебниците по право”

Печат PDF

Уважаеми колеги,

На основание Заповед № РД-01-117/08.03.2020 година на Министъра на здравеопазването относно мерките във връзка с регистрираните случаи на (COVID - 19) и забраната за провеждане на всякакви масови мероприятия на закрито в цялата страна, Адвокатска академия “За това, което не пише в учебниците по право” преустановява присъственото провеждане на семинарите в сградата на Търговския дом в гр.София, бул. ”Витоша” № 1А, пред публика до последващо решение.
Лекциите на 13 март 2020 г. по предварително обявената програма, ще бъдат излъчени онлайн.

За да може да гледате лекциите, трябва предварително да свалите на своя компютър или телефон безплатно приложението ZOOM и да създадете свой профил. След това следвайте линка https://zoom.us/j/366246254, за да можете да наблюдавате лекциите на 13.03.2020 г. от 14 часа.
Можете да гледате лекциите и във Фейсбук профила на адв.Светозар Зафиров – Zafirov Svetozar. Изпратете покана и тя ще бъде приета.

За начина на провеждане на следващите лекции от плана на Адвокатска акдемия очаквайте допълнителни съобщения.

Допълнителни мерки срещу разпространението на заболяването COVID-19 в СРС

Печат PDF

Уважаеми колеги,
    
Моля да се запознаете със съобщението, качено на главната страница на Софийския районен съд, относно предприетите допълнителни мерки срещу разпространението на заболяването COVID-19 тук

Продължение...

Скъпи дами, честит 8-ми март!

Печат PDF

rozaЖелаем ви смелост - за да мечтаете и дързост - за да осъществите мечтите си!

Бъдете здрави, обичани и много щастливи!

Софийски адвокатски съвет

Становище

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Становище на Софийския Адвокатски Съвет по законопроекта за изменение и допълнение на наказателният кодекс 054-01/31.01.2020г. внесени от група народни представители може да видите тук

Софийски адвокатски съвет

ПРОТОКОЛ ОТ ОТЧЕТНО-ИЗБОРНОТО СЪБРАНИЕ НА СОФИЙСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ, ПРОВЕДЕНО НА 25 ЯНУАРИ 2020 г.

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Протоколът  от  отчетно-изборното събрание на Софийската адвокатска колегия, проведено на 25 януари 2020 г., може да видите тук.

Софийски адвокатски съвет

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СЕРТИФИКАТИ ПО ЗАСТРАХОВКА „ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА АДВОКАТА”

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че застрахователните сертификати по застраховка „Професионална отговорност на адвоката“ са готови и могат да бъдат получени от Вас в БИБЛИОТЕКАТА на САК на бул. "Витоша" №1А /Търговски дом/ от служителите на САК Лъчезар Спасов и Венета Велчева с телефони за контакт: 02 9048020 и 0879 292217 в часовите интервали от 8.30 до 13 часа и от 13.45 до 17 часа.

Софийски адвокатски съвет

Дневен ред за 04.03.2020

Печат PDF

Dneven Red 2020 03 04

 

Заявления за вписване в Националния регистър за правна помощ

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Софийският адвокатски съвет  Ви уведомява, че на основание чл.34, ал.1 от ЗПП заявления за вписване  в Националния регистър за правна помощ ще се приемат до 23.03.2020г.(понеделник), включително.
 
Софийски адвокатски съвет                                                                                 

Честит 3-ти март, българи!

Печат PDF

3rdMarchДнес е датата, на която не трябва да забравяме тези, които са дали живота си за България!

Нека сведем глави и отдадем почит на тези, които със своите кръв, храброст и саможертва показаха силата на единството и извоюваха свободата ни!

Наш дълг е да помним!

Нека да помълчим в памет на онези българи, които отстояха Шипка и гордо да пазим най-чистия завет – „Свобода или смърт!”.

 

Българио, за тебе те умряха,
една бе ти достойна зарад тях,
и те за теб достойни, майко, бяха
И твойто име само кат мълвяха,
умираха без страх.
Иван Вазов – „Сливница”

Честит празник, уважаеми колеги!


Софийски адвокатски съвет

Обявления на ДС

Печат PDF

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД
ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ
О Б Я В Л Е Н И Е

        Дисциплинарният съд при САК – 5-ти състав на основание чл.139 ал.2 от Закона за адвокатурата – уведомява, че на 25.03.20 г. от 14.00 ч. в заседателната зала на Дисциплинарния съд., намиращ се на бул.”Витоша“ 1 А, ет.3 ще се проведе заседание на което ще бъдат разгледани дисциплинарните дела срещу  следните дисциплинарно обвинени адвокати. Дисциплинарното обвинение е по чл.49 ал.1.

Продължение...

Обявления на ДС

Печат PDF

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД
ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ
О Б Я В Л Е Н И Е

        Дисциплинарният съд при САК – 4-ти състав на основание чл.139 ал.2 от Закона за адвокатурата – уведомява, че на 20.03.20 г. от 14.00 ч. в заседателната зала на Дисциплинарния съд., намиращ се на бул.”Витоша“ 1 А, ет.3 ще се проведе заседание на което ще бъдат разгледани дисциплинарните дела срещу  следните дисциплинарно обвинени адвокати. Дисциплинарното обвинение е по чл.49 ал.1.

Продължение...

IN MEMORIAM

Печат PDF

СОФИЙСКИЯТ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ поднася своите най-искрени съболезнования на семейството и близките на починалия на 29 февруари 2020 г. адв.Хари Андреев Владимиров, който 39 години беше член на Софийската адвокатска колегия.

Адв.Хари Владимиров 12 години беше член на Софийския адвокатски съвет, 2 години - член на Дисциплинарния съд при Софийската адвокатска колегия и 3 години - член на Висшия дисциплинарен съд.

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Copyright © sak-sas.bg 2020