Home

Софийска Адвокатска Колегия

Среща с НАП

Печат PDF

УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ,

   На 15.11.2017г. се проведе среща със Заместник-изпълнителния Директор на НАП – г-жа Милена Кръстанова. На тази среща присъстваха   Председателят на САК - адв. Ивайло Данов, Секретарят на САС –адв. Пейчо Пейчев и управителят на Осигурителна каса „Адвокат” – адв. Тодор Филипов. Повод за срещата беше решаване на възникналите през последните години проблеми с членовете на Осигурителна каса „Адвокат”, както и изясняване на ситуацията около разпратените през последния месец имейли до всички самоосигуряващи се лица във връзка с неплатени задължения към НАП.

   На срещата беше изяснено, че това всъщност е кампания, провеждана от НАП с оглед избягване започването на изпълнителни производства спрямо лица, които реално нямат задължения към НАП, а само неуточнени суми. От приходната агенция споделиха, че поради грешки в подадената информация или поради несвоевременно обработване на подадената информация, в информационните системи на НАП платени от самоосигуряващи се лица вноски се виждат като задължения.

   Конкретно за Осигурителна каса „Адвокат” бяха обсъдени всички настоящи проблеми, както и възможността да се избегнат бъдещи такива. Беше ни обяснено, че с постоянните нововъведения и усъвършенстване на програмните продукти на приходната агенция технологично отнема по около 3 дни за лице, въпреки че от наша страна превод на сумите за осигурителни вноски в сметките на НАП се извършва ежедневно, а след това до следващия работен ден в системата на НАП биват отразени и Декларации обр.1 за тези платци. За съжаление това не е достатъчно на НАП, за да може сумите да бъдат разпределени по партидите на съответното самоосигуряващо се лице. Необходимо е служител на НАП да види тези действия на ОК „Адвокат” и  да създаде „обвързващ файл” с конкретната сума в дневния превод за всяко лице, за да може да се разпределят и покрият неговите задължения.

   Именно по този повод от страна на САК и ОК „Адвокат” ще бъдат предприети мерки за ускоряване на обработката на документите, като първата такава ще бъде подаването на Декларации, обр.1 да се извършва в рамките на същия ден, а не през следващия, както е било до този момент. Ще бъде направено и всичко възможно за осъвременявне на счетоводния продукт, с който работи ОК „Адвокат” и автоматизиране на много от функциите в него, които към настоящия момент се извършват чрез ръчно въвеждане от едва 3-ма служители.

   С оглед на гореизложеното, се обръщаме с молба към всички  членове на Осигурителна каса „Адвокат” да внасят осигурителните си вноски до 20-то число на месеца и да се стараят да не просрочват плащания.

   На следващо място, се обръщаме към всички колеги, които в периода 2005 – 2012 година са били членове на Осигурителна каса „Адвокат” с молба да проверят, има ли изготвена и изпратена справка за техните осигурителни вноски за горепосочения период в НАП. Ако такава липсва, то това създава несъществуващи задължения и за текущите периоди в информационните системи на приходната агенция. От своя страна Осигурителна каса „Адвокат” също ще провери, за кои лица не е изготвена такава справка, за да може същата да бъде служебно изготвена и депозирана в НАП.

Софийски адвокатски съвет

ПОСЛЕДЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ ЗА БАЛА И КОНФЕРЕНЦИЯТА НА 24.11.2017 г.

Печат PDF

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

   Уведомяваме Ви, че на 21.11.2017 г. /вторник/ до  15 часа е последният срок за записване и получаване на кувертите за ежегодния бал на САК, който тази година ще се проведе със специалното участие на трио „Уникалните гласове“, както и за записване за научната конференция.

   Плащането на кувертите се извършва на касите на САК, а записването и получаването на кувертите - при служителя на САС Лъчезар Спасов в сградата на бул. „Тодор Александров“ № 137, ет. 2.

   Промяната се налага поради изрично настояване на администрацията на х-л „РАМАДА-СОФИЯ“.

   Двете събития се организират във връзка с отбелязване на Деня на българската адвокатура и 120-годишнината от създаването на Софийската адвокатска колегия.

   Моля имайте предвид, че броят на кувертите е ограничен.

Софийски адвокатски съвет

Отбелязване Денят на българската адвокатура - 22-ри ноември

Печат PDF

SAK SAS Logo 

В А Ж Н О     С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

            По случай 22-ри ноември – Денят на българската адвокатура и като продължение на честванията на 120-тата годишнина от създаването на Софийската адвокатска колегия, Софийският адвокатски съвет организира на 23.11.2017 г. и 24.11.2017 г. следните събития:

-          На 23.11.2017 г., от 10.00 ч., в хотел „Рамада“, зала „Рубин“, в присъствието на членовете на Висшия адвокатски съвет, представители на международни адвокатски организации и чуждестранни адвокатски колегии, ръководителите на съдилищата от Софийския съдебен район и други официални лица, ще се състои тържествена премиера на документален филм, посветен на 120-годишния юбилей на Софийска адвокатска колегия. Входът е с покани;

-          На 24.11.2017 г., от 9.30 ч. до 15.00 ч., в хотел „Рамада“, зала „Рубин“, съвместно с UNICEF ще се проведе Научна конференция на тема Права на детето. Деца, участващи в правни процедури.. Записването на адвокати от Софийска адвокатска колегия за участие ще се извършва до 22.11.2017 г. или до изчерпване на местата. Записването се извършва в сградата на САК на бул. „Тодор Александров“ № 137, ет. 2, при Лъчезар Спасов, тел.: 0879/29-22-17, 02/9048-020. Адвокатите от САК, участвали в научната конференция, ще получат удостоверения за участие в проведено обучение за повишаване на професионалната квалификация. Програмата на конференцията ще бъде обявена допълнително.

-          На 24.11.2017 г., от 19.00 ч., в хотел „Рамада“, зала „Диамант“, ще се проведе ежегодният бал на Софийската адвокатска колегия, с разнообразна забавна програма и със специалното участие на трио „Уникалните гласове“. Закупуването на куверти за участие в бала при цена 40 лв. ще се извършва на касите на САК в Търговския дом и в сградата на бул. „Тодор Александров“ № 137 от 09.11.2017 г. до 22.11.2017 г. или до изчерпване на местата в залата. Адвокатите, закупили куверти, могат да получат поканите си за бала от
09.11.2017 г. до 22.11.2017 г.
при служителя на САК Лъчезар Спасов в сградата на САК на бул. „Тодор Александров“ № 137, ет. 2.

 

Софийски адвокатски съвет

Обявления на ДС

Печат PDF

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е

Дисциплинарният съд при САК – 3-ти състав на основание чл.139 ал.2 от Закона за адвокатурата – уведомява, че на 11.12.17 г. от 14.00 ч. в заседателната зала на Дисциплинарния съд., намиращ се на бул.”Тодор Александров, № 137, ет.3 ще се проведе заседание на което ще бъдат разгледани дисциплинарните дела срещу следните дисциплинарно обвинени адвокати. Дисциплинарното обвинение е по чл.49 ал.1.

Продължение...

Обявления на ДС

Печат PDF

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е

Дисциплинарният съд при САК – 5-ти състав на основание чл.139 ал.2 от Закона за адвокатурата – уведомява, че на 07.12.17 г. от 10.30 ч. в заседателната зала на Дисциплинарния съд, намиращ се на бул.”Тодор Александров, № 137, ет.3 ще се проведе заседание на което ще бъдат разгледани дисциплинарните дела срещу следните дисциплинарно обвинени адвокати. Дисциплинарното обвинение е по чл.49 ал.1.

Продължение...

Обявления на ДС

Печат PDF

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е

Дисциплинарният съд при САК – 4-ти състав на основание чл.139 ал.2 от Закона за адвокатурата – уведомява, че на 08.12.17 г. от 14.00 ч. в заседателната зала на Дисциплинарния съд, намиращ се на ул.”Тодор Александров, № 137, ет.3 ще се проведе заседание на което ще бъдат разгледани дисциплинарните дела срещу следните дисциплинарно обвинени адвокати. Дисциплинарното обвинение е по чл.49 ал.1.

Продължение...

Обявления на ДС

Печат PDF

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е

Дисциплинарният съд при САК – 1-ви състав на основание чл.139 ал.2 от Закона за адвокатурата – уведомява, че на 07.12.17 г. от 14.00 ч. в заседателната зала на Дисциплинарния съд, намиращ се на  бул.”Тодор Александров, № 137, ет.3 ще се проведе заседание на което ще бъдат разгледани дисциплинарните дела срещу следните дисциплинарно обвинени адвокати. Дисциплинарното обвинение е по чл.49 ал.1.

Продължение...

Обявления на ДС

Печат PDF

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е

Дисциплинарният съд при САК – 2-ри състав на основание чл.139 ал.2 от Закона за адвокатурата – уведомява, че на 01.12.17 г. от 12.00 ч. в заседателната зала на Дисциплинарния съд, намиращ се на бул.”Тодор Александров, № 137, ет.3 ще се проведе заседание на което ще бъдат разгледани дисциплинарните дела срещу следните дисциплинарно обвинени адвокати. Дисциплинарното обвинение е по чл.49 ал.1.

Продължение...

СЪОБЩЕНИЕ

Печат PDF

Уважаеми колеги,

         Информираме Ви, че започна раздаването на тефтери за 2018 година и химикалки за членовете на колегията, които са заплатили членския си внос към САК и ВАдвС включително и за месец декември 2017 година, на касите находящи се в Търговския дом на бул.”Витоша” №1А, ет.3 и бул.”Тодор Александров” № 137, ет.2.

Софийски адвокатски съвет

Готови адвокатски карти

Печат PDF

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят и 1бр.снимка.

AdvokatskiKarti 2017 11 16

Съобщение НРПП

Печат PDF

NBPP 2017 11 10 1

NBPP 2017 11 10 2

Campus Europeo en Madrid - European Campus in Madrid - 13 y 14 de noviembre - 13-14 November

Печат PDF

Dear Colleague,

I am glad to inform you the on 13-14 April, our Bar Association will be hosting the first European Campus with the Paris Bar Association, in the framework of judicial cooperation between European countries.

Since 2013, the Paris Bar Association has been organizing the International Campus in various regions of the world, with the purpose of strengthening the collaboration between Bar Associations and sharing legal knowledge between lawyers.

Продължение...

ПРИЕМЕН ДЕН НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА САК ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че за месец ноември 2017г. приемният ден на Председателя на САК - адв. Ивайло Данов ще бъде 16.11.2017г. /четвъртък/ в часовите интервали от 11 до 13 часа и от 15 до 17 часа.

Моля всеки член на САК, който желае да се срещне с Председателя извън посочения за месеца приемен ден, да прави това след предварително уговорени дата и час, за да можем да си бъдем взаимно полезни.

адв. Ивайло Данов

САК не е част от наградите за правосъдие "Темида - цената на истината"

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Софийската адвокатска колегия се разграничава напълно от разпратената покана на 01.11.2017г. от Балканска медийна асоциация за връчване на награди за правосъдие "Темида - цената на истината" и провеждане на Годишен бал на юристите.

В поканата е цитирано, че събитието се провежда по идея на Софийска адвокатска колегия и Балканска медийна асоциация, което е в разрез с реалността. Настоящият Софийски адвокатски съвет, както и неговият Председател – адв.Ивайло Данов, не са получавали нито покана да се включат в организацията, нито яснота за въвличането на САК в събитието, нито самата покана за предварително одобрение.

Софийският адвокатски съвет не е давал съгласието си за участие, съорганизаторство или ползването на името „Софийска адвокатска колегия” в подготовката, рекламните материали, поканите или всякакъв друг тип информационни носители, свързани с наградите "Темида - цената на истината".

Софийски адвокатски съвет

Съобщение НРПП

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви за следното:
Вписаните в НРПП адвокати, желаещи да оказват правна помощ по дела, подсъдни на територията на София-област, могат да подават заявления, свободен текст в регистратурата на САК, находяща се в гр.София, бул.Тодор Александров 137.

От ръководството

Адвокатска академия „За това, което не пише в учебниците по право“ - м.Ноември

Печат PDF

ПРОГРАМА НА АДВОКАТСКА АКАДЕМИЯ

„ЗА ТОВА, КОЕТО НЕ ПИШЕ В УЧЕБНИЦИТЕ ПО ПРАВО”

Месец ноември, 2017 г.

 

           Време на провеждане – всеки петък, от 14 до 17 часа.

         Формат -2 лекционни часа по 80 мин. с кафе-пауза от 20 минути.

         Предварителното записване ще се извършва от библиотекаря на САК Лъчезар Спасов: всеки работен ден между 9:30 – 16:30 ч. в сградата на САК на бул. „Тодор Александров” №137 или на телефони 02 987 05 19, вътр. 120 и 0879 292 217. /

           ТЕМИТЕ

3     Ноември, 2017 г.

1. Позицията – елемент от автентичната роля „Адвокат”.

           2. Принципи на успешната презентация – визуалната аргументация.

Лектори: адв. Светозар Зафиров, Проф. д.ф.н.Иванка Мавродиева

10 Ноември, 2017 г.

1.Външната обстановка. Комфортът; обстановката в адвокатската работа като вид бизнес, привлекателността в обстановката и поведението, поздравът, детайлите, виртуалната обстановка.

 

2. Ролята на адвоката в защита правата на детето – 1 част.

 

   Лектори: адв. Светозар Зафиров, адв.Георги Бакалов – сертифициран в обучение на Висшия адвокатски съвет и Комитета за закрила на правата на детето.

17  Ноември, 2017 г.

1.Адвокатът и съдебната зала. Подготовка за съдебната зала – дрехи, усмивка, лице и други подробности. Стойката. Усещането за щастие и увереност / „Да намериш Бари Уайт” /. Предварително влизане в съдебната зала. Оглед на обстановката/ колеги, поведение, съдебен състав/. Поведение спрямо всеки от участниците в съдебната зала.

 

2. Адвокатът като психотерапевт. Подсъзнателни и съзнателни очаквания към адвоката.

 

          Лектори: адв. Светозар Зафиров, Мадлен Алгафари, писател и психотерапевт.

 

24  Ноември, 2017 г.

  1. 1.Маркетинг на адвоката.

 

  1. 2.Кои качества на добрия адвокат да развием и как да ги предложим.

Лектори: адв. Светозар Зафиров, Васил Чобанов

Готови адвокатски карти

Печат PDF

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят и 1бр.снимка.

AdvokatskiKarti 2017 10 31

Обявления на ДС

Печат PDF

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД
ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е

Съобщаваме Ви че, решенията по изброените ДД са изготвени.

Обвиненията са по чл.49 ал.1 от ЗА

Наложени са наказания, които подежат на обжалване в 14 дневен срок от 30.10.17 г.

Продължение...

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО И.Ф. АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СГС, Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ПОПКОЛЕВА

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че на 25.10.2017г. Софийският адвокатски съвет отправи предложение до и.ф. административен ръководител -  председател на Софийски градски съд, г-жа Десислава Попколева, за съобразяване на Правилата за административно обслужване на граждани и юридически лица в Софийски градски съд, утвърдени със Заповед № РД-01-2239/13.06.2017г. на Председателя на СГС, с действащия Правилник за администрация в съдилищата.

Софийски адвокатски съвет

Продължение...

Семинар на тема "Отмяната на влезли в сила съдебни решения. Анализ на Тълкувателно решение №7/31.07.2017 г. на ОСНК на ВКС"

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Софийската адвокатска колегия организира семинар на тема "Отмяната на влезли в сила съдебни решения. Анализ на Тълкувателно решение №7/31.07.2017 г. на ОСНК на ВКС" с лектор доц. Таня Градинарова, адвокат от САК, който ще се проведе с любезното съдействие на Центъра за обучение на адвокати "Кръстю Цончев" на 06.12.2017 г. от 14 до 17 часа в сградата на ул."Цар Калоян" № 8, ет. 4.

Желаещите могат да се запишат за участие в Центъра за обучение на адвокати "Кръстю Цончев" както и на телефони: 02/980 10 92, 0884/922 913 и на имейл: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

Местата са ограничаени до запълване капацитета на залата.

Софийски адвокатски съвет

Copyright © sak-sas.bg 2018