Home

Софийска Адвокатска Колегия

СРЕЩА С РЪКОВОДСТВОТО НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

Печат PDF

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
    На 21 октомври 2019г. председателят на САК адв.Ивайло Данов, секретарят на САС адв.Пейчо Пейчев и членовете на САС – адв.Стефан Марчев и адв.Мария Вълканова се срещнаха с Председателяна Софийски районен съд съдия Александър Ангелов, част от заместник-председателите на колегии и съдебния администратор на СРС, като продължение на усилията на Софийския адвокатски съвет за запознаване на ръководителите на софийските съдилища с проблемите, които адвокатите срещат ежедневно при работата си в съдилищата и за обсъждане на възможностите за тяхното разрешаване.
    Повод за срещата бяха много сигнали от адвокати от САК за трудности, които срещат колегите както при разглеждане на делата в СРС, така и в комуникацията си с деловодствата на съда.
    Обсъден беше въпросът за отваряне на служебен вход за адвокати в сградите на СРС – сградата на Наказателно отделение на бул. „Скобелев“ №23 и на Гражданско отделение на бул. „Цар Борис III“ №54, за да не се налага колеги да чакат заедно с граждани, което в пикови часове води до закъснения за съдебни заседания и създаване на напрежение, което се пренася след това и в съдебните зали.Беше констатирано, че функционално двете сгради позволяват обособяването на втори скенер на входа на сградите, който да бъде използван като вход за адвокати. И към настоящия моментскенери са налични, но са необходими допълнителни служители на ГД „Охрана“ към Министерство на правосъдието, които да обслужват тези скенери през цялото работно време на съда – още по 7 служители за всяка от съдебните сгради на СРС. С оглед натовареността на СРС и положителния ефект, който би имало наличието на служебен вход за адвокати, се постигна съгласие както Ръководството на САК, така и ръководството на СРС, да поискат от Министъра на правосъдието и Висшия съдебен съвет предвиждане на допълнителни щатни бройки за охрана на сградите на СРС за следващата бюджетна година.
    Постави се и въпросът, че сайта на СРС е променен и вече няма възможност да се правят справки за актове на съда по три имена и ЕГН на страните. Ръководството на СРС беше уведомено, че по искане на Софийския адвокатски съвет, със становище рег.№НДМСПО-17-624/18.07.2018г., Комисията за защита на личните данни прие, че осигуряването на възможност за извършването на справки в регистри на съдебни органи, в т.ч. в азбучни указатели, водени електронно, по критерии за търсене „три имена“ или „ЕГН“ на физическо лице е допустимо и законосъобразно. Ръководството на СРС беше запознато с това становище и беше поет ангажимент да се извърши промяна в електронния портал на сайта на СРС за възстановяване възможността за търсене по три имена и ЕГН на физическо лице.
    Беше обсъдена възможността за провеждане на общ юридически форум, на който да участват представители на гилдиите на съдиите, прокурорите и адвокатите, като на този форум се обсъдят проблемите при работата по делата, да се чуят различните гледни точки и да се вземат съгласувани мерки за тяхното решаване, така че да се улесни работата на всички и гражданите да получат по-бърз достъп до правосъдие.
    Ръководството на СРС ни информира, че забавеното получаване на информация за присъждане на разноски при служебните защити, най-вече по наказателни дела, пречи на тяхното своевременно присъждане.Поради това с настоящото призоваваме колегите, вписани в регистъра на НБПП, да подават своевременно отчетите си, за да бъдат присъждани и изплащани своевременно дължимите суми.
    Софийският адвокатски съвет благодари на ръководството на СРС за проявеното разбиране към проблемите на адвокатите и декларираната готовност със съвместни усилия да създадем по-добри условия за упражняване на адвокатската професия от най-голямата адвокатска колегия в най-натоварения първоинстанционен съд в България.
    Уважаеми колеги,
    Като Ви уведомяваме за проведената среща с ръководството на СРС и обсъдените действия за подобряване на условията за работа в съда, Ви благодарим за активността и се надяваме и занапред да ни уведомявате за проблемите и нередностите при организацията на работа в различните съдилища и други институции на територията на гр.София.
Софийски адвокатски съвет

ПРОГРАМА НА АДВОКАТСКА АКАДЕМИЯ „ЗА ТОВА, КОЕТО НЕ ПИШЕ В УЧЕБНИЦИТЕ ПО ПРАВО” Месец Ноември, 2019 г.

Печат PDF

         Време на провеждане – петък, от 14 до 17 часа.
        Формат -2 лекционни часа по 80 мин. с кафе-пауза от 20 минути.
         Предварителното записване – при библиотекаря на САК Лъчезар Спасов всеки работен ден между 9:30 – 16:30 ч. в сградата на САК в Търговския дом, бул.”Витоша” № 1 А, София  или на телефон  0879 292 217.     

    ТЕМИТЕ

Продължение...

Меморандум за сътрудничество

Печат PDF

Уважами колеги,

Във връзка със сключения МЕМОРАНДУМ за сътрудничество  от 20 март 2019 г. между Софийската адвокатска колегия, Асоциацията за жените-адвокати и  Националната  библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” гр. София, се предоставя възможност на адвокатите от колегията да получат безплатни карти за ползване на Библиотеката за срок от една година.

Поради огромния интерес срокът за подаване на заявления се удължава до 18 декември 2019 г.

Желаещите могат да заявят своите карти, като подадат заявление свободен текст до Софийския адвокатски съвет, съдържащо три имена, дата на раждане и адрес единствено на имейл адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , считано от днес до 18 декември 2019 г.

Софийски адвокатски съвет

Ден на европейските адвокати

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Софийският адвокатски съвет ви поздравява по случай Деня на европейските адвокати. Нека бъдем все по-успешни и познавани в Европа с добрата си и ефективна работа.

Софийски адвокатски съвет

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ПРАВНА ПОМОЩ - НБПП

Печат PDF

Уважаеми колеги,     

Приложено, Ви представяме, получено писмо в Софийска адвокатска колегия с вх.№ 6715/21.10.2019 г., касаещо работата на Национално бюро за правна помощ, с което може да се запознаете тук

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ЗАСТРАХОВКА „ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА АДВОКАТИ”

Печат PDF

Софийска адвокатска колегия набира оферти от лицензирани дружества – застрахователни брокери във връзка със сключване на застраховка „Професионална отговорност на адвоката” за членовете на Софийска адвокатска колегия.

Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик върху, който е посочен единствено подателя на офертата в Регистратурата на Софийски адвокатски съвет на адрес: гр.София, бул. „Тодор Александров“ № 137, ет. 2.
     
Срок за подаване: 15.11.2019 г., петък, до 17.00 ч.

Билети за театрална постановка

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Софийският адвокатски съвет е осигурил ограничено количество билети за театралната постановка „Швейк”, която ще се състои на 27.10.2019 г. (тази неделя) от 19.00 часа в театър „Българска армия”.  Билетите са на половин цена - по 10 лева, а не на редовната цена от 20 лева.

Всеки който желае да присъства на постановката може да купи билет за нея на касите на Софийската адвокатска колегия на бул. „Витоша” № 1А, Търговски дом, ет.3.

Моля имайте предвид, че количеството на билетите е ограничено!

Седмица на медиацията

Печат PDF

01 НОЕМВРИ 2019 Г. - ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ

 В ЦЕНТЪР ЗА СПОГОДБИ И МЕДИАЦИЯ

    Център за Спогодби и медиация обявява ден на отворените врати в Софийски районен съд на 01 ноември 2019 г. от 10.00 ч. до 14.00 ч. Всички граждани, представители на юридически лица и адвокати са добре дошли да разговарят с медиатори за възможностите за извънсъдебно разрешаване на споровете им, на адрес гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, ет. 2, стая 204 - Център за Спогодби и медиация към СРС и СГС.


28.10-01.11.2019 г.
„Седмица на медиацията“

Всички граждани - страни по дела в Софийски районен съд и Софийски градски съд, ще имат възможност директно от съдебна зала да опитат разрешаване на спора си извънсъдебно. За целта ще има на разположение дежурни медиатори за периода 28.10 – 01.11.2019 г. в работното време на съда. Желаещите, които не са напътени от съдебна зала, могат да заявят медиация в стая 204, ет. 2, Център за Спогодби и медиация при координатор Мариана Николова.

„СЕДМИЦА НА МЕДИАЦИЯТА“

28.10 – 01.11.2019 г.

Продължение...

СЪОБЩЕНИЕ

Печат PDF

По повод констатирани няколко случая, Осигурителна каса „Адвокат“ уведомява всички свои членове да не заплащат осигурителните си вноски в клоновете на НАП, а в касите на САК, като в противен случай ще възникне проблем с данъчно-осигурителната сметка на съответния адвокат.

От Ръководството

Международна конференция „РОЛЯТА НА АДВОКАТУРАТА ЗА ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ПРАВОТО И ДЕМОКРАТИЧНОТО ОБЩЕСТВО“

Печат PDF

Софийският адвокатски съвет, съвместно с Висшия адвокатски съвет на Република България и Института за Върховенство на Правото (IROL) на Международния съюз на адвокатите (UIA), организира международна конференция на тема „Ролята на адвокатурата за върховенството на правото и демократичното общество“. Събитието ще се проведе на 21-22.11.2019 г. и е част от честванията по повод Деня на Българската адвокатура.


Специално участие във форума се очаква да вземат избраният президент на UIA, адв. Джером Рот, както и изпълнителният директор на Института за Върховенство на Правото на UIA, адв. Джаклин Скот. Говорители ще бъдат изявени български съдии и адвокати, както и представители на адвокатските колегии на Мадрид, Париж, Франкфурт, Милано, Москва, Варшава, Анкара, Тел Авив и др. Работни езици на събитието: български, английски, френски и руски език.


Международната конференция ще се проведе в хотел „Рамада“, гр.София. Моля всички желаещи да вземат участие в конференцията да изпратят потвърждение на следния имейл-адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. в срок до 11-ти ноември 2019 г.

Софийски адвокатски съвет

 

icon-word Международна конференция „РОЛЯТА НА АДВОКАТУРАТА ЗА ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ПРАВОТО И ДЕМОКРАТИЧНОТО ОБЩЕСТВО“

Входирано писмо с въпроси на Софийския адвокатски съвет към кандидата за Главен прокурор

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Във връзка с решението на Софийския адвокатски съвет да предостави възможност на членовете на Софийската адвокатска колегия да зададат въпроси, касаещи предстоящия избор на нов главен прокурор, беше изготвено, изпратено по електронна поща на 15.10.2019 г. и входирано във Висшия съдебен съвет на 16.10.2019 г. писмо с обобщение на питанията и коментарите, получени от вас.

Благодарим на всички, които се включиха в съставянето на писмото чрез въпросите си. Считаме, че поставените от вас теми са важни не само за адвокатурата, но също така и за обществото, чийто интереси ние адвокатите защитаваме ежедневно в работата си.

Поздрави,
Софийски адвокатски съвет

icon-pdf Входирано писмо с въпроси на Софийския адвокатски съвет към кандидата за Главен прокурор

 

Покана за публична лекция на съдия Анн МакАлистър: „Съдебната медиация във Великобритания“.

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Изпращаме Ви покана за събитие, което ще се състои на 22.10.2019 г. от 16:30ч. в сградата на Софийски районен съд, Наказателно отделение, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ № 23, ет.1, зала „Юстиция“.

Софийски адвокатски съвет

Продължение...

СЪОБЩЕНИЕ ПРАВНА ПОМОЩ

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Срокът за подаване на заявления за дежурни и резервни защитници  за 2020г. е до 16.12.2019г.(вкл).В заявленията може да се посочи месеца, за който адвокатът желае да бъде дежурен.
          

Секретар на
Софийски адвокатски съвет
адв.Пейчо Пейчев
                

Национална есенна конференция на българската адвокатура 12 октомври 2019 г., гр. София

Печат PDF

Уважаеми гости, скъпи колеги!

Националните конференции на адвокатурата са добър повод да се събираме периодично, за да можем заедно с общи усилия да обсъждаме проблемите и предизвикателствата, пред които сме изправени като професионална общност. Обществото и начините на комуникация се развиват безпрецедентно бързо, а с тях и работата на адвоката, професионалното му позициониране и реализация и способите за работа с клиенти. Всичко това поставя нови въпроси пред адвокатурата. Въпроси, за чието решаване е необходим открит дебат помежду ни, в който да участват също така научната общност и институциите.

На днешната конференция ще се засегнат две важни теми, посветени на съвременните проблеми за извънсъдебно разрешаване на спорове и ролята на адвоката, както и за съвременните тенденции при упражняване на адвокатската професия.

Някои от Вас знаят, че освен адвокат, аз съм също така арбитър, медиатор и обучител по медиация. По тази причина въпросите от първия модул на настоящата конференция представляват особен интерес за мен. По повод на арбитража, и преди съм казвал, че адвокатурата винаги е била неразривно свързана с арбитражната дейност. Редица адвокати са и арбитри, а на много адвокати им се е налагало да се занимава с арбитраж неведнъж в кариерата си. Самият аз бях изкушен от арбитража още от първите студентски години в часовете по римско право, четейки Закона на XII-те Таблици. Виждам сериозен потенциал в развитието на арбитража и взаимодействието му с адвокатурата, която много добре осъзнава значението и ползата му за бързината на гражданския оборот и качественото разрешаване на спорове по един щадящ и интелигентен начин.

Още през 2000 г. медиацията ме убеди в своите достойнства, основани на принципа: “печеля – печелиш”. Медиацията от своя страна има нужда от допълнително популяризиране, като има множество предимства за страни, които имат потенциала сами да разрешат спора си, а също така за съда и за адвокатите. Чрез нея ще се облекчи работата на съда, а спорещите страни ще постигнат много по-удовлетворяващи резултати с много по-малко разходи и в по-кратки срокове. Това със същата сила важи и за нуждата от помирителни комисии и асистирани преговори с участието на адвокати.

Особено важни са и въпросите по втория модул на конференцията за необходимостта от дигитализация в документооборота със съда, проблемите на нелоялната конкуренция и електронните платформи за правни услуги и адвокатската реклама. В днешно време, информацията е една от най-ценните валути, а в свят залят от информация, яснотата е сила. Нужна ни е ясна пътна карта, по която да поемем и общи решения, около които да се обединим, като интегрираме нови дигитални платформи и процеси в своята работа.

В заключение бих искал да кажа, че силната, компетентна и обединена адвокатура, за да може да изпълнява конституционно вменения си дълг да брани правата и законните интереси на гражданите и на юридическите лица, изисква от нас своевременна и прецизна реакция, както по отношение на законодателството, така и по отношение на обществено-политическия живот, от който всички ние сме част.

От свое име и от името на колегите от Софийския адвокатски съвет, заявявам, че ще положим всички усилия дискусията на конференцията да бъде полезна и успешна. Благодаря за вниманието!

адв. Ивайло Данов

ПРОФИЛАКТИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Софийски адвокатски съвет Ви уведомява, че за „Изследване на костна плътност” от пакета за профилактични прегледи на жени от Медицински център „Лора” ЕООД са определени допълнителни дати – 19.10.2019 г. (събота) и 26.10.2019 година (събота).

Прегледите ще се извършват в МЦ „Лора” от 09.00 часа до 17.00 часа на ул. „Позитано” №10 (д-р Радулов).

Желаещите да преминат на преглед следва предварително да се запишат на място в МЦ „Лора” (ул. „Позитано” №10) или на телефон: 02/980 80 65, вътр. 20.  

Софийски адвокатски съвет

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Печат PDF

Във връзка със сключения  МЕМОРАНДУМ  за сътрудничество  от 20.03.2019г. между Софийската адвокатска колегия, Асоциацията за жените-адвокати и  Националната  библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” гр.  София, се предоставя възможност на адвокатите от колегията да получат безплатни карти за ползване на Библиотеката за срок от една година.
Желаещите могат да заявят това, като подадат заявление свободен текст до Софийския адвокатски съвет, съдържащо три имена, ЕГН и адрес, както и личен адвокатски номер в срок до 21.10.2019г.

Софийски адвокатски съвет

Ден на отворените врати в Софийска адвокатска колегия

Печат PDF

Софийският адвокатски съвет обявява ден на отворените врати в Софийска адвокатска колегия на 31 октомври 2019 г. от от 8.30 ч. до 17 ч. Всички граждани и адвокати са добре дошли да видят отблизо работата на колегията на адрес гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 137, ет. 2 и 3, както и на разговор-среща с адв. Ивайло Данов, председател на колегията и с адв. Пейчо Пейчев, секретар на Софийския адвокатски съвет.

Софийски адвокатски съвет

Победителите от състезанието по решаване на гражданскоправни казуси с награда от Софийския адвокатски съвет

Печат PDF

Отбор от млади адвокати от Софийската адвокатска колегия, в състав Нанси Монтер Дахабре, Владислав Светославов Дацов и Петър Петков Петров, спечели първо място в състезанието по решаване на гражданскоправни казуси, проведено в рамките на Дните на адвокатите в СОК „Камчия“ (26 – 29.09.2019 г.). В състезанието за решаване на казуси взеха участие млади адвокати от цялата страна, обединени в 7 отбора, а журито за състезанието по гражданскоправните казуси, председателствано от Красимир Влахов – съдия в Конституционния съд на Република България, отличи специално отбора, представил Софийска адвокатска колегия.

На заседание на Софийския адвокатски съвет на 1 октомври 2019 г. младите колеги получиха поздравления за отличното си представяне и бяха наградени от Съвета със съчиненията на Кристиан Таков.

Софийският адвокатски съвет изразява своето признание и благодарност на младите адвокати, които представиха достойно Софийска адвокатска колегия!

Софийски адвокатски съвет

Обявления на ДС

Печат PDF

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е

Съобщаваме  Ви че,  решенията  по изброените ДД са изготвени. Обвиненията са по чл.49 ал.1 от ЗА

Наложени са наказания, които подежат на обжалване в 14 дневен срок от 03.10.19 г.

Продължение...

Обявления на ДС

Печат PDF

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ            

О Б Я В Л Е Н И Е

Съобщаваме  Ви че,  решенията  по изброените ДД са изготвени. Обвиненията са по чл.49 ал.1 от ЗА

Наложени са наказания, които подежат на обжалване в 14 дневен срок от 03.10.19 г.

Продължение...