Home

Софийска Адвокатска Колегия

ПРОТОКОЛ №5 от заседание на Избирателната комисия

Печат PDF

ПРОТОКОЛ № 5

от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия за провеждане на

избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната

          

            Днес, 25.01.2019 г., в гр. София, бул.„Витоша“№1А, се проведе заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия (ИК на САК) по чл. 99, ал. 2 от Закона за адвокатурата (ЗА), за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 26-27.01.2019 г., чиито брой и състав е определен по реда на чл.101, ал.1 от ЗА.

 

Продължение...

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВПИСАНИТЕ В НРПП

Печат PDF

Софийският адвокатски съвет уведомява всички членове на САК, вписани в Националния регистър за правна помощ, че   служебните бележки за доходите, изплатени от НБПП през 2018г., могат да се получат в сградата на Софийска адвокатска колегия на бул.”Тодор Александров” 137, ет.2,  в отдел „Правна помощ”.

                                                               Софийски адвокатски съвет

Съобщение от ИК на САК

Печат PDF

Anouncement IK SAK

Среща в ЦУ на НАП

Печат PDF

По инициатива на Софийски адвокатски съвет и по повод разрешаване на съществуващите проблеми с навременното отразяване на извършените осигурителни плащания за адвокати от САК, осигурявани чрез Осигурителна каса „Адвокат“, на 17.01.2019 година в Централно управление на НАП се проведе среща между част от ръководството на САК и ОК „Адвокат“ и г-н Александър Георгиев – Зам. изпълнителен директор на ЦУ на НАП.

На срещата бяха поставени отново въпроси, свързани с неточното отчитане в системата на НАП, респ. на НОИ на извършени осигурителни плащания на адвокати и по-конкретно:

 - Проблемът с липсата на точни данни в системата на НАП за внесени осигурителни вноски от адвокати за периода от 2005 г. до сега;

 - Грешното начисляване в системата на НАП на лихва за забава с незначителен размер, при плащане в срок на вноските, което поражда проблеми при получаване на Удостоверения по чл. 87 от ДОПК, респ. при ползване на отстъпката от дължимия годишен данък.

Срещата протече конструктивно, като беше отчетено, че основните и съществени проблеми, възниквали през годините, вече са преодоляни, но е необходима по-добра координация между служителите на НАП и ОК „Адвокат“, за да се подобри обслужването на адвокатите, членове на ОК „Адвокат“, както и на адвокатите, които се осигуряват по друг начин.

Софийският адвокатски съвет и ОК „Адвокат“ ще очакват писмен отговор/становище/ от ЦУ на НАП по обсъдените проблеми и предложения за тяхното разрешаване, за което ще Ви уведомим своевременно.

За да се разрешат окончателно проблемите отново се обръщаме към всички членове на ОК „Адвокат“ да внасят осигурителните си вноски своевременно – до 20-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.

За улеснение на колегите от пролетта на 2019 г. в паричните салони на САК на бул. „Тодор Александров“ № 137 и в Търговския дом ще бъде възможно плащането през ПОС устройства, за което вече са предприети необходимите действия.

                                  Софийски адвокатски съвет

Проекто бюджет на САК за 2019 година

Печат PDF

Budget 2019

 

Приемен ден на Председателя за м. януари 2019г.

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомявам Ви, че приемният ден на Председателя на САК – адв. Ивайло Данов за м. януари 2019г. ще бъде на 31.01.2019г./четвъртък/ в часовите интервали от 11.00 до 13.00 часа и от 15.00 до 17.00 часа.

Идеен проект за нова сграда на мястото на сега съществуващ обект „Столова с кухня и лекционна зала” към ОД на САК в с.Лозенец, обл.Бургас

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Както вече Ви уведомихме, на 26.01.2019г. от 8 часа /при спадащ кворум от 9 часа/ е свикано редовно Общо събрание на Софийска адвокатска колегия в аудитория 272 в сградата на СУ “Св.Климент Охридски” /Юридически факултет/, бул. “Цар Освободител” № 15 при следния дневен ред:

1.Разглеждане отчета за дейността на адвокатския съвет през отчетната година и вземне на решения по него;

2.Разглеждане доклада на контролния съвет;

3.Разглеждане отчета на дисциплинарния съд;

4.Разглеждане отчета на управителя на ОК “Адвокат”;

5.Информация във връзка с решение на Общото събрание на САК за проектиране и изграждане на нова сграда върху терена на ОД "Лозенец";

6.Приемане бюджета на колегията за следващата финансова година;

7.Избиране на делегати за Общото събрание на адвокатите в страната.


Във връзка с точка пета от дневния ред, моля да се запознаете предварително с идейния проект на предвидената за изграждане нова сграда на мястото на сега съществуващ обект „Столова с кухня и лекционна зала” към „Оздравителен дом” на Софийска адвокатска колегия в с.Лозенец, обл.Бургас, с който може да се запознаете на сайта на колегията или на следния адрес: http://www.sak-sas.bg/bg/news/2411-news-lozenez-drawing

Софийски адвокатски съвет

Идеен проект

Печат PDF

IdeenProekt 0001

 

 

ПРОТОКОЛ №4 от заседание на Избирателната комисия

Печат PDF

 

ПРОТОКОЛ №4
от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия

за провеждане на избори за делегати за Общото събрание

на адвокатите от страната

 

 

Днес, 18.01.2019 г., в гр.София, бул.„Витоша“№1А, се проведе заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия (ИК на САК) по чл. 99, ал. 2 от Закона за адвокатурата (ЗА), за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 26-27.01.2019 г., избрана на основание чл.101, ал.1 от ЗА.

На заседанието присъстват основните членове на Избирателната комисия, както следва:

Председател: Райна Георгиева Беловеждова – Антонова;

Членове:

Елисавета Соименова Иванова

Маргарита Иванова Калпушкова.

Продължение...

Адвокатски застраховки 2019г - Професионална отговорност на адвоката

Печат PDF

Софийска Адвокатска Колегия съвместно с ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ и при посредничеството на  „Застрахователен Брокер Би Ай Джи Къмпани“ ООД, стартират подновяване на групова полица „Професионална отговорност на адвоката“ в сила от 23.01.2019 г. Лимити на отговорност за едно събитие 20 000 лв. и в агрегат за всички събития 20 000 лв. Възможни са по-високи лимити, за които са договорени преференциални тарифи.

Всички желаещи да се включат към тази полица е необходимо да подадат заявление в библиотеката на САК на бул. „Витош“ № 1А, входа откъм ул.„Алабин“ или на имейла на „Би Ай Джи Къмпани“ - Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. до 22.02.2019г.

На Общото събрание на 26 и 27.01.2019 г. също ще е възможно да се подават заявления за застраховка.

За допълнителна информация и въпроси, моля обръщайте се към г-жа Аксиния Ботова – Управител на „Застрахователен Брокер Би Ай Джи Къмпани“ на тел. 0884 01 69 44 или на имейл Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

icon-word Oбразец на заявление, за включване към полицата

 

Готови адвокатски карти

Печат PDF

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят и 1бр.снимка.

 

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на ВАС - УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

Продължение...

ОТВОРЕНО ПИСМО

Печат PDF

ДО

МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

Г-жа Цецка Цачева

 

ДО

ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

 

ДО

ИНСПЕКТОРАТА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

Г-жа Теодора Точкова

 

ДО

И.Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

Г-жа Мариета Неделчева

 

ДО

ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-н Сотир Цацаров

 

ДО

СЪВЕТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ

 

КОПИЕ ДО:

Г-н Флориан Скала, главен изпълнителен директор на bTV Media Group

 

Г-н Венелин Петков, Директор „Новини, актуални предавания и спорт” на bTV Media Group

 

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

 

от

Софийски адвокатски съвет,

с адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 137, ет. 2,

представляван от председателя му адв. Ивайло Данов

 

 

Уважаеми дами и господа,

 

На 12.01.2019 г. в електронни медии се появи информация, че съдържанието на съдебен акт по конкретно наказателно дело е съобщено в новините на телевизия bTV, преди актът да бъде оповестен в съдебна зала. В информация на сайта Frognews.bg (линк: https://frognews.bg/novini/skandal-btv-saobshti-reshenieto-sada-svidetelite-deloto-ktb-predvaritelno.html), се посочва: „bTV съобщи решението на Спецсъда за свидетелите по делото ”КТБ” близо половин час преди определението да бъде четено на съдебното заседание, предаде репортер на Фрогнюз от залата. Това е скандално, защото означава, че вероятно някой от съдиите го е съобщил на телевизията предварително“ и „В протокола на заседанието е отбелязан фактът, че медия е съобщила за решението на съда, преди самият съдия да го е направил“.

Софийският адвокатски съвет, като управляващ орган на най-голямата адвокатска колегия в страната - Софийската, изразява огромната си тревога от тази информация и счита, че ако изнесените в публикацията данни са верни, то случилото се намалява доверието в правосъдието, уронва престижа на съдебната система и поставя под сериозно съмнение независимостта на съдебната власт, след като е възможно национална медия да обяви съдържанието на съдебен акт преди съдията да стори това в съдебната зала.

Гореизложеното е особено обезпокоително, защото може да се дължи не само на „изпреварваща“ информация към медиите за съдържанието на необявен съдебен акт, но и да представлява недопустим опит за влияние върху съда преди постановяване на неговите актове чрез въздействие върху общественото мнение и във всички случаи представлява грубо вмешателство в независимостта на съдебната власт, гарантирана от Конституцията на Република България.

Ако този инцидент остане неизяснен, е възможно да постави началото на практика, която да лиши съдебната система от независимост и да направи невъзможен справедливия и безпристрастен процес, за което конституционна отговорност носи и адвокатурата.

Поради това Софийският адвокатски съвет счита, че цялата правна общност у нас, включително отговорните държавни институции, към които се обръщаме, следва да прояви нетърпимост към този случай и в опит да се запази доверието в съдебната система дължи на обществото отговор на следните въпроси:

1.Кой е информирал БТВ за решението на Съда преди публичното му оповестяване в съдебна зала и допустимо ли е национална медия да обявява публично информация за съдебен акт, преди надлежното му обявяване от съдията?

2.Нарушена ли е тайната на съвещанието по делото за мерките за неотклонение на обвиняеми лица, които са свидетели по делото „КТБ“, разглеждано от състав на Специализирания наказателен съд на 12.01.2019 г.?

3.Какви действия ще предприеме Висшият съдебен съвет и ръководството на Специализирания наказателен съд, за гарантиране тайната на съдебното съвещание и за недопускане на такива конфузни ситуации?

Надяваме се, че съобразно компетентността си, ще предприемете необходимото за изясняване на случая и ще ни информирате за извършените от Вас действия и резултатите от тях.

Прилагаме:Разпечатка на хартиен носител на електронна публикация на адрес: https://frognews.bg/novini/skandal-btv-saobshti-reshenieto-sada-svidetelite-deloto-ktb-predvaritelno.html

 

14.01.2019 г.                                                                           С уважение:

гр. София                                                                                            Софийски адвокатски съвет

Готови адвокатски карти

Печат PDF

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят и 1бр.снимка.

 

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на ВАС - УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

Продължение...

Приложение №1 към Протокол №3 - ИБ ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА САК НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИ В СТРАНАТА

Печат PDF

Изтегли Приложение №1

П Р О Т О К О Л

 

 

 

на Избирателно бюро № .............

 

от произведения на ……………….. избор за делегати за общо събрание на адвокатите от страната на ……………………… адвокатска колегия

 

 

 

 

 

Днес ............... г. в ........ часа Избирателно бюро № …….. в състав:

 

 

 

Председател: .........................................................

 

Членове:       1. .....................................................

 

                       2. .....................................................

 

Продължение...

Приложение №2 към Протокол №3 - ИК ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА САК НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА

Печат PDF

Изтегли Приложение №2

                                                                                                     

П Р О Т О К О Л

 

на Избирателна комисия

от произведения на ……………….. избор за делегати за общо събрание на адвокатите от страната на …………………………… адвокатска колегия

 

 

Днес ............... г. в ............ часа Избирателната комисия в състав:

 

Председател: .....................................................

Членове:       1. .................................................

                       2. .................................................

Продължение...

Приложение №3 към Протокол №3 - СЪОБЩЕНИЕ

Печат PDF

Приложение №3

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с предстоящото провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 26-27.01.2019 г., моля да имате предвид следното:

1)Адвокат, който не е изпълнил задълженията си за заплащане на дължимите вноски към Софийския адвокатския съвет и към Висшия адвокатски съвет за месеца, предхождащ изборите за органи на адвокатурата, не може да участва в тези избори и да бъде избиран в тези органи, на основание чл.49, ал.2 от ЗА.

2)Адвокати и младши адвокати от САК, които не са изпълнили задължението си по чл.49, ал.1 от ЗА, могат да гласуват на избора за делегати на САК, насрочени за 26-27 януари 2019 г., в качеството им на пълномощници на адвокати от САК, които са изпълнили своевременно задължението си по чл.49, ал.1 от ЗА.

 

3)Вписаните в регистрите на САК през месец декември и януари 2019 г. адвокати и младши адвокати могат да гласуват на избора за делегати на САК.

 

Продължение...

ПРОТОКОЛ №3 от заседание на Избирателната комисия

Печат PDF

ПРОТОКОЛ №3
от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия

за провеждане на избори за делегати за Общото събрание

на адвокатите от страната

 

 

Днес, 14.01.2019 г., в гр.София, бул.„Тодор Александров “№ 137, се проведе заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия (ИК на САК) по чл. 99, ал. 2 от Закона за адвокатурата (ЗА), за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 26-27.01.2019 г., избрана на основание чл.101, ал.1 от ЗА.

 

На заседанието присъстват основните членове на Избирателната комисия, както следва:

 

Председател: Райна Георгиева Беловеждова – Антонова;

 

            Членове:

                                    Елисавета Стоименова Иванова;

                                    Маргарита Иванова Калпушкова.

 

Продължение...

СТАНОВИЩЕ

Печат PDF

    Стана публично известно, че в заседание за решаване на въпроса за мярката за неотклонение на няколко лица решението на Специализирания наказателен съд е съобщено в новините на телевизия БТВ много преди съдебният състав да го обяви публично.
Независимо, че тази новина в последствие е свалена от сайта на медията, този факт сочи, че някои журналисти са разполагали с информацията преди произнасянето на съда в съдебното заседание.
Според нас това е грубо нарушение на тайната на съвещанието за решаване на делото, която е гаранция и необходимо условие за справедлив процес.
Нарушаването и е тревожен сигнал за възможно посегателство срещу независимостта на съда и задължението му да формира решенията си единствено и само по вътрешно убеждение, въз основа на доказателствата по делото, изразено в нормите на чл.33, ал.2 от Наказателно процесуалния кодекс и в чл.211, ал.1 от Закона за съдебната власт.
    Съобщаването на съдържанието на съдебния акт, преди оповестяването му в публично съдебно заседание, компрометира очакванията на обществото за справедлив процес и независима съдебна власт и обезсмисля усилията на адвокатите по защита правата и законните интереси на гражданите.
Софийският адвокатски съвет изразява становище, че следва несъмнено да се установи по какъв начин решението на Съда е станало известно на медията, която го е съобщила, като считаме, че върховенството на правото и принципите на правовата държава го изискват.


СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Международно състезание за млади адвокати

Печат PDF

European Bars Federation (Федерция на европейските адвокатски колегии) съвместно с Адвокатска Колегия Вроцлав /Полша/ и Адвокатска Колегия Хага /Холандия/ организират конкурс НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК на тема: АДВОКАТСКАТА КАНТОРА НА БЪДЕЩЕТО с цел да се насърчи иновативното мислене на студентите и младите адвокати в началото на тяхната кариера, стратираща във времена, когато традиционната адвокатска практика се променя бързо.

Могат да участват млади адвокати, членове на САК и студенти по право в четвърти и пети курс на възраст до 35 години самостоятелно или в отбори по двама.

Конкурсът ще се проведе на два етапа.

По време на първия етап участниците в конкурса трябва да изпратят молба по образец и презентация на PowerPoint в срок до 15 януари 2019г. директно на Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , в която да изложат вижданията си за промените, иновациите и предложенията, свързани с развитието на новите технологии в адвокатската професия.

До 22 януари 2019г. ще бъдат определени 10 финалисти, които ще бъдат уведомени, че ще участват на втория етап, който ще се проведе на 22 февруари 2019г. в седалището на Адвокатска Колегия Вроцлав, където в рамките на максимум 15 минути презентацията ще бъде представена на жури, което ще задава въпроси.

Първите трима ще бъдат отличени, като победителят ще бъде поканен на конгреса на FBE в Барселона на 30.05.2019 г., където ще получи наградата си.

Вторият и третият ще бъдат наградени от съорганизаторите.

Адвокатска Колегия Вроцлав поема разходите за конкурса, включително обяд и вечеря на 22 феврурари 2019г. Всеки участник поема за своя сметка разходите за хотел и транспорт до Вроцлав. При евтуално класиране на адвокати от САК, Софийският адвокатски съвет ще реши дали тези разходи ще бъдат поети изцяло или частично за сметка на бюджета на САК.

Повече информация за условията на конкурса можете да получите от сайта на FBE (Федерция на европейските адвокатски колегии) http://www.fbe.org.

icon-word Форма за кандидатстване

 

ПРОТОКОЛ №2 от заседание на Избирателната комисия

Печат PDF

ПРОТОКОЛ №2
от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната

 

Днес, 09.01.2019 г., в гр. София, бул. „Витоша“ №1А, се проведе заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия (ИК на САК) по чл. 99, ал. 2 от Закона за адвокатурата (ЗА), за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 26-27.01.2019 г., избрана на основание чл.101, ал.1 от ЗА.

 

На заседанието присъстват основните членове на Избирателната комисия, както следва:

Председател: Райна Георгиева Беловеждова – Антонова;

 

            Членове:

                                    Елисавета Стоименова Иванова;

                                    Маргарита Иванова Калпушкова.

 

Продължение...

Copyright © sak-sas.bg 2019