Home

Софийска Адвокатска Колегия

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ПРАВНА ПОМОЩ

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Служебните бележки за изплатени възнаграждения от НБПП за 2019 г. се намират в отдел „Правна помощ” при САК.

Същите не е необходимо да се прилагат към Годишната данъчна декларация. Информация за тези обстоятелства се подава служебно в НАП.

За повече информация може да се обърнете към служителите на отдел „Правна помощ” при САК на телефони – 02/904 80 08 и 02/904 80 19

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ за членовете на ОК „Адвокат”

Печат PDF

Уважаеми членове на Осигурителна каса „Адвокат“,

 

За Ваше удобство и предвид начина на работа на паричните салони на САК и ОК “Адвокат“ по време на обявеното в страната извънредно положение, както и с оглед опазване на Вашето и на Вашите близки здраве Ви съобщаваме, че всеки член на ОК “Адвокат“ следва да внася осигурителната си вноска за месец март/април и предходни месеци по сметката на ОК “Адвокат“ чрез електронно банкиране или с вносна бележка във всеки офис на ОББ .

         За тези от Вас, които желаят да знаят размера на вноската си, обявяваме следните допълнителни телефони в часовия интервал от 10 до 17 часа всеки делничен ден и имейли за информация:

Паричен салон – (0879) 29 22 32; 02/9048009; 02/9048011;

Считано от понеделник (27.04.2020 г.) може да звъните на - 02/9048013 и 02/9048024 ;

Зам.гл.счетоводител – (02) 904 80 16

Гл.счетоводител - (02) 904 80 14; (0879) 29 22 44;

Email: OK.A Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

 

За Ваше удобство, Ви предоставяме банковата сметка на ОК “Адвокат“ за внасяне на осигурителните вноски:

 

IBAN: B G 9 5 U B B S 8 8 8 8 1 0 0 0 5 8 6 3 7 6     BIC: U B B S B G S F

 

ОББ АД, Осигурителна каса „Адвокат“

 

Моля, вписвайте периода за който се отнася съответната вноска, трите имена и ЕГН! Към размера на осигурителните вноски следва да се добави и сумата от 6,10 лв. – членски внос за ОК“Адвокат“.

Моля, адвокатите , които имат болнични листове за м. март/април 2020 година и предходни месеци, и все още не са внесли осигурителните си вноски да изпратят сканирани болничните си листове на следния имейл: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. ! В рамките на 2 работни дни на всеки ще бъде изчислен размера на осигурителните вноски и ще бъде изпратена обратно необходимата информация, за да извърши плащане.

Уведомяваме Ви, че служебните бележки, издавани от ОК “Адвокат“ за внесените осигурителни вноски за 2019 г., и решение на ТЕЛК не е необходимо да бъдат прилагани към Годишната данъчна декларация за 2019 година. Информация за тези обстоятелства се подава служебно в НАП.

Уважаеми колеги, моля, следете сайта и съобщенията във връзка с осигуряването на членовете на ОК “Адвокат“!

Ръководството на САК и ОК “Адвокат“ желае здраве на Вас, Вашите семейства и близки!

 

ОК “Адвокат“

В очакване на Възкресение

Печат PDF

velikdenska-ukrasa-idei-20В очакване на Възкресение Христово,

Ви пожелавам

Бъдете здрави и много щастливи!

Дните Ви да са изпълнени с любов, радост и късмет!


С пожелание за благополучие и светли Великденски празници!

Председател на САК
адв.Ивайло Данов

Честит празник!

Печат PDF

AdvokatskiPrazinkУважаеми колеги,

Честит 16 април – Ден на Конституцията и професионален празник на българските юристи!

Пожелавам Ви много професионални успехи, с които всички да се гордеем и винаги да защитавате каузата на истината и справедливостта!

Бъдете здрави, спокойни и благословени!

И нека Господ ни закриля и ни помогне заедно да преминем и през това изпитание!

Председател на САК
адв.Ивайло Данов

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че срокът за подаване на документи чрез САК до ВАдвС за изпита по френски език за Международния стаж за млади адвокати „Stage International", се удължава до 22.05.2020г., като самият изпит ще се проведе на 04.06.2020 г. от 9,30 часа в сградата на ВАдвС на ул. „Цар Калоян" №1А.

С пълния текст на писмо изх. № 387/1404.2020 г. на ВАдвС можете да се запознаете тук

 


Уведомяваме Ви също така, че на свое заседание проведено на 10.03.2020 г. ВАдвС е взел решение, с което предоставя на адвокатските колегии възможността да предоставят информация, свързана с успеха на адвокатите в ежедневната им работа, които казуси да бъдат популяризирани чрез медиите, в изпълнение на Решение №26/22.02.2020 г. на ОСАС.

Моля да изпращате желаната от Вас информация на Висшия адвокатски съвет.

С пълния текст на писмо изх. № 388/14.04.2020 г. на ВАдвС можете да се запознаете тук

Софийски адвокатски съвет

ОБЯВА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА ОД «ЛОЗЕНЕЦ»

Печат PDF

Софийската адвокатска колегия набира оферти за извършване на текущ ремонт на базата си в с.Лозенец, ул. „Крайморска“ №16, общ.Царево, обл.Бургас, изразяващ се в подмяна на каменинова тръба на мръсен канал от канализационна шахта към септична яма.

1.Възложител

СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

  • Адрес на възложителя: гр.София, бул.„Тодор Александров“ №137, ет.2,
  • Подаване на оферти на електронна поща: register@sak-sas.bg
  • Лице за контакти: адв.Пейчо Пейчев, Секретар на САК - (02) 904 80 03 и (0879) 29 22 46.

 

Оглед на обекта може да се направи след предварително уговорен час с Управителя на ОД „Лозенец“ Донка Димитрова на номер (0897) 29 22 16.

 2. Срок за подаване на оферти - до 12.00 часа на 14.04.2020 г.

 

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

ОБЯВА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ХРАНИТЕЛЕН БЛОК В ОД «ЛОЗЕНЕЦ»

Печат PDF

Софийската адвокатска колегия набира оферти за осигуряване и стопанисване на хранителния блок в ОД „Лозенец” за сезон 2020 година (от 01.06 до 30.09.2020 г.), собственост на Софийска адвокатска колегия (САК) в с.Лозенец, ул. „Крайморска“ №16, общ.Царево, обл.Бургас.

1.Възложител

СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

  • Адрес на възложителя: гр.София, бул.„Тодор Александров“ №137, ет.2,
  • Подаване на оферти на електронна поща: register@sak-sas.bg
  • Лице за контакти: адв.Пейчо Пейчев, Секретар на САК - (02) 904 80 03 и (0879) 29 22 46.

 

2.Осигуряване функционирането на хранителния блок през сезон 2020 година и етапи за подготовка

За осигуряване функционирането на ресторантската част през сезон 2020г. на ОД „Лозенец“, собственост на САК, находящ се в с.Лозенец, ул. „Крайморска“ №16, обл.Бургас, представляващ едноетажна сграда за обществено хранене с идентификатор 44094.501.39.5, построена в собствения имот на САК с идентификатор 4404.501.39, собственикът САК предоставя под наем собствения си недвижим имот, описан по-горе.

Наемателят се задължава да приведе в нормален и функционален вид столовата част, навеса на терасата на ресторантската част със свои средства и труд до 01.06.2020 г., както и да подсигури нормалната работа на същите (хранителния блок), с цел осигуряване услуги на ползващите базата и организиране мероприятия на САК.

Наемателят е длъжен да подсигури и материално-техническата част – оборудване и кухненски инвентар, които изцяло се осигуряват от него и за негова сметка.

Наемателят, въз основа на сключения договор за ползване, се задължава за своя сметка да извърши категоризация на обекта, съобразно нормите на ЗТ и Наредбата за приложението му.

Собственикът ще предостави всички необходими документи, установяващи собствеността му върху гореописания имот и изискуеми съгласно нормите на ЗТ, за да извърши наемателят категоризацията на обекта.

3.Други условия

- Наемателят поема задължението да осигури функционирането на обекта, предмет на бъдещия договор за семинарите, провеждани от САК в ОД „Лозенец“ през месеците юни и септември 2020 година и да подсигурява кетъринга за кафе-паузите.

-Собственикът ще предостави за нуждите на Наемателя четири стаи в сутерена на ОД „Лозенец” – спален блок, за срока на договора срещу договорено заплащане за сметка на Наемателя.

- Наемателят поема задължението да осигурява обяд за 7 души персонал на ОД „Лозенец“ за своя сметка по време на действието на договора.

Собственикът ще предостави за нуждите на Наемателя стаи в спалния блок на ОД „Лозенец“ за нуждите на персонала за привеждане на ресторантската част в годност за експлоатация до 31.05.2020 г. безвъзмездно.

Оглед на обекта може да се направи след предварително уговорен час с Управителя на ОД „Лозенец“ Донка Димитрова на номер (0897) 29 22 16.

Договорът за наем ще бъде сключен за срок, не по-дълъг от периода 15.06.2020 г. - 30.09.2020г.

4. Срок за подаване на оферти - до 12.00 часа на 14.04.2020 г.

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

ОБЯВА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В СПАЛЕН БЛОК НА ОД «ЛОЗЕНЕЦ»

Печат PDF

Софийската адвокатска колегия набира оферти за извършване на текущ ремонт на базата си в с.Лозенец, ул. „Крайморска“ №16, общ.Царево, обл.Бургас, представляваща триетажна хотелска и сутеренна част.

1.Възложител

СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

 

 

2. Етапи за подготовка на станцията за активния сезон от 21.04 до 22.05.2020 г.

- Частичен ремонт на стаи сутерен, фитнес и спален блок, съгласно опис на ремонтните работи.

- Профилактика на климатици – 59 бр. изразяваща се в измиване на вътрешни филтри, напръскване с антибактериален спрей на вътрешно тяло, измиване на външния топлообменник и проверка на налягането на фреона.

- Подмяна на огледалата в санитарните помещения, където е необходимо.

- Подмяна на мивки в санитарните помещения, където е необходимо.

- Корекция на ел.инсталация в санитарните помещения и поставяне на осветително тяло над огледалата

- Монтиране на комарници на входните врати, където е необходимо.

- Ремонт на градински пейки.

- Ремонт на люлки и съоръжения в детския кът.

Oпис съгласно текста

3. Срок за подаване на оферти - до 12.00 часа на 14.04.2020 г.

 СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Телевизионно и радио предаване и обръщение на президента на UIA г-н Джером Рот

Печат PDF

Уважаеми колегия,

На 11-ти април, събота от 20.35 ч., с повторение в неделя, 12-ти април, от 10.35 ч. в предаването „Кариера” по ТВ Европа и „Радио Европа - новините сега” (105.6 MHz за София), ще бъде излъчен разширен репортаж по следните теми: "Електронно правосъдие и електронна адвокатура", "Неприсъствени решения и дистанционни заседания чрез конферентна и видеоконферентна връзка на Софийския адвокатски съвет", „Онлайн обучения на Адвокатската академия „За това, което не пише в учебниците по право“, и др.

С обръщението на президента на UIA г-н Джером Рот можете да се запознаете тук

Софийски адвокатски съвет

Становище

Печат PDF

Уважаеми колеги,

На заседанието си на 07.04.2020 г. Софийският адвокатски съвет прие  становище с конкретни предложения за промени в Закона за мерките и  действията по време на извънредното положение и Закона за данъците върху доходите на физическите лица, с текста на което можете да се запознаете тук

COVID – 19 - открита дарителска сметкa в полза на адвокатите от САК

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Напомняме Ви, че на 23.03.2020 година, Софийският адвокатски съвет прие решение за откриване на банкова сметка в лева: BG97 UBBS 8888 5000 6723 40, BIC: UBBSBGSF, ОББ АД с титуляр САК за набиране на парични средства в помощ на заболели от коронавирус инфекция адвокати от Колегията.

По горепосочената сметка желаещите адвокатски дружества, съдружия и самостоятелно практикуващи адвокати от САК могат да дарят парични суми, съобразно със своите възможности.
Благодарим на колегите, които вече откликнаха и направиха своите дарения!

Председател на САК
адв.Ивайло Данов

ОБРЪЩЕНИЕ на Президента на UIA г-н Джером Рот

Печат PDF

Уважаеми членове на UIA,
Надявам се, че сте добре, здрави и в добро настроение. С течение на седмиците аз оставам затворен, заради мерките за сигурност, в дома си в Калифорния. Поддържам обаче постоянен контакт с колеги от членовете на UIA от целия свят по всички канали, с които разполагам: имейл, телефон, публикации в социалните мрежи и срещи чрез Zoom. Бях в контакт и с много от ръководителите на адвокатските колегии и побратимените юридически организации. Тези комуникации ме държат ангажиран и оптимистичен, те ме карат да се чувствам пълноценен и ми позволяват да бъда в течение с най-важните постижения в света. Те са източник на светлина. По тази причина днес Ви пиша.

Естествено признавам, че живеем в много деликатно време за всички по света, а разбира се и за нас адвокатите. Много от членовете на UIA са силно засегнати от вируса и ние се сблъскваме със строги ограничения - от ограничаването на социалните събития до заповедта да останем затворени в домовете си и да избягваме контакт с приятели, семейство и колеги. В по-слабо засегнатите страни има опасения, че вирусът все още може да пристигне и объркване относно това, как да се предпазят. Световната икономика ерозира, международните пътувания са прекъснати и здравните системи се задъхват. Много адвокатски кантори предвиждат значително забавяне на своята дейност и адвокатите се сблъскват с трудности в практиката си, поради затварянето на съдилищата и извънредните правителствени разпоредби. Трудно е както в професионален, така и в личен план. Лесно е да се разочароваш и стресираш.

В същото време все още има убедителни причини да бъдем оптимисти. Вирусът ще премине, подобно на други болести, които е имало в миналото. Вече има напредък в лечението и в разработването на ваксини. В някои страни, които бяха силно засегнати като Китай, положението се подобрява. Заедно ще излезем от това положение и ще се научим да се подготвяме по-добре за бъдещето. През целия си живот успях да видя как след убийството на Кенеди, случаят „Уотъргейт“, войни, природни катастрофи, атаките на 11-ти септември и финансовата криза, чувството на отчаяние отстъпи място на надеждата, след това дойде възстановяването и накрая победата.

Междувременно ние правим интроспекция и наблюдаваме това, което е най-важно за нас като човешки същества, като членове на семейството, като граждани, като членове и на UIA, като адвокати. И точно поради тази причина смятам, че асоциация като нашата UIA може да играе много важна роля като ни помага да се грижим за себе си, докато търсим пътя си сред тези трудности. Когато физически се отделим от всички, с изключение на тези, с които споделяме покрив, UIA осигурява контакт и приятелство, ангажираност, информация, професионални възможности и контакти, както и начин да защитим колегите си адвокати, нашата професия и върховенство на закона, както и да помогнем на обществото.

Контакт и приятелство, защото настоящите ограничения ни изолират. След като улиците, съдилищата и офисите са празни, се чудим дали светът, който познаваме, все още е там. Отговорът очевидно е да: всички сме тук, чакаме да се срещнем отново. Мисията на UIA е да обедини адвокатите по света. И ние се нуждаем от тази мисия и това единство повече от всякога. Жизненоважно е да останем в контакт с колегите си адвокати, с колегите ни от UIA, сега и завинаги. Комуникирайте по телефона, чрез социалните медии, в онлайн срещи, споделяйте новини, наблюдения, полезни съвети, хумор и дори да отприщим чувството си на неудовлетвореност: всичко това ни позволява да почувстваме, че сме част от по-голяма общност от адвокати , като си спомним общата ни отдаденост на професията и възстановяването на взаимосвързаността във време, когато отношенията са подложени на изпитание.

Ангажираност, защото UIA ни дава възможност да участваме разумно, не само да мислим и говорим, но и да действаме. Можем да се възползваме от програми като UIAMentor, за да помогнем на младите адвокати и UIAdvance в полза на нашите адвокатски кантори, да допринесем за бюлетина на UIA, да обменяме идеи как да помогнем на нашата правна общност на нашата страница на UIA COVID-19 на LinkedIn, да участваме в проучвания на UIA и да потърсим помощ по конкретни теми.

Информация, защото е важно за всеки да бъде напълно информиран по време на публична криза, но за адвокатите още повече. Нашите клиенти очакват от нас да бъдем в състояние да ги информираме незабавно за правните последици от най-новите разработки, когато се случват. Те се надяват, че веднага ще проучим как се прилага закона и че ще сме готови творчески да се справим с една реалност, която продължава да се променя. UIA ни позволява да изпълним тези изисквания и да сме в крак с най-новите разработки. Имаме планирани онлайн семинари по жизненоважни теми като тълкуване на договори и пандемичните последици за трудовото законодателство, както и други практически инструменти, които адвокатите могат да използват за работа от своя дом и за да се свържат с адвокатските си кантори, да контролират своя персонал и да участват в съдебни производства. UIA също така ни дава достъп до публикации като Juriste (която ще посвети тема на коронавирусните проблеми) и сборници на съответната документация, която ще публикуваме чрез нашия уебсайт.

Защитавайте адвокатите и върховенството на закона, защото както вече предупредих в няколко съобщения на UIA, настоящите ограничения за спиране на разпространението на вируса могат да доведат, умишлено или не, до нарушаване на свободното упражняване на нашата професия и те налагат ограничения, които пречат на най-висшите ни ценности: разделението на властите, независимата съдебна система и защитата на малцинствата и правата на човека. UIA планира да си сътрудничи със своя спонсор Lexis-Nexis, за да организира уебсеминар по тези въпроси, а Институтът за върховенство на правото на UIA (UIA-IROL) изследва ограниченията в глобален мащаб. UIA е напълно ангажирана да бъде гарантирано, че правителствата ще постигнат правилния баланс между общественото здравеопазване и върховенството на правото. А Вашето участие в UIA Ви предлага начин да допринесете значително за тези усилия и Вашият глас да бъде чут.

Помогнете на обществото, защото това е задължение на всички нас. Аз ще отида в социалните мрежи, за да помоля всички членове на UIA да окажат помощ в своите общности на онези организации, които обслужват най-уязвимите от хората около нас. Току-що направих дарение на нашата хранителна банка в Сан Франциско, за да се опитам лично да помогна на  местните семейства да продължат нормално да изхранват децата си, въпреки правителствените ограничения, безработицата и закриването на училищата, които не им позволяват да правят това.

И накрая безспорно е, че ние се нуждаем и от Вас в UIA. Нашата асоциация е толкова жизненоважна и продуктивна, колкото е и приносът на нейните членове. Динамичността на нашите дейности зависи изцяло от Вашето желание да участвате в тях, да се включите в нашите програми, да споделите знанията си и да продължите да работите в контакт с другите й членове. И разбира се финансовият принос, който правите с Вашата квота и участието си в различните дейности, помага да се финансират високите разходи за функциите и административната инфраструктура на UIA, и е от решаващо значение за осъществяване на дейностите на организацията. Това включва и нашите служители, които с абсолютната си отдаденост са затегнали редиците в един изключително труден период във Франция.

Всичко това ме кара да Ви помоля да останете членове на UIA и в деня за плащане на членския внос, докато преминем през този сложен етап. Надяваме се, че ще се възползвате от специалните предимства, които UIA предлага и които са по-критични, ако това е възможно при сегашните обстоятелства и че те спомагат за поддържането на почти стогодишната UIA, за да може тя да продължи да отглежда нови поколения адвокати през следващия век. Убеден съм, че една малка жертва на време и ресурси за всеки един от Вас, гледана през призмата на UIA се разширява, за да осигури огромна помощ на адвокати навсякъде, да поддържаме сътрудничеството и приятелството си, да защитаваме правовата държава и да окажем голяма подкрепа на нашата професия и да бъдем полезни на нашите общности.

Това, което бих искал най-много в момента, е да се качите в самолета, за да присъствате на заседание на UIA и да се видим всички, да се ръкуваме, да присъстваме на заседание на някоя комисия, да сравняваме бележките си на заседание на някой национален комитет, да споделим храна, ... Този ден ще дойде скоро. Но все още не. Засега моля, получете  от мен виртуална прегръдка от Калифорния и поемете ангажимент, както правя аз, заедно да направим всичко възможно да подкрепим UIA.

Благодаря ви, грижете се за себе си и за своите семейства. Ще се видим скоро.

С уважение,
Джером Рот
Президент на UIA

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ за членовете на ОК „Адвокат”

Печат PDF


               УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОСИГУРИТЕЛНА КАСА „АДВОКАТ“,

               За Ваше удобство предвид начина на работа на паричните салони на САК и ОК“Адвокат“ по време на обявеното в страната извънредно положение,както и с оглед опазване на Вашето и на вашите близки здраве Ви съобщаваме, че считано от днес 02.04.2020 г., всеки член на ОК“Адвокат“ следва да внася осигурителната си вноска за месец март и предходни месеци по сметката на ОК“Адвокат“ чрез електронно банкиране или с вносна бележка във всеки офис на ОББ .

               За тези от Вас, които желаят да знаят размера на вноската си, обявяваме следните телефони в часовия интервал от 10 до 17 часа всеки делничен ден и имейли за информация:

Паричен салон – (0879) 29 22 32

Зам.гл.счетоводител – (02) 904 80 16

Гл.счетоводител - (02) 904 80 14; (0879) 29 22 44;

Email:  Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

 

                   За Ваше удобство, Ви предоставяме банковата сметка на ОК“Адвокат“ за внасяне на осигурителните вноски:

 

IBAN: B G 9 5 U B B S 8 8 8 8 1 0 0 0 5 8 6 3 7 6     BIC: U B B S B G S F

 

ОББ АД ,   Осигурителна каса „Адвокат“

 

                   Моля, вписвайте периода за който се отнася съответната вноска, трите имена и ЕГН. Към размера на осигурителните вноски следва да се добави и сумата от 6,10 лв. – членски внос за ОК “Адвокат“.

                     Уведомяваме Ви също така, че Декларация образец 1, за месец март 2020 година ще бъде подадена за всички членове на Осигурителна каса „Адвокат“ до 07.04.2020 година.

                     Моля адвокатите , които имат болнични листове за м. март 2020 година и предходни месеци, и все още не са внесли осигурителните си вноски да изпратят сканирани болничните си листове на следния имейл: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. . В рамките на 2 работни дни на всеки ще бъде изчислен размера на осигурителните вноски и ще бъде изпратена обратно необходимата информация, за да извърши плащане.

                Уважаеми колеги, моля следете сайта и съобщенията във връзка с осигуряването на членовете на ОК “Адвокат“.

                   Ръководството на САК и ОК “Адвокат“ желае здраве на Вас, Вашите семейства и близки!

ОК “Адвокат“

СЪОБЩЕНИЕ

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Вчера - 31.03.2020 г., от 14.20 до 19.05 часа се проведе второто дистанционно заседание на Софийския адвокатски съвет чрез конферентна и видеоконферентна връзка.
С краткия текст на протокола от това заседание можете да се запознаете тук

На 24.03.2020 г. се проведе първото дистанционно заседание на Софийския адвокатски съвет чрез конферентна и видеоконферентна връзка.
С краткия текст на протокола от това заседание можете да се запознаете тук

Вчера - 31.03.2020  г. Съдийската колегия на ВСС проведе заседание, на което бяха актуализирани и допълнени мерките за превенция и ограничаване на разпространението на COVID-19 за съдилищата на територията на Р. България.
С актуалния текст на тези мерки можете да се запознаете тук http://www.vss.justice.bg/page/view/104970

Председател на САК
адв.Ивайло Данов

Протокол №11 от 31.03.2020

Печат PDF

ПРОТОКОЛ №11
ИЗВЪНРЕДНО ДИСТАНЦИОННО ЗАСЕДАНИЕ
НА СОФИЙСКИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
31 МАРТ 2020 г. (14,20 часа)

 

На заседанието присъстват:
1. Ивайло Данов, председател на САС
2. Aлександър Машев, зам.-председател на САС
3. Пейчо Пейчев, секретар на САС
4. Богдан Петров
5. Златка Стефанова
6. Стефан Марчев
7. Десислава Миразчийска
8. Динела Велкова
9. Жанет Желязкова
10. Лидия Дикова
11. Детелина Попова
12. Лили Лозанова
13. Мария Вълканова
Резервни членове на САС:
Катерина Кондакчиева
Елка Пороминска
Георги Леков
Георги Вълчанов
ОТСЪСТВАТ:
Чавдар Тончев
Александър Андреев, (еднократно включване онлайн в 14,35 ч.)

Дневен ред:

1. Обсъждане и вземане на решение за приемане на промени във Вътрешните правила за работа на Софийския адвокатски съвет и помощните органи към него, относно провеждане на дистанционни заседания и вземане на неприсъствени решения чрез гласуване по електронна поща.

Продължение...

Носенето на маски е препоръчително

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомявам ви, че днес на извънреден брифинг, беше обявено че вчерашната заповед № РД-01-168 от 30.03.2020 г. на министъра на здравеопазването е отменена и носенето на маски е препоръчително а не задължително.

Председател на САК
адв.Ивайло Данов

Заповед на министъра на здравеопазването

Печат PDF

Уважаеми колеги,

С последната за сега Заповед № РД-01-168 от 30.03.2020 г. на министъра на здравеопазването можете да се запознаете тук.

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

ВАЖНО РЕШЕНИЕ на НБПП от 30.03.2020 г.

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Председателят на САК адв.Ивайло Данов на 26.03.2020 г. отправи предложение за даване на указания към НБПП, което на свое заседание състояло се днес – 30.03.2020 г. взе решение във връзка с допускането, определянето и назначаването на резервни защитници по образувани наказателни производства от органите от системата за правна помощ по чл.25, ал.1 от ЗПП - разследващи органи и съдилища, както и адвокатски съвети.

С пълния текст на решението можете да се запознаете тук

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Протокол №10 от 24.03.2020

Печат PDF


СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ №10
ИЗВЪНРЕДНО ДИСТАНЦИОННО ЗАСЕДАНИЕ
НА СОФИЙСКИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
24 МАРТ 2020 г. – бул. „Т. АЛЕКСАНДРОВ“ №137,
ет. 3, ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА
СОФИЯ

(14,50 часа)

На заседанието присъстват:
1. Ивайло Данов, председател на САС
2. Aлександър Машев, зам.-председател на САС
3. Пейчо Пейчев, секретар на САС
4. Александър Андреев
5. Богдан Петров
6. Златка Стефанова
7. Стефан Марчев
8. Десислава Миразчийска
9. Динела Велкова
10. Детелина Попова
11. Лили Лозанова
12. Мария Вълканова (от 15,30 ч.)

Резервни членове на САС:
Георги Леков
Катерина Кондакчиева

ОТСЪСТВАТ основни членове на САС:
Чавдар Тончев
Лидия Дикова
Жанет Желязкова

Дневен ред:

1. Обсъждане и вземане на решение за потвърждаване на всички т. нар. неприсъствени решения, взети от САС от въвеждане на извънредното положение в страната на 13.03.2020 г. до 24.03.2020 г. и за продължаване на тази практика, докато трае обявеното в Република България извънредно положение.
2. Обсъждане и вземане на решение разпореждането със сумите по откритата с решение на САС от 23.03.2020 година дарителска сметка за набиране на парични средства в помощ на заболели от коронавирус инфекция адвокати от САК да се извършва след решение на Съвета.
3. Обсъждане и вземане на решение за освобождаване от наем или намаляване на наемите на кантори, собственост на САК.
4. Обсъждане и вземане на решение за изпращане в НБПП на подадените до този момент заявления по чл.33, ал.1 ЗПП за вписване в НРПП и определяне на краен срок за приемане на такива заявления.
5. Обсъждане и вземане на решение да се постави пред Висшия адвокатски съвет въпроса за спешно въвеждане на електронната адвокатура и електронното правосъдие.
6. Обсъждане и вземане на решение относно възможността за пускане в платен отпуск на служители на САК.
7. Дисциплинарни преписки.
8. Разни.

ПРЕДС. ИВАЙЛО ДАНОВ: Откривам днешното извънредно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневния ред, който Ви е изпратен по имейлите. В момента присъстват 11 основни членове на САС, очакваме да се присъедини и адв.Мария Вълканова.
………
Софийският адвокатски съвет с 6 гласа „за”, 4 „против” и 1 „въздържал се” прие
Решение №201
Отлага приемането на процедурните правила за провеждане на дистанционни заседания при условията на извънредно положение за следващото заседание на САС, което ще се проведе на 31.03.2020 г., дистанционно, от 14,00 часа.

* * *
Софийският адвокатски съвет с 9 гласа „за”, без „против” и 1 „въздържал се” прие
Решение №202
Да провежда своите заседания чрез видеоконферентна връзка, предвид обявеното в Република България извънредно положение.


При преброяването на гласовете се установи, че в процеса на гласуване на Решение №202 видеоконферентната връзка с адв.Стефан Марчев и адв.Десислава Миразчийска е прекъсната, а непосредствено след гласуване на това решение е прекъсната видеоконферентната връзка и с адв.Златка Стефанова.
Поради липса на кворум заседанието на Софийския адвокатски съвет се прекратява в 16.05 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ:

    адв.Ивайло Данов


Секретар на САС
адв. Пейчо Пейчев      

ОБРЪЩЕНИЕ

Печат PDF

Изх. №.....................
Дата.........................

ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

О  Б  Р  Ъ  Щ  Е  Н  И  Е

от АДВ.ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ДАНОВ,
действащ в качеството си на ПРЕДСЕДАТЕЛ на СОФИЙСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ с БУЛСТАТ 121296429, с адрес за контакти: гр.София, п.к.1307, бул. „Тодор Александров“ №137, ет.2 и имейл за контакти: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

 

Уважаеми господин Министър-председател,

Уважаеми дами и господа министри,

Категорично не възприемам изявлението на финансовия министър Владислав Горанов от 24.03.2020 г., че самоосигуряващите се лица, в т.ч. и българските адвокати по подразбиране са „МАРГИНАЛИ“.

Подобно изказване е недопустимо за всеки, а още по-малко за един министър, който е редно да се извини публично за това си изявление.

С настоящото обръщение изразявам искреното си възмущение от дадената квалификация на адвокатите в Република България.

По дефиниция „МАРГИНАЛИ“ са хора, изтласкани на ръба на обществото и намиращи се под влияние на противоречащи си норми и ценности.

Българските адвокати са конституционно призвани да защитават правата и законните интереси на гражданите и юридическите лица и да отстояват чрез дейността си принципите на правовата държава. Дори исторически погледнато адвокатите са тези, които активно са участвали и продължават да участват в политическия, обществения и културния живот на страната и винаги са били водещ двигател на социалното съзряване и гарант на справедливостта.

От друга страна българските адвокати са и изрядни данъкоплатци. Така, че да бъдат наричани „МАРГИНАЛИ“ хора, без чиято дейност правосъдието не може да бъде осъществявано и гражданите не могат да получат адекватна защита е не само непристойно, но и изключително обидно.

Република България е оценила подобаващо ролята на адвокатурата, която е посочена в чл.134 на глава Шеста (Съдебна власт). Това е видно и от разпоредбата на чл.29 (1) от Законаза адвокатурата, според който: „Пред съда, органите на досъдебното производство, административните органи и други служби в страната адвокатът или адвокатът от Европейския съюз е приравнен със съдията по отношение на дължимото му уважение и му се дължи съдействие като на съдия“, разпоредби, които министър Горанов очевидно не зачете.

На следващо място изразявам категоричното си становище за необходимост от финансово подпомагане на всички свободни професии, в т.ч. и на адвокатското съсловие в условията на безпрецедентната криза, в която се намира страната. Адвокатите разчитат за физическото си оцеляване на заработеното от тях и след като към настоящия момент не могат да осъществяват дейността си поради предприетите мерки за социална дистанция, те също като останалите данъкоплатци би следвало да бъдат подпомогнати от държавата, още повече, че това вече е направено в редица европейски страни.

Уважаеми дами и господа,

Адвокатската професия е една от най-достойните професии, изискващи огромна компетентност и пълно посвещаване. Адвокатите са стражи, които неизменно следят за спазването на законността и защитата на човешките права.

За това настоявам всички да се отнасят с необходимото уважение към адвокатите и адвокатската професия, да показват, че ценят техния труд и да се предприемат необходимите мерки адвокатите да бъдат финансово подпомогнати така, както и трудещите се от останалите професии.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ:
   (адв.Ивайло Данов)

Copyright © sak-sas.bg 2020