Home

Софийска Адвокатска Колегия

ЕДНОГОДИШНО ПРОДЪЛЖАВАЩО ЗАДЪЛБОЧЕНО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРАВО НА ЕС

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев”

организира (за трета поредна година)

 

Едногодишно продължаващо задълбочено обучение

по право на ЕС

Практически възможности на адвоката и задължения на съдията

(изводи от най-новата практика на СЕС относно прилагането

на съюзните правни норми и относно преюдициалните запитвания)

февруари – ноември 2019 г.

Продължение...

ПРОГРАМА НА АДВОКАТСКА АКАДЕМИЯ „ЗА ТОВА, КОЕТО НЕ ПИШЕ В УЧЕБНИЦИТЕ ПО ПРАВО”

Печат PDF

Месец Февруари, 2019 г.

 

       Време на провеждане – петък, от 14 до 17 часа.

       Място на провежданев сградата на САК в Търговския дом, бул.”Витоша” № 1 А

       Формат -2 лекционни часа по 80 мин. с кафе-пауза от 20 минути.

         Предварителното записване – при библиотекаря на САК Лъчезар Спасов всеки работен ден между 9:30 – 16:30 ч. в сградата на САК в Търговския дом, бул.”Витоша” № 1 А, София или на телефон 0879 292 217.        

 

           ТЕМИТЕ

15  Февруари, 2019 г. – ОТКРИВАНЕ НА 8-ми сезон, четвърта година на Академията

           1.Задължения и изисквания за адвокатите и техните клиенти във връзка с измененията в нормативната база в областта на противодействието на изпирането на пари.

            2. Модел за оценка на риска по Закона на мерките срещу изпиране на пари и Правилника за приложението му.

            Лектор : Иван Кавръков - експерт към специализирано търговско дружество АЛСАС ООД.

           Иван Кавръков е юрист, управител и член на УС на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействието на изпирането на пари (БАРСПИП), работил е като експерт в звеното за контрол над задължените лица в Дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС, обучен и сертифициран оценител на Комитета MONEYVAL към Съвета на Европа за оценка на държавите членки на Комитета по прилагането на международните стандарти на FATF за превенция и противодействие на изпирането на пари, финансирането на тероризма и пролиферацията. Иван Кавръков е един от основните съставители на текста на новия ЗМИП,бил е член на няколко междуинституционални работни групи, имащи за цел изготвянето на новия ЗМИП за въвеждане и прилагане на Четвъртата директива на ЕС за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

 

22 Февруари, 2019 г.

1. Актуални тенденции при оформлението и изполването на блоговете, специфика на интернет-писането в адвокатската практика.

2. Маркетинг на адвоката – III част. Нови маркетингови средства в помощ на адвоката.

Лектори: Проф. д.ф.н.Иванка Мавродиева, адв. Светозар Зафиров

Обучение на млади юристи по въпросите на Арбитражния съд

Печат PDF

Българската търговско-промишлена палата организира курс за обучение на млади юристи по въпросите на Арбитражния съд, състоящ се от 12 модула по 3 часа. Обучението ще бъде с теоретико-практическа насоченост.

 Курсът ще се проведе в периода 06 март 2019 – 29 май 2019 г., един път седмично (всяка сряда) в извънработно време в сградата на БТПП: гр.София, ул.”Искър” № 9, ет.1, зала „Б“.

Такса за участие:

- за студенти и семестриално завършили кандидати в процес на преминаване на стаж за придобиване на юридическа правоспособност – 168,00 лв. с ДДС;

- за адвокати, юрисконсулти и други желаещи с придобито юридическо образование – 264,00 лв. с ДДС

Участие в курса може да се потвърди, като се изпрати попълнена регистрационна карта на: e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , факс: 02/987 32 09 или чрез системата за оn – line регистрация в срок до 06 март 2019 г.

Препоръчително е, студентите включващи се в курса да са завършили обучение, или в настоящия момент да изучават граждански процес.

Предварително благодарим за активността Ви!

Приложение: Програма

Ден на отворените врати в ЦОА „Кръстьо Цончев“

Печат PDF

Уважаеми колеги,

По молба на Управителния съвет на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ Ви уведомяваме, че на  22 февруари 2019 г. (петък) от 15:00 ч. в гр. София, ул. „Цар Калоян“ 8, ет. 4, зала 3 ще се проведе Ден на отворените врати в ЦОА „Кръстю Цончев“.

Софийски адокатски съвет

УДЪЛЖЕН СРОК ЗА НАГРАДИ “НАШИТЕ ИМЕНИТИ ПРЕДШЕСТВЕНИЦИ”

Печат PDF

Уважаеми колеги,


Напомняме Ви, че всеки член на Софийска адвокатска колегия може да номинира друг колега от Софийска адвокатска колегия за някоя от наградите „НАШИТЕ ИМЕНИТИ ПРЕДШЕСТВЕНИЦИ“.

Номинациите следва да бъдат изпращани на електрония адрес на Софийска адвокатска колегия: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или да бъдат подавани в регистратурата на САК на адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 137, ет. 2 в срока до 15.03.2019 г.

Софийски адвокатски съвет

ПРОТОКОЛ №15 от заседание на Избирателната комисия

Печат PDF

ПРОТОКОЛ №15
от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия

за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите в страната

 

Днес, 03.02.2019 г. в гр. София, се проведе заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия (ИК на САК) по чл. 99, ал. 2 от Закона за адвокатурата (ЗА), за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, избрана на основание чл.101, ал.1 от ЗА.

 

На заседанието присъстват основните членове на Избирателната комисия, както следва:

 

            Председател: Райна Георгиева Беловеждова – Антонова;

            Членове:         Елисавета Стоименова Иванова;

                                    Маргарита Иванова Калпушкова.

 

Комисията има изискуемия кворум за провеждането на заседание и за приемането на валидни решения. Председателят откри заседанието и предложи следния

ДНЕВЕН РЕД:

Продължение...

ПРОТОКОЛ №14 от заседание на Избирателната комисия

Печат PDF

П Р О Т О К О Л   №14

 

на Избирателна комисия

от произведения на 03.02.2019г. избор за делегати за общо събрание на адвокатите от страната на Софийска адвокатска колегия

 

 

Днес 03.02.2019 г. в 17 часа Избирателната комисия в състав:

 

Председател: Райна Георгиева Беловеждова – Антонова

Членове:       1. Елисавета Стоименова Иванова

                       2. Маргарита Иванова Калпушкова

състави този протокол за отчитане на резултатите от гласуването за делегати за общо събрание на адвокатите от страната на Софийска адвокатска колегия.

Изборът започна в 09.00 часа на 03.02.2019г. и приключи в 14.15 часа на 03.02.2019 г.

    

При отваряне на избирателните кутии присъстваха:

 

  1. Силвия Паунова
  2. Людмила Вълчева

Членове на САК неангажирани в избирателния процес

 

I. ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

Продължение...

ПРОТОКОЛ №13 от заседание на Избирателната комисия

Печат PDF

ПРОТОКОЛ №13

от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия за провеждане на

избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната

 

           

            Днес, 03.02.2019 г., в гр. София, бул.„Витоша“№1А, се проведе заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия (ИК на САК) по чл. 99, ал. 2 от Закона за адвокатурата (ЗА), за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, чиито брой и състав е определен по реда на чл.101, ал.1 от ЗА.

 

            На заседанието присъстват основните членове на Избирателната комисия, както следва:

 

            Председател:   Райна Георгиева Беловеждова – Антонова;

            Членове:          Елисавета Стоименова Иванова;

                                    Маргарита Иванова Калпушкова.

 

           Комисията има изискуемия кворум за провеждането на заседание и за приемането на валидни решения.

 

            Председателят откри заседанието и предложи следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

Продължение...

Допълнителен избор за делегати за Общото събрание на адвокатите в страната, насрочен за 03.02.2019 година

Печат PDF

СЪОБЩЕНИЕ от ИК на САК

 УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 Напомняме, че допълнителния избор за делегати за Общото събрание на адвокатите в страната, насрочен за 03.02.2019 година , ще се проведе в Търговския дом, на 3-ия етаж , с адрес: гр.София, бул. "ВИТОША" №1.

 

Гласуването започва с начален час 09 .00 часа и краен час на гласуване - 14.00 ч.

В случай, че в края на избора има негласували членове на САК, изборът приключва, след като гласува последният адвокат, явил се пред избирателното бюро .

На място ще бъдат осигурени условия за заверка на пълномощните.         

 

Внимание!

Членовете на Избирателните бюра следва да се явят в Търговския дом на 03.02.2019 година в 8.40 часа за подготовка на изборния процес

ПРОТОКОЛ №12 от заседание на Избирателната комисия

Печат PDF

ПРОТОКОЛ №12

от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия за провеждане на

избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната

 

           

            Днес, 01.02.2019 г., в гр. София, бул. „Витоша“№1А, се проведе заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия (ИК на САК) по чл. 99, ал. 2 от Закона за адвокатурата (ЗА), за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, чиито брой и състав е определен по реда на чл.101, ал.1 от ЗА.

 

            На заседанието присъстват основните членове на Избирателната комисия, както следва:

 

            Председател: Райна Георгиева Беловеждова – Антонова;

            Членове:         Елисавета Стоименова Иванова;

                                    Маргарита Иванова Калпушкова.

 

           Комисията има изискуемия кворум за провеждането на заседание и за приемането на валидни решения.

 

            Председателят откри заседанието и предложи следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

Продължение...

ПРОТОКОЛ №11 от заседание на Избирателната комисия

Печат PDF

ПРОТОКОЛ №11
от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия

за провеждане на избори за делегати за Общото събрание

на адвокатите в страната

 

Днес, 28.01.2019 г. в гр. София, бул.„Витоша“№1А, се проведе заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия (ИК на САК) по чл. 99, ал. 2 от Закона за адвокатурата (ЗА), за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 26-27.01.2019 г., избрана на основание чл.101, ал.1 от ЗА.

 

На заседанието присъстват основните членове на Избирателната комисия, както следва:

 

            Председател:   Райна Георгиева Беловеждова – Антонова;

            Членове:          Елисавета Стоименова Иванова;

                                    Маргарита Иванова Калпушкова.

 

Комисията има изискуемия кворум за провеждането на заседание и за приемането на валидни решения. Председателят откри заседанието и предложи следния

ДНЕВЕН РЕД:

Продължение...

РЕШЕНИЕ №23/27.01.2018 г.

Печат PDF

РЕШЕНИЕ
23/27.01.2019 г.

относно: избор на делегати на Софийската адвокатска колегия за Общото събрание на адвокатите от страната

Избирателната комисия на Софийска адвокатска колегия, на основание чл. 106, ал.3 от Закона за адвокатурата, и въз основа на получените данни от протоколите на Избирателните бюра, на 27.01.2019 г. в 19 ч.

ОБЯВИ следните резултати от избора:

Продължение...

ПРОТОКОЛ №10 от заседание на Избирателната комисия

Печат PDF

ПРОТОКОЛ №10
от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия

за провеждане на избори за делегати за Общото събрание

на адвокатите в страната

 

Днес, 27.01.2019 г. в гр. София, се проведе заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия (ИК на САК) по чл. 99, ал. 2 от Закона за адвокатурата (ЗА), за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 26-27.01.2019 г., избрана на основание чл.101, ал.1 от ЗА.

 

На заседанието присъстват основните членове на Избирателната комисия, както следва:

 

            Председател: Райна Георгиева Беловеждова – Антонова;

            Членове:         Елисавета Стоименова Иванова;

                                    Маргарита Иванова Калпушкова.

 

Комисията има изискуемия кворум за провеждането на заседание и за приемането на валидни решения. Председателят откри заседанието и предложи следния

ДНЕВЕН РЕД:

Продължение...

ПРОТОКОЛ №9 от заседание на Избирателната комисия

Печат PDF

П Р О Т О К О Л

 

на Избирателна комисия

от произведения на 26 – 27.01.2019 г. избор за делегати за общо събрание на адвокатите от страната на Софийска адвокатска колегия

 

 

Днес 27.01.2019 г. в 18.45 часа Избирателната комисия в състав:

 

                                   Председател: Райна Георгиева Беловеждова – Антонова

                                   Членове:       1. Елисавета Стоименова Иванова

                                                           2. Маргарита Иванова Калпушкова

състави този протокол за отчитане на резултатите от гласуването за делегати за общо събрание на адвокатите от страната на Софийска адвокатска колегия.

Изборът започна в 15.00 часа на 26.01.2019г. и приключи в 14.00 часа на 27.01.2019г. г.

    

При отваряне на избирателните кутии присъстваха:

 

  1. 1.Силвия Паунова
  2. 2.Людмила Вълчева

-      Членове на САК неангажирани в избирателния процес

 

I. ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

 

Продължение...

ПРОТОКОЛ №8 от заседание на Избирателната комисия

Печат PDF

ПРОТОКОЛ №8

от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия за провеждане на

избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната

 

                        Днес, 27.01.2019 г., в гр. София, се проведе заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия (ИК на САК) по чл. 99, ал. 2 от Закона за адвокатурата (ЗА), за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 26-27.01.2019 г., чиито брой и състав е определен по реда на чл.101, ал.1 от ЗА.

 

            На заседанието присъстват основните членове на Избирателната комисия, както следва:

 

            Председател:   Райна Георгиева Беловеждова – Антонова;

            Членове:          Елисавета Стоименова Иванова;

                                    Маргарита Иванова Калпушкова.

 

           Комисията има изискуемия кворум за провеждането на заседание и за приемането на валидни решения.

Продължение...

ПРОТОКОЛ №7 от заседание на Избирателната комисия

Печат PDF

ПРОТОКОЛ №7

от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия за провеждане на

избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната

 

                        Днес, 26.01.2019 г., в гр. София, бул.„Витоша“№1А, се проведе заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия (ИК на САК) по чл. 99, ал. 2 от Закона за адвокатурата (ЗА), за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 26-27.01.2019 г., чиито брой и състав е определен по реда на чл.101, ал.1 от ЗА.

 

            На заседанието присъстват основните членове на Избирателната комисия, както следва:

 

            Председател:   Райна Георгиева Беловеждова – Антонова;

            Членове:          Елисавета Стоименова Иванова;

                                    Маргарита Иванова Калпушкова.

 

           Комисията има изискуемия кворум за провеждането на заседание и за приемането на валидни решения.

Продължение...

ПРОТОКОЛ №6 от заседание на Избирателната комисия

Печат PDF
ПРОТОКОЛ №6
от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия за провеждане на 
избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната
 
 
Днес, 26.01.2019 г., в гр. София, бул.„Витоша“№1А, се проведе заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия (ИК на САК) по чл. 99, ал. 2 от Закона за адвокатурата (ЗА), за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 26-27.01.2019 г., чиито брой и състав е определен по реда на чл.101, ал.1 от ЗА.
 
На заседанието присъстват основните членове на Избирателната комисия, както следва:
 
Председател: Райна Георгиева Беловеждова – Антонова;
Членове: Елисавета Стоименова Иванова;
Маргарита Иванова Калпушкова.
 
  Комисията има изискуемия кворум за провеждането на заседание и за приемането на валидни решения.

Продължение...

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА САС ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018г.- 31.12.2018г.

Печат PDF

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

По традиция отчетният доклад за дейността на Софийски адвокатски съвет /САС/ през изминалата година започва със статистика, която дава яснота за членския състав на Софийска адвокатска колегия /САК/, а именно:

Членовете на САК към 31.12.2018 г. са били 6 073, от които 3 264 жени и 2 809 мъже.

Най-младият адвокат - член на колегията е Николай Йорданов Павлевчев, а най-младият младши адвокат – член на колегията е Славомир Тодоров Буюклиев.
           
В САК през 2018-та година са вписани 162 младши адвокати, 90 адвокати, 143 сътрудници, 44 адвокатски дружества, 90 адвокатски съдружия.

Променили статута си от младши адвокати в адвокати са 296 колеги, а прехвърлени адвокати от други колегии, в това число младши адвокати са 27 души.

Временно преустановили адвокатска дейност са 8 адвокати.

Продължение...

Визуализация на проекта за нова сграда на мястото на сега съществуващ обект „Столова с кухня и лекционна зала” към ОД на САК в с.Лозенец, обл.Бургас

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Във връзка с точка пета от дневния ред на насроченото на 26.01.2019г./тази събота/ редовно Общо събрание на Софийска адвокатска колегия в аудитория 272 в сградата на СУ “Св.Климент Охридски” /Юридически факултет/, бул. “Цар Освободител” № 15, Ви информираме, че насайта на колегията сме качили визуализация на проекта за нова сграда на мястото на сега съществуващия обект „Столова с кухня и лекционна зала” към ОД на САК в с.Лозенец, обл.Бургас, с която може да се запознаете на сайта на колегията или на следния адрес: http://www.sak-sas.bg/bg/news/2419-news-lozenez-visualization

Софийски адвокатски съвет

Визуализация Лозенец

Печат PDF