Home

Софийска Адвокатска Колегия

Съобщение относно Пролетната изпитна сесия за адвокати и младши адвокати

Печат PDF

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ,

Информираме Ви, че след приключване на Пролетната изпитна сесия за адвокати и младши адвокати, провеждана от Висшия адвокатски съвет за 2019 година, кандидатите, които са издържали успешно изпита могат да получат обратно подадените документи и удостоверение. Кандидатите, които не са издържали успешно изпита следва да изтеглят в срок от шест месеца обратно подадените документи от Софийска адвокатска колегия. След изтичането на този срок представените от кандидата документи в нотариално заверени преписи към заявлението за допускане до участие в пролетната изпитна сесия за 2019 г. ще бъдат унищожени.

СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

СПРАВКА ОД „ЛОЗЕНЕЦ”

Печат PDF

 СПРАВКА

за одобрените заявления и свободните места за ОД „ЛОЗЕНЕЦ”

през сезон 2019 г.

 

 

Продължение...

ПРОГРАМА НА АДВОКАТСКА АКАДЕМИЯ „ЗА ТОВА, КОЕТО НЕ ПИШЕ В УЧЕБНИЦИТЕ ПО ПРАВО” Месец Юни, 2019 г.

Печат PDF

       Време на провеждане – петък, от 14 до 17 часа.

       Формат -2 лекционни часа по 80 мин. с кафе-пауза от 20 минути.

         Предварителното записване – при библиотекаря на САК Лъчезар Спасов всеки работен ден между 9:30 – 16:30 ч. в сградата на САК в Търговския дом, бул.”Витоша” № 1 А, София или на телефон 0879 292 217.     

Продължение...

Доклади от семинара "Правната помощ в Република България и Република Сърбия..."

Печат PDF

Доклади по правната помощ, изнесени от българските лектори на съвместния семинар на Адвокатските колегии гр. Ниш и гр. София на тема: "Правната помощ в Република България и Република Сърбия по отношение регламентите  на Европейския съюз. Актуални проблеми на правната помощ"- гр. Пирот, 19-21 април 2019г.

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ПРАВНАТА ПОМОЩ И МЕХАНИЗМИ ЗА ТЯХНОТО РЕШАВАНЕ

Пролетен семинар от 19.04.2019 г. до 21.04.2019 г. в гр. Пирот

 

Експерт по европейски данъчни дела

Печат PDF

Уважаеми госпожи и господа,

„Б.С.Б.-ФОКУС” ООД е българска фирма, създадена през 2000 г. като специализирана компания за разработка и производство на рекламни носители и обзавеждане на градска среда.

След извършена ревизия през 2010 г. ни беше съставен ревизионен акт, с който ни беше отказан данъчен кредит. Веднага започнахме процедура по обжалване в съдебно административно производство, която след 9 години на променлив успех приключи с решение №1166 от 29.01.2019г. по адм.дело № 8094/2018г., където Върховен административен съд, 8 отделение отмени решение №2581/18.04.2018 г. на АССГ по адм.дело 2347/2015г.

Считаме, че ни бе отказан данъчен кредит в противоречие с практиката по данъчни дела на Европейския съд.

Тъй като нямаме опит в подобни неща, молим адвокати или адвокатски дружества, които притежават нужната експертна практика и биха могли да ни консултират и евентуално представляват в едно международно дело, да се свържат с нас.

С уважение,
Антоанета Балджиева
Управител
„Б.С.Б.-ФОКУС” ООД

Покана за Международна лятна школа по преговори, Поморие, 18-22 юни 2019

Печат PDF

Скъпи приятели,

Имаме удоволствието да ви поканим на Третата Международна лятна школа по комуникация, преговори и медиация, която ще се проведе от 18-22 юни 2019г. в гр.Поморие.

Основен гост-лектор на III Международна школа 2019г. е изтъкнатият адвокат, арбитър и медиатор Тереза Ф. Фрисби от САЩ -

https://www.nadn.org/teresa-frisbie с цялостен 3-дневен курс по преговори „Преговори и разрешаване на спорове: повишаване емоционалната интелигентност на масата за медиация”. Лекциите ще бъдат с практическа насоченост, като ще включват интерактивни занимания, упражнения, разигравания на казуси, множество примери от нейната дългогодишна практика като адвокат, арбитър и медиатор. Темата е насочена към практикуващи адвокати, желаещи да развият своите умения за водене на преговори.

Сред останалите гост-лектори са Вадим Рахлис и Андрей Бигдан от Украйна с лекции и практически занимания с разработената от тях игра „Симулатор на преговорите“.

Ще се запознаете и работата на платформата за Он-лайн решаване на потребителски спорове към Европейската комисия - https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.complaints.screeningphase и българската он-лайн платформа за решаване на спорове - www.nais.bg

NB! За записване: ФОРМУЛЯР на сайта http://www.mediation-net.eu

За повече информация - в приложнета Програма на лятната школа и Покана.

ПРОГРАМА - Вижте или изтеглете като PDF

Очакваме ви!
Екип на Професионална асоциация на медиаторите в България /ПАМБ/
www.pamb.info
тел. 0887 423336; 0882 718470

ЗАСТРАХОВКИ/ ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА АДВОКАТА

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че сертификатите за подновяване на групова полица за „Професионална отговорност на адвоката“ са готови и може да ги получите в БИБЛИОТЕКАТА на САК на бул. "Витоша" №1 А.

Софийски адвокатски съвет

Предаване по ТВ Европа относно международната конференция „Арбитраж – нови предизвикателства“

Печат PDF

Уважаеми колеги,

На 6  април /събота/  от 20.35 ч., с повторение на 7 април  /неделя/ от 10.35 ч. ще бъде излъчено предаване по ТВ Европа  относно международната конференция „Арбитраж – нови предизвикателства“, организирана от Софийска адвокатска колегия, Висшия адвокатски съвет и Българска търговско-промишлена палата на  22 и 23 март 2019 г.

Софийски адвокатски съвет

Съобщение

Печат PDF

Във връзка с разпространена информация в интернет пространството от ФОБА, Ви информираме, че заседанието по ДД219/18г. образувано по жалба на адв.Чавдар Пенков срещу адв.Владислав Янев за 18.03.19г. не се проведе поради заболяване на председателя на състава адв.Милен Дюлгеров.

Председател на ДС при САК:
адв.Светозар Златанов

Календар на предстоящите събития на Софийска адвокатска колегия през 2019 година

Печат PDF

Месец Март

22-23.03.2019г. - Международна конференция на тема: "Арбитраж - нови предизвикателства“ в гр.София, х-л "Балкан" съвместно с ВАС и БТПП.

Излъчване на кратък филм за конференцията по ТВ Европа на 30.03.19г. /събота/ от 20.35 ч. и на 31.03.19г./неделя/ от 10.35 ч.

29.03.2019г. - Семинар в ЦОА "Кръстю Цончев" /петък/, от 14.00 ч. до 17.00 ч. на тема: „Искова защита на притезателни права с установителен иск. Правен интерес. Искове за защита на нарушено или отнето владение.“

Лектор: Емануела Балевска - съдия във Върховен касационен съд.

29-31.03.2019г. - Семинар в гр.Сандански, х-л "Медите" на тема: „Ипотеката и особеният залог като обезпечения. Възбраната и запорът като обезпечителни мерки в исковия и изпълнителния процес (Анализ на актуалната съдебна практика).“

Лектор: Валя Гигова - адвокат от Софийска адвокатска колегия, член на ВАС.

 

Месец Април

10.04.2019г. - Честване на 140-години от приемането на Търновската конституция съвместно с ВАС.

12–13.04.2019г. - Международен семинар в „Гранд хотел София” на тема: „Чуждестранни инвестиции. Инвестиции в недвижими имоти. Европейски и български регулации“ съвместно с ВАС и Международния съюз на адвокатите /UIA/ със седалище в гр.Париж.

 

Месец Май

10–11.05.2019г. – Международна конференция по деонтология за етичните правила за упражняване на професиите адвокат, съдия и прокурор и за взаимодействието между адвокати и магистрати.

 

Месец Юни  

30.05-02.06.2019г. - Семинар в ОД "Лозенец".

 

06-09.06.2019г. - Семинар в ОД "Лозенец".

 

Месец Септември

13-16.09.2019г. - Семинар в ОД "Лозенец".

 

20-23.09.2019г. - Семинар в ОД "Лозенец".

 

Месец Октомври

11-12.10.2019г. - Есенна национална конференция на българската адвокатура в гр.София съвместно с ВАС.

 

Месец Ноември

21-22.11.2019г. – Международна конференция по въпросите на върховенството на правото, достъпа до правосъдие и защита на защитата в гр. София съвместно с ВАС.

 

22.11.2019г. - Бал на САК.

 

Месец Декември

Коледно парти за адвокатите, станали родители през 2019г.

 

Коледно парти за децата на адвокатите от САК

Банкови сметки

Печат PDF

СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

Банка – ОББ АД
BIC: UBBSBGSF
BG30UBBS88881000586479 - Такса обработка документи ВАС, Такси за жалби и сигнали

BG13UBBS88881000796111 - Встъпителни вноски
BG30UBBS88881000586479 - Такса молби и жалби

ВАЖНО!

Печат PDF

На 16.01.2018 г., след проведено редовно заседание Софийският Адвокатски Съвет единодушно реши:
Въвежда разходи за проучване и проверка на сигнали и жалби от физически и юридически лица, в т. ч. не влизат бюджетните учреждения и съдилищата, както следва:

-   за физически лица 30 лева;

-   за юридически лица 50 лева.

Сметката в Сибанк АД е: BG77BUIB98881092825700

Софийския Адвокатски Съвет

Набирателна сметка

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Във връзка с изпълнение на Решение на Софийския Адвокатски Съвет  от 29.04.2014 г.

Ви уведомяваме, че набирателната сметка в Сибанк, с цел подпомагане на финансирането във връзка със закупуването на държавни гербове за съдебните зали в новоремонтираната сграда на СРС, находяща се на бул.”Цар Борис III” чрез доброволни дарения от членовете на САК е:

BG 91 BUIB 9888 5092825700
Сибанк  АД
Софийска адвокатска колегия

Copyright © sak-sas.bg 2019