Home

Софийска Адвокатска Колегия

Многостранна стажантска програма за адвокати

Печат PDF

Изпит по немски език за Многостранна стажантска програма за адвокати, организиран от Немската фондация за международно правно сътрудничество, съвместно с Немската федерална адвокатура и Немската асоциация на адвокатите

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

С настоящото Ви уведомяваме, че  Немската Фондация за международно правно сътрудничество, съвместно с Немската федерална адвокатура и Немската асоциация на адвокатите, организират Многостранна стажантска програма за адвокати, в която е поканен да участва един български адвокат, отговарящ на условията, посочени от организаторите: да е младши адвокат, да има високо ниво на владеене на немски език, (което трябва да се докаже чрез езиков тест, ако това бъде поискано от Немската фондация за международно правно сътрудничество) и да практикува в областта на гражданското и търговско право. Стажът не е отворен за адвокати, които: работят за немска правна кантора или такава, която оперира от името на немска правна кантора; работят за правна кантора, която има офиси, находящи се в Германия; работят за правна кантора, която е партньор на правен офис на находящата се в Германия правна кантора.

Стажът ще се проведе в периода 22 април – 30 май 2020 г. и ще се състои основно в град Кьонигсвинтер (близо до град Бон), като предварителната програма е следната:

22 април 2020 г. – Пристигане в Кьонигсвинтер;
23 април – 1 май 2020 г. – Встъпителен семинар в Кьонигсвинтер;
4 май – 27 май 2020 г. – Стаж в немска правна кантора;
28 май        – 29 май 2020 г. –  Заключителен семинар в Кьонигсвинтер;
30 май 2020 г. – Отпътуване.

Организаторите поемат следните разходи:
· Храна и настаняване по време на встъпителния и заключителния  семинар;
· Пътни разноски от мястото на встъпителния семинар до мястото на стажа и от мястото на стажа до заключителния семинар;
· Настаняване на мястото, на което ще се проведе стажът (ако настаняването бъде резервирано от участниците, разходите за него ще бъдат покрити до максималния размер, определен чрез предварителна консултация, проведена с Немската фондация за международно правно сътрудничество);
· Командировъчни по време на стажа в размер на 550 евро;
· Здравна застраховка, която покрива разходите, които могат да възникнат при евентуално проведено медицинско лечение, както и в случай на тежко заболяване.
Разходите по пътуването до въвеждащия семинар в началото на стажантската програма и разходите от заключителния семинар в края на програмата трябва да се покрият от участниците. Командировъчните, които се отпускат, няма да бъдат достатъчни за покриване на всички лични нужди по време на стажа. Поради това, ще бъде необходимо за стажантите да си осигурят и допълнителни средства.

Ако поради лични или други причини успешното завършване на стажантската програмата бъде застрашено или се окаже невъзможно, организаторите си запазват правото преждевременно да прекратят участието в програмата на съответния участник. В такъв случай участникът следва да покрие допълнителните разходи по завръщането си, които биха могли да възникнат поради по-ранното му отпътуване.

Във връзка с определяне на участника в стажа, ще се проведе изпит по немски език на 12.11.2019 г. от 9:30 ч. в сградата на Висшия адвокатски съвет – гр. София, ул. „Калоян“ № 1-А.

В случай, че желаете да участвате в изпита, моля изпратете чрез Софийска адвокатска колегия молба с трите си имена и висшето учебно заведение, което сте завършили, автобиография на немски език, мотивационно писмо на немски език, актуална цветна снимка (паспортен формат с добра резолюция), копие от паспорта. Софийският адвокатски съвет ще Ви издаде удостоверение, че в момента практикувате адвокатската професия. Желателно е да представите и документ за владеене на немски език.

Срок за подаване на документите в Софийски адвокатски съвет до 04.11.2019 г. /понеделник/.                                                                                                                                                                                                                                              Софийски Софийски адвокатски съвет

ERA - състезание за млади адвокати

Печат PDF

Уважаеми колеги,

По-долу прилагаме информация за състезание за млади адвокати, което се организира от ERA.

ERA is hosting the Young Lawyers Contest again with the Warsaw Bar Association and supported by the CCBE. This will be the second time we are organising this contest that targets trainees and newly qualified lawyers who will have the opportunity to compete in international teams and engage with practical questions relating to European law.

It will offer a unique opportunity for young lawyers across the European Bars represented in the competition to exchange experiences, develop their critical thinking and communication skill, and to foster useful relationships for their future career.

The contest will be held in English and is organised in three rounds:

• First round: written report and oral presentation on a question of European law selected among the topics of the Justice programme 2014-2020
• Second round: negotiation exercise
• Third round: the winners of the previous rounds will confront each other in an oral debate in the style of a moot court pleading.

The finals will take place in at ERA’s conference facilities in Trier, Germany, on 13-14 February 2020.

Candidates from the Justice Programme 2014-2020 benefit from the reimbursement of their travel and accommodation costs. The fee per contestant is €236.

The deadline for online registrations is 23 September 2019.

Further details on participation, selection procedure, as well the contest rules can be found on the Young Lawyers Contest web site.

Състезание за решаване на казуси

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в национално състезание по решаване на казуси, организирано от ЦОА "Кръстю Цончев" по време на Дните на адвокатите, които ще се проведат в СОК "Камчия" от 26 до 29 септември 2019 г. До състезанието ще бъдат допуснати два отбора от Софийската адвокатска колегия, първият от които ще се състезава в решаване на гражданскоправен казус, а вторият на наказателноправен казус. Отборите ще се състоят от по трима души – младши адвокати или адвокати до 35-годишна възраст. Желаещите кандидати от Софийска адвокатска колегия следва да изпратят три имена, личен номер, ел. поща и телефон на имейл адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

Първите трима кандидати, заявили участие в състезанието за решаване на гражданскоправния, съответно наказателноправния казус, които отговарят на изискванията, ще бъдат предложени за участие на организаторите от ЦОА "Кръстю Цончев".

Разходите по престоя на участниците в СОК "Камчия" се покриват напълно от ЦОА "Кръстю Цончев".
За повече въпроси можете да пишете на имейл адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

Софийски адвокатски съвет

Международни събития организирани от САК

Печат PDF

Уважаеми колеги,

На 7-ми септември /събота/ от 20.35 ч. и на 8-ми септември /неделя/ от 10.35 ч., в тв предаване "Кариера" по ТВ Европа и по "Радио Европа - новините сега" /105.6 MHz за София/предстои излъчване на сборно предаване по повод проведените до този момент от Софийска адвокатска колегия международни събития.

Софийски адвокатски съвет

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ПРАВНА ПОМОЩ

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Във връзка с въвеждането и ползването на единна информационна система за отчитане на правната помощ по електронен път е задължително изискване адвокатите вписани в Националния регистър за правна помощ да притежават електронни подписи най-късно до края на месец Септември 2019 г.
Осигуряването на електронни подписи на адвокатите е част от задълженията им по чл.18, т.8 от Закона за правната помощ за техническото обезпечаване на правната помощ.

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

ЕСЕННА ИЗПИТНА СЕСИЯ 2019 г.

Печат PDF

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ,

 

          Уведомяваме Ви, че от 26.08.2019 г. до 16.09.2019 г. включително можете да подавате документи за есенната изпитна сесия в сградата на САК – бул. “Тодор Александров“ № 137, ет.2, ст.4 „Регистратура“.

Кандидатът за адвокат подава писмено заявление за участие в изпита до адвокатския съвет, към което прилага:

-         в оригинал или нотариално заверен препис на диплома за завършено висше образование

-         нотариално заверен препис на удостоверение за придобита юридическа правоспособност

-         документ за платена такса 50 лева по банковата сметка на Висшия адвокатски съвет

Продължение...

Заявления за вписване в Националния регистър за правна помощ

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Във връзка с актуализиране на Националния регистър за правна помощ в края на м. септември 2019г.,  Ви уведомяваме за следното:
Заявления за вписване в Националния регистър за правна помощ ще се приемат  до  13.09.2019г.

Секретар на Софийски адвокатски съвет
адв.Пейчо Пейчев

Готови адвокатски карти

Печат PDF

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят и 1бр.снимка.

 

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на ВАС - УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

 

Продължение...

ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА

Печат PDF

НАЦИОНАЛЕН  ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС, част от Ековис Холдинг Груп България, предлагат на вниманието на АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – СОФИЯ
ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА
на 12, 13 и 14 септември 2019 г. (четвъртък, петък и събота),
в гр.София, парк хотел „Витоша”


Лектори:
Камелия Маринова – съдия във Върховния касационен съд
Светлана Калинова - съдия във Върховния касационен съд
Ивайло Василев – адвокат, преподавател по вещно право в ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски”

Записванията може да извършите чрез формат за записвания на сайт https://ncle.bg или на тел.: 02 818 58 81; 02 818 58 58, факс: 02 818 58 59, мейл: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .
Лица за контакти: Иглика Ганева и Мариета Гинкова

Записването за участие е до 09.09.2019 г. или до изчерпване на местата в залата.

Може да се запознаете с програмата тук

Продължение...

Писмо от ВСС отн. заявление по пар. 152, ал. 2 от ПРЗ към ЗИД на АПК.

Печат PDF

VSS Pismo 2019 07 30

Готови адвокатски карти

Печат PDF

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят и 1бр.снимка.

 

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на ВАС - УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

 

Продължение...

СЕМИНАР ПО ГРАЖДАНСКОПРАВНИ ВЪПРОСИ

Печат PDF

13.09.2019 – 16.09.2019 г.,

с. Лозенец, Почивна станция на САК

 

ТЕМИ:

По някои актуални материалноправни и процесуалноправни въпроси, свързани със защитата на правото на собственост.

Преглед на новата тълкувателна практика на ОС на ГК и ТК на ВКС

 

ПРОГРАМА

 

 

13.09.2019 г., петък

     след 15.00 ч. - Настаняване и регистрация на участниците

 

14.09.2019 г., събота

     09.30 ч. – 13.30 ч.

     Тема 1. За някои нетипични придобивни способи: приватизация, реституция, придобиване чрез преобразуване на държавно предприятие в еднолично търговско дружество, придобиване "ex lege", придобивания в производство по несъстоятелност и по ЗОЗ, придобивания по благоустройствени закони - исторически преглед на законодателството.

     Лектор: Валя Гигова, адвокат от САК.

    

15.09.2019 г., неделя

     09.30 ч. – 13.30 ч.

     Тема 2. Защитата на правото на собственост по исков ред.

     Лектор: Емануела Балевска, съдия във Върховен касационен съд

 

16.09.2019 г., понеделник

     9.30 ч. – 13.30 ч.

     Тема 3. Преглед на актуалната тълкувателна практика на Общото събрание на ГК и ТК на Върховен касационен съд.

     Лектори: Емануела Балевска, съдия във Върховен касационен съд, Валя Гигова, адвокат от САК.

 

 

 

     Уважаеми колеги,

     Участниците в семинара следва да заплатят в касите на САК, находящи се на бул.”Тодор Александров” 137, ет. 2 или бул. „Витоша“ 1А, ет.3, такса-участие както следва:

     - 30 лв. при настаняване в двойна стая;

     - 60 лв. при настаняване в единична стая.

     Платилите таксата следва да се запишат за участие в семинара при Лъчезар Спасов в библиотеката на САК, находяща на бул.”Витоша” 1А /Търговски дом/, ет.1 или на тел: 0879/29 22 17 и 02/904 80 20.

     Записването е в срок до 10 септември 2019г. или до изчерпване на местата.

     За да се избегне допускането на евентуални грешки, необходимо е записването за участие в семинара да се извърши още в същия ден, в който е извършено и плащането.

 

 

                                 Софийски адвокатски съвет

Готови адвокатски карти

Печат PDF

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят и 1бр.снимка.

 

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на ВАС - УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

 

Продължение...

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Печат PDF

    Осигурителна каса „Адвокат” уведомява всички свои членове с оглед обстоятелството, че считано от 01.06.2019 г. се подава Деклариция обр.1, независимо от това дали са платили дължимите осигурителни вноски, да не подават лично или чрез упълномощени от тях лица Декларация обр.1 за периода от м.01.2019 г. до настоящия момент включително.

Осигурителна каса „Адвокат”

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Печат PDF

    Осигурителна каса „Адвокат” моли всички членове и адвокати, които са получили съобщение от ТД на НАП София за задължения или имат дублирани Деклариции обр.1 да заявят лично или на електронната поща на ОК „Адвокат” Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. обстоятелствата, уточняващи осигурителният им статус спрямо ОК „Адвокат”, а именно:
-    Подадено ли е заявление за вписване в ОК „Адвокат” пред ТД на НАП София;
-    Подадено ли е заявление за отписване в ОК „Адвокат” пред ТД на НАП София.
Горното ни е необходимо във връзка с уточняването на актуалния регистър на членовете на ОК „Адвокат”.

Осигурителна каса „Адвокат”

Информация за непогасени публични задължения

Печат PDF

NAP 2019 07 10 1

NAP 2019 07 10 2

Готови адвокатски карти

Печат PDF

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят и 1бр.снимка.

 

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на ВАС - УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

 

Продължение...

Библиотека налични книги/заглавия

Печат PDF

Библиотека налични книги/заглавия

Съдебната медиация–начин за повишаване на удовлетвореността на клиентите на адвокатите, подобряване ефективността на съда и осигуряването на условия за създаването на професията медиатор

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Центърът за спогодби и медиация при СРС и СГС ви кани на публична лекция на госпожа Хагид Шакед-Гвили на тема: „Съдебната медиация–начин за повишаване на удовлетвореността на клиентите на адвокатите, подобряване ефективността на съда и осигуряването на условия за създаването на професията медиатор“.

Лекцията ще се състои на 10.07.2019 г./сряда/, 16:30-18:30ч., в сградата на Софийски районен съд, бул. „Цар Борис III“ No. 54, зала 502.

Молим до 05.07.2019г. да потвърдите желанието си да присъствате на лекцията чрез Мариана Николова, съдебен координатор на Центъра на: тел. 0889 515 423 или електронен адрес Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Госпожа Хагид Шакед-Гвили е пионер на медиацията в Израел, настоящ адвокат и професионален медиатор с над 20 години опит в използването на медиацията и алтернативното разрешаване на спорове.

Прилагаме нейната автобиография.

Продължение...

Телевизионно и радио предаване

Печат PDF

Уважаеми колеги,

На 29-ти юни /събота/ от 20.35ч., с повторение на 30-юни /неделя/ от 10.35ч. по ТВ Европа и "Радио Европа - новините сега" /105.6 MHz за София/, в тв предаване "Кариера" ще се излъчи предаване, посветено на Международната конференция "Етичните правила на професиите на съдията, адвоката и прокурора - гаранция за справедлив процес, организирана от Софийски адвокатски съвет и Висшия адвокатски съвет.

Софийски адвокатски съвет

Copyright © sak-sas.bg 2019