Home

Софийска Адвокатска Колегия

СЪОБЩЕНИЕ ПРАВНА ПОМОЩ

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Срокът за подаване на заявления за дежурни и резервни защитници  за 2020г. е до 16.12.2019г.(вкл).В заявленията може да се посочи месеца, за който адвокатът желае да бъде дежурен.
          

Секретар на
Софийски адвокатски съвет
адв.Пейчо Пейчев
                

Национална есенна конференция на българската адвокатура 12 октомври 2019 г., гр. София

Печат PDF

Уважаеми гости, скъпи колеги!

Националните конференции на адвокатурата са добър повод да се събираме периодично, за да можем заедно с общи усилия да обсъждаме проблемите и предизвикателствата, пред които сме изправени като професионална общност. Обществото и начините на комуникация се развиват безпрецедентно бързо, а с тях и работата на адвоката, професионалното му позициониране и реализация и способите за работа с клиенти. Всичко това поставя нови въпроси пред адвокатурата. Въпроси, за чието решаване е необходим открит дебат помежду ни, в който да участват също така научната общност и институциите.

На днешната конференция ще се засегнат две важни теми, посветени на съвременните проблеми за извънсъдебно разрешаване на спорове и ролята на адвоката, както и за съвременните тенденции при упражняване на адвокатската професия.

Някои от Вас знаят, че освен адвокат, аз съм също така арбитър, медиатор и обучител по медиация. По тази причина въпросите от първия модул на настоящата конференция представляват особен интерес за мен. По повод на арбитража, и преди съм казвал, че адвокатурата винаги е била неразривно свързана с арбитражната дейност. Редица адвокати са и арбитри, а на много адвокати им се е налагало да се занимава с арбитраж неведнъж в кариерата си. Самият аз бях изкушен от арбитража още от първите студентски години в часовете по римско право, четейки Закона на XII-те Таблици. Виждам сериозен потенциал в развитието на арбитража и взаимодействието му с адвокатурата, която много добре осъзнава значението и ползата му за бързината на гражданския оборот и качественото разрешаване на спорове по един щадящ и интелигентен начин.

Още през 2000 г. медиацията ме убеди в своите достойнства, основани на принципа: “печеля – печелиш”. Медиацията от своя страна има нужда от допълнително популяризиране, като има множество предимства за страни, които имат потенциала сами да разрешат спора си, а също така за съда и за адвокатите. Чрез нея ще се облекчи работата на съда, а спорещите страни ще постигнат много по-удовлетворяващи резултати с много по-малко разходи и в по-кратки срокове. Това със същата сила важи и за нуждата от помирителни комисии и асистирани преговори с участието на адвокати.

Особено важни са и въпросите по втория модул на конференцията за необходимостта от дигитализация в документооборота със съда, проблемите на нелоялната конкуренция и електронните платформи за правни услуги и адвокатската реклама. В днешно време, информацията е една от най-ценните валути, а в свят залят от информация, яснотата е сила. Нужна ни е ясна пътна карта, по която да поемем и общи решения, около които да се обединим, като интегрираме нови дигитални платформи и процеси в своята работа.

В заключение бих искал да кажа, че силната, компетентна и обединена адвокатура, за да може да изпълнява конституционно вменения си дълг да брани правата и законните интереси на гражданите и на юридическите лица, изисква от нас своевременна и прецизна реакция, както по отношение на законодателството, така и по отношение на обществено-политическия живот, от който всички ние сме част.

От свое име и от името на колегите от Софийския адвокатски съвет, заявявам, че ще положим всички усилия дискусията на конференцията да бъде полезна и успешна. Благодаря за вниманието!

адв. Ивайло Данов

ПРОФИЛАКТИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Софийски адвокатски съвет Ви уведомява, че за „Изследване на костна плътност” от пакета за профилактични прегледи на жени от Медицински център „Лора” ЕООД са определени допълнителни дати – 19.10.2019 г. (събота) и 26.10.2019 година (събота).

Прегледите ще се извършват в МЦ „Лора” от 09.00 часа до 17.00 часа на ул. „Позитано” №10 (д-р Радулов).

Желаещите да преминат на преглед следва предварително да се запишат на място в МЦ „Лора” (ул. „Позитано” №10) или на телефон: 02/980 80 65, вътр. 20.  

Софийски адвокатски съвет

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Печат PDF

Във връзка със сключения  МЕМОРАНДУМ  за сътрудничество  от 20.03.2019г. между Софийската адвокатска колегия, Асоциацията за жените-адвокати и  Националната  библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” гр.  София, се предоставя възможност на адвокатите от колегията да получат безплатни карти за ползване на Библиотеката за срок от една година.
Желаещите могат да заявят това, като подадат заявление свободен текст до Софийския адвокатски съвет, съдържащо три имена, ЕГН и адрес, както и личен адвокатски номер в срок до 21.10.2019г.

Софийски адвокатски съвет

Ден на отворените врати в Софийска адвокатска колегия

Печат PDF

Софийският адвокатски съвет обявява ден на отворените врати в Софийска адвокатска колегия на 31 октомври 2019 г. от от 8.30 ч. до 17 ч. Всички граждани и адвокати са добре дошли да видят отблизо работата на колегията на адрес гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 137, ет. 2 и 3, както и на разговор-среща с адв. Ивайло Данов, председател на колегията и с адв. Пейчо Пейчев, секретар на Софийския адвокатски съвет.

Софийски адвокатски съвет

Победителите от състезанието по решаване на гражданскоправни казуси с награда от Софийския адвокатски съвет

Печат PDF

Отбор от млади адвокати от Софийската адвокатска колегия, в състав Нанси Монтер Дахабре, Владислав Светославов Дацов и Петър Петков Петров, спечели първо място в състезанието по решаване на гражданскоправни казуси, проведено в рамките на Дните на адвокатите в СОК „Камчия“ (26 – 29.09.2019 г.). В състезанието за решаване на казуси взеха участие млади адвокати от цялата страна, обединени в 7 отбора, а журито за състезанието по гражданскоправните казуси, председателствано от Красимир Влахов – съдия в Конституционния съд на Република България, отличи специално отбора, представил Софийска адвокатска колегия.

На заседание на Софийския адвокатски съвет на 1 октомври 2019 г. младите колеги получиха поздравления за отличното си представяне и бяха наградени от Съвета със съчиненията на Кристиан Таков.

Софийският адвокатски съвет изразява своето признание и благодарност на младите адвокати, които представиха достойно Софийска адвокатска колегия!

Софийски адвокатски съвет

Обявления на ДС

Печат PDF

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е

Съобщаваме  Ви че,  решенията  по изброените ДД са изготвени. Обвиненията са по чл.49 ал.1 от ЗА

Наложени са наказания, които подежат на обжалване в 14 дневен срок от 03.10.19 г.

Продължение...

Обявления на ДС

Печат PDF

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ            

О Б Я В Л Е Н И Е

Съобщаваме  Ви че,  решенията  по изброените ДД са изготвени. Обвиненията са по чл.49 ал.1 от ЗА

Наложени са наказания, които подежат на обжалване в 14 дневен срок от 03.10.19 г.

Продължение...

Решение на Софийския адвокатски съвет във връзка с процедурата по избор на нов главен прокурор на Република България

Печат PDF

Софийският адвокатски съвет след като взе предвид, че Висшият адвокатски съвет вече е изразил становище от името на българската адвокатура по отношение на избора на нов главен прокурор с обръщение от 17 септември 2019 г., на свое заседание от 1 октомври 2019 г. взе решение от името на адвокатите от Софийска адвокатска колегия да бъдат отправени въпроси по Концепцията за стратегическо управление на прокуратурата на кандидата за главен прокурор г-н Иван Гешев по реда на чл. 173, ал. 8 от ЗСВл. Съгласно времевия график за провеждане на процедурата, обявен на сайта на ВСС, до 16 октомври 2019 г. могат да бъдат подавани въпроси и становища към кандидата за главен прокурор.

Софийският адвокатски съвет счита, че въпросите към кандидата трябва да бъдат съобразени с мнението на адвокатите от колегията. Поради това Софийският адвокатски съвет кани адвокатите от САК да отправят своите писмени въпроси и становища, свързани с концепцията на кандидата за главен прокурор в срок до 9 октомври 2019 г. включително на електронен адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , като посочват трите си имена и личния си адвокатски номер. Постъпилите предложения ще бъдат обобщени от САС и представени пред ВСС от името на Софийска адвокатска колегия.

Софийски адвокатски съвет

ПОЗИЦИЯ НА СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Печат PDF

Разделението на властите е основен принцип на правовата държава. Без независим и безпристрастен съд не съществуват гаранции за личната ни свобода.


     Критиката към съдебната власт и към постановени съдебни актове по обществено значими случаи е присъща на всяко демократично общество. Когато обществената критика, обаче, премине допустимия тон и независимостта на съда е поставена под заплаха, когато конкретни съдии и съда като цяло са обект на атаки, включително насочени срещу личния живот и неприкосновеността на магистрата и неговите близки, е наложително да бъде съхранено доверието в съда, неговата независимост и в правосъдната система като цяло.


Не само адвокатурата, чиято конституционна роля е да подпомага гражданите и юридическите лица при защита на правата им, но цялата правна общност не може да бъде безучастна, когато е поставена под заплаха независимостта на съда и устоите на правовата държава.  Поради това Софийският адвокатски съвет счита, че обидите, обругаването и заплахите срещу личността на съдиите, както и опитите за използване на случая за постигане на политически цели и лични интереси, са абсолютно недопустими в една правова и демократична държава, каквато по Конституция е Република България, и не бива по никакъв начин да бъдат толерирани. Обществото може нормално да функционира единствено при еднакво прилагане на закона спрямо всички лица, уважение към съда и непогазване на неговата независимост, както и провеждане на широк обществен и професионален дебат, при наличие на проблеми от законодателно естество.


    По тези причини Софийският адвокатски съвет изразява своята подкрепа към Обръщението от 26-ти септември 2019 г. на 292-ма български съдии и отправения от тях призив към всички граждани и институции у нас да имат осъзнато и отговорно поведение в защита на основните демократични ценности, човешкото достойнство и обществения мир.


 Една държава е толкова демократична, колкото е независим нейният съд!

 

                        Софийски адвокатски съвет
  

ПРОГРАМА НА АДВОКАТСКА АКАДЕМИЯ „ЗА ТОВА, КОЕТО НЕ ПИШЕ В УЧЕБНИЦИТЕ ПО ПРАВО” Месец октомври, 2019 г.

Печат PDF

         Време на провеждане – петък, от 14 до 17 часа.
        Формат -2 лекционни часа по 80 мин. с кафе-пауза от 20 минути.
         Предварителното записване – при библиотекаря на САК Лъчезар Спасов всеки работен ден между 9:30 – 16:30 ч. в сградата на САК в Търговския дом, бул.”Витоша” № 1 А, София  или на телефон  0879 292 217.     

    ТЕМИТЕ  

Продължение...

Уважаеми колеги, честит празник!

Печат PDF

На 22 септември 1908 г. е провъзгласена Независимостта на България! Независимостта на народа ни е възможна единствено, когато бива отстоявана ежедневно в една демократична и правова държава, в която адвокатурата брани ценностите на правото, а институциите действат в съответствие с конституционните принципи и в интерес на общото благо!

Пожелаваме ви здраве, късмет, лични и професионални успехи!

Софийски адвокатски съвет

Ползването на единната информационна система за отчитане на правната помощ по електронен път

Печат PDF

NBPP 2019 09 20

Скръбна вест

Печат PDF

Уважаеми колеги,

С прискърбие ви съобщаваме, че днес е починал колегата, адв. Йосиф Герон. Погребението ще се състои на 23 септември (понеделник), в 14ч. на Софийски еврейски гробища, част от Централни софийски гробища. Софийски адвокатски съвет изразява своите съболезнования на семейството и близките на адв. Герон.

Софийски адвокатски съвет

Готови адвокатски карти

Печат PDF

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят и 1бр.снимка.

 

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на ВАС - УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

 

Продължение...

СЪОБЩЕНИЕ

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че на 20.09.2019 г. Софийска адвокатска колегия ще работи до 16.00 часа. Касите находящи се в Търговския дом на бул. ”Витоша” №1 А, ет. 3 и бул. ”Тодор Александров” № 137, ет. 2, ще работят също до 15.30 часа.

Софийски адвокатски съвет

Позиция на Софийския адвокатски съвет

Печат PDF

Позиция на Софийския адвокатски съвет по повод отстраняването на съдебния репортер Силвия Великова от ефира на програма “Хоризонт” на БНР и последвалите събития

             Софийски адвокатски съвет следи с тревога случващото се в страната през последните месеци и наблюдаващата се последователна атака срещу независимостта на институциите и медиите, срещу демократичните ценности и устои на обществото.
            Софийски адвокатски съвет счита, че опитът за отстраняването от ефир на Силвия Великова е пряк удар срещу свободата на словото, посегателство върху обективното отразяване на проблемите на съдебната система и на правосъдието в страната и не може да се възприеме като изолиран частен случай, породен от управленска грешка.
Опитът за отстраняването на Силвия Великова е особено тревожен, тъй като се извършва в периода на протестите срещу единствената кандидатура за главен прокурор на Иван Гешев и предстоящия избор.
            Правовата държава е възможна единствено в условия на свободни медии и независими журналисти. Силвия Великова е пример за професионализъм и нейното евентуално отстраняване щеше да има директен ефект върху отразяване на проблемите на правосъдната система. Това не може да остави адвокатурата безразлична.
            Ролята на адвокатурата е да брани правата и законните интереси на гражданите. Това е възможно единствено в свободна страна, в която медиите и най-вече обществените радио и телевизия са независими и могат да отразяват свободно и безпристрастно случващото се в държавата.
Софийският адвокатски съвет намира за необходимо да изрази своето категорично несъгласие със случващото се, независимо от възстановяването на Силвия Великова и последвалата оставка на и.д. на програма "Хоризонт" Николай Кръстев, продиктувани от незабавната обществена реакция.
Призоваваме ръководството на БНР, СЕМ, прокуратурата и всички други отговорни институции да не допускат индикации за наличие на цензура или намеса в редакционната политика на която и да било медиа, в частност на общественото радио и в обективното отразяване на проблемите на правосъдието, а от там – в ефективното функциониране на правовата и демократична държава.
Надяваме се, прокуратурата да извърши не само бърза, но най-вече безпристрастна и ефективна проверка, която да не остави съмнение, че се прави опит за извличане на лични ползи или намеса в независимостта на медиите.
 
            Софийски адвокатски съвет
към Софийска адвокатска колегия

Личностна реализация и професионално развитие

Печат PDF

 

 

Уважаеми колеги,
    Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в три-дневен СЕМИНАР, организиран от Асоциацията за жените-адвокати, с любезното съдействие и сътрудничество с жените-адвокати към Комисията за равни права към Адвокатска колегия гр. Милано, Италия, който ще се проведе петзвездния в Спа-хотел „Медите” Сандански от 04 до 06 октомври 2019г. включително. Цената от 240 лв. на човек, настанен в двойна стая влючва две нощувки с две закуски и две вечери на база „блок-маса”, обучение, ползване на конферентна зала, кафе-паузи, ползване на спа-център и други приятни съпътстващи събития.
     Програмата на семинара ще намерите в приложения файл.
    В семинара ще вземат участие адвокати, членове на различни адвокатски колегии от страната и чужбина.

    Очакваме Вашето потвърждение, за което моля да бъдем уведомени на имейл:  Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , или на тел. +359 888 88 0819.
    
гр. София, 16.09.2019г.        С уважение:
 адв. Елка Пороминска- Председател    

 

ПРОГРАМА ЗА СЕМИНАР
„Личностна реализация и професионално развитие”
дата 04-06 октомври  2019г.
Спа-Хотел „Медите” 5 *, гр. Сандански

 

Продължение...

Многостранна стажантска програма за адвокати

Печат PDF

Изпит по немски език за Многостранна стажантска програма за адвокати, организиран от Немската фондация за международно правно сътрудничество, съвместно с Немската федерална адвокатура и Немската асоциация на адвокатите

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

С настоящото Ви уведомяваме, че  Немската Фондация за международно правно сътрудничество, съвместно с Немската федерална адвокатура и Немската асоциация на адвокатите, организират Многостранна стажантска програма за адвокати, в която е поканен да участва един български адвокат, отговарящ на условията, посочени от организаторите: да е младши адвокат, да има високо ниво на владеене на немски език, (което трябва да се докаже чрез езиков тест, ако това бъде поискано от Немската фондация за международно правно сътрудничество) и да практикува в областта на гражданското и търговско право. Стажът не е отворен за адвокати, които: работят за немска правна кантора или такава, която оперира от името на немска правна кантора; работят за правна кантора, която има офиси, находящи се в Германия; работят за правна кантора, която е партньор на правен офис на находящата се в Германия правна кантора.

Стажът ще се проведе в периода 22 април – 30 май 2020 г. и ще се състои основно в град Кьонигсвинтер (близо до град Бон), като предварителната програма е следната:

22 април 2020 г. – Пристигане в Кьонигсвинтер;
23 април – 1 май 2020 г. – Встъпителен семинар в Кьонигсвинтер;
4 май – 27 май 2020 г. – Стаж в немска правна кантора;
28 май        – 29 май 2020 г. –  Заключителен семинар в Кьонигсвинтер;
30 май 2020 г. – Отпътуване.

Организаторите поемат следните разходи:
· Храна и настаняване по време на встъпителния и заключителния  семинар;
· Пътни разноски от мястото на встъпителния семинар до мястото на стажа и от мястото на стажа до заключителния семинар;
· Настаняване на мястото, на което ще се проведе стажът (ако настаняването бъде резервирано от участниците, разходите за него ще бъдат покрити до максималния размер, определен чрез предварителна консултация, проведена с Немската фондация за международно правно сътрудничество);
· Командировъчни по време на стажа в размер на 550 евро;
· Здравна застраховка, която покрива разходите, които могат да възникнат при евентуално проведено медицинско лечение, както и в случай на тежко заболяване.
Разходите по пътуването до въвеждащия семинар в началото на стажантската програма и разходите от заключителния семинар в края на програмата трябва да се покрият от участниците. Командировъчните, които се отпускат, няма да бъдат достатъчни за покриване на всички лични нужди по време на стажа. Поради това, ще бъде необходимо за стажантите да си осигурят и допълнителни средства.

Ако поради лични или други причини успешното завършване на стажантската програмата бъде застрашено или се окаже невъзможно, организаторите си запазват правото преждевременно да прекратят участието в програмата на съответния участник. В такъв случай участникът следва да покрие допълнителните разходи по завръщането си, които биха могли да възникнат поради по-ранното му отпътуване.

Във връзка с определяне на участника в стажа, ще се проведе изпит по немски език на 12.11.2019 г. от 9:30 ч. в сградата на Висшия адвокатски съвет – гр. София, ул. „Калоян“ № 1-А.

В случай, че желаете да участвате в изпита, моля изпратете чрез Софийска адвокатска колегия молба с трите си имена и висшето учебно заведение, което сте завършили, автобиография на немски език, мотивационно писмо на немски език, актуална цветна снимка (паспортен формат с добра резолюция), копие от паспорта. Софийският адвокатски съвет ще Ви издаде удостоверение, че в момента практикувате адвокатската професия. Желателно е да представите и документ за владеене на немски език.

Срок за подаване на документите в Софийски адвокатски съвет до 04.11.2019 г. /понеделник/.                                                                                                                                                                                                                                              Софийски Софийски адвокатски съвет

ERA - състезание за млади адвокати

Печат PDF

Уважаеми колеги,

По-долу прилагаме информация за състезание за млади адвокати, което се организира от ERA.

ERA is hosting the Young Lawyers Contest again with the Warsaw Bar Association and supported by the CCBE. This will be the second time we are organising this contest that targets trainees and newly qualified lawyers who will have the opportunity to compete in international teams and engage with practical questions relating to European law.

It will offer a unique opportunity for young lawyers across the European Bars represented in the competition to exchange experiences, develop their critical thinking and communication skill, and to foster useful relationships for their future career.

The contest will be held in English and is organised in three rounds:

• First round: written report and oral presentation on a question of European law selected among the topics of the Justice programme 2014-2020
• Second round: negotiation exercise
• Third round: the winners of the previous rounds will confront each other in an oral debate in the style of a moot court pleading.

The finals will take place in at ERA’s conference facilities in Trier, Germany, on 13-14 February 2020.

Candidates from the Justice Programme 2014-2020 benefit from the reimbursement of their travel and accommodation costs. The fee per contestant is €236.

The deadline for online registrations is 23 September 2019.

Further details on participation, selection procedure, as well the contest rules can be found on the Young Lawyers Contest web site.

Copyright © sak-sas.bg 2020