Home

Софийска Адвокатска Колегия

UIA колоквиум - Договорът за франчайзинг - записвания

Печат PDF

Уважаеми колеги,

За периода от 14 до 24 май  няма да се извършват записвания за колоквиума от квалификационната програма на САС и Международния адвокатски съюз /UIA/ на тема "Договорът за франчайзинг", който ще се състои на 27 май от 10,30 часа в зала "София" на Гранд хотел София.
Желаещите да вземат участие в колоквиума е достатъчно да заплатят таксата за участие от 20 лева в някоя от касите на САК. Всички заплатили таксата в този период ще бъдат служебно записани за участие в колоквиума.
От 25 май записванията ще се извършват при библиотекаря на САК Лъчезар Спасов по досегашния ред.

от САС

СТАНОВИЩЕ на Софийския адвокатски съвет

Печат PDF

Уважаеми колеги,

На свое заседание от 10 май 2016 г. Софийския адвокатски съвет  обсъди решението на Висшия адвокатски съвет да проведе извънредно заседание, на  което да разгледа искане за спиране изпълнението на решение на Общото събрание на Благоевградската адвокатска колегия за предприемане на ефективни протестни действия за защита на внесения Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата и продължаващото забавяне на разглеждането му в Народното събрание.
Софийският адвокатски съвет счита, че бързото разглеждане и гласуване на Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата от Народното събрание за необходимо и неотложно. Подкрепяме взетото решение на Общото събрание от колегите на Благоевградската адвокатска колегия и изразяваме следното становище, което ще изпратим до Висшия адвокатски съвет преди вземане на решение по цитираното по горе искане.

От ръководството
на  Софийския адвокатски съвет

Продължение...

Отчет дежурени адвокати м.Април

Печат PDF

Уважаеми колеги,

През периода от 01 до 30 АПРИЛ в САК са постъпили/приети 230 искания за дежурен адвокат. От тях по ЗЗ и ЗЗД са 54, а броя на неприети дежурства са 44, което е НАМАЛЕНИЕ в сравнение с предходния месец, но се запазва тенденцията в извън работно време, празничните и почивните дни отказите да са повече от тези в работно време.

Съотношението на постъпилите/приетите искания в работно към извънработно време, празничните и почивните дни е приблизително около 5 към 1.

Разпределението на постъпилите/приетите искания за служебен защитник от списъка на дежурните адвокати са посочени в справката(прил. № 1).

СПРАВКА

за приетите искания в САК и разпределението им (приемането/отказването) на дежурните адвокати

за периода 01 до 30 април 2016 година

Приложение 1

Продължение...

Адвокатска академия „За това, което не пише в учебниците по право“ - м.Май

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Започва четвъртият месец от квалификационната програма Адвокатска академия „За това, което не пише в учебниците по право“, организирана от САС и колектив от наши колеги, адвокати от САК.  
Продължава провеждането на лекции, практически упражнения и дискусии за адвокатската професия и полезните неща, необходими при нейното ежедневно практикуване.

Лекционните занятия се провеждат всяка сряда от 14:00 до 17:00 ч. в залата на САК на III етаж в Търговския дом, бул.”Витоша” № 1 А, София.

През този месец очаквайте и едно петъчно занятие на 20 април, което ще се води от Мадлен Алгафари, писател и психотерапевт.

Записването се извършва от библиотекаря на САК Лъчезар Спасов: всеки работен ден между 9:30 – 16:30 ч. в сградата на САК на бул. „Тодор Александров” №137  или  на телефони  02 904 80 20 и  0879 292 217
Местата са ограничени!

Представяме на Вашето внимание програмата за месец май, 2016 г.

Продължение...

Практическо ръководство по критериите за допустимост на жалбите до Европейския съд по правата на човека

Печат PDF

Уважаеми колеги,бихме желали да ви уведомим,че на ваше разположение е книгата „Практическо ръководство по критериите за допустимост на жалбите до Европейския съд по правата на човека”.Същата се разпространява под формата на дарение от Министерството на правосъдието.Всеки желаещ,може да се снабди с книгата във фоайето на втория етаж ,в сградата на Софийска адвокатска колегия,намираща се на бул.Тодор Александров 137. Бройките са ограничени.

ПРОЛЕТЕН БАЛ

Печат PDF

Уважаеми колеги!

Сдружение „ОБЩЕСТВО НА РУСКОГОВОРЯЩИТЕ АДВОКАТИ” организира ПРОЛЕТЕН БАЛ за АДВОКАТИТЕ от СОФИЙСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ.

Мероприятието ще се проведе на 19-ти май 2016г. от 18:30 часа в ресторанта на хотел „Форум” (бивш хотел „Славия“), който се намира на бул. „Цар Борис III” №41.

Кувертите могат да се закупят всеки работен ден от 25.04.2016г. до 13.05.2016г. между  12 и 13 часа на следните места:

1) бул.”Витоша” №10, ет.1, ап.2 – адв. Ивайло Данов, тел.:0888 015 292;

2) ул.“Позитано“ 14, ет.1, стая 1 - адв.Мария Вълканова, тел.:0878533302 и 0888550474.

 Цената на куверта е 39 /тридесет и девет/ лева.

Сумата ще се плаща в брой.

 Моля, имайте предвид, че местата са ограничени!

UIA колоквиум - Договорът за франчайзинг

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че предстои третият колоквиум от пилотния проект за сътрудничеството за квалификация на българските адвокати в областта на Правото на ЕС между САС и Международния адвокатски съюз /UIA/.
Каним Ви да вземе участие в колоквиума, който ще се проведе на 27 май от 10,00 до 13,30 часа в зала „София” на Гранд Хотел „София“, на тема „Договорът за франчайзинг”.
Лектор ще бъде адвокат Милагрос Поал-Манреса Кантарел /Milagros Poal-Manresa Cantarell/ от Барселона, Испания, Председател на Комисията по Договорно право на UIA, специалист с голям практически опит в международните търговски договори.
Работният език ще бъде испански, като ще има и симултанен превод на български език.
С оглед на ограничения брой места посещението на колоквиума ще се осъществява само след предварително записване за участие и заплащане на такса в размер на 20 лева.
Таксата за участие може да бъде платена в касите на САК на бул. „Витоша” № 1А, в Търговския дом и на бул. „Тодор Александров” № 137, в рамките на работното им време. Тази такса представлява съучастие на адвокатите от САК в разноските по организация и провеждане на колоквиума.
Записването ще се извършва от библиотекаря на САК Лъчезар Спасов, всеки работен ден от 9,30 до 16,30 часа в сградата на САК на бул. „Тодор Александров” № 137 или на телефони 02 904 80 20 и 0879 292 217. Записване ще се извършва само след заплащане на таксата.
Местата са ограничени!

САС

ПОКАНА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ОНЛАЙН СЕМИНАРИ ПО ПРОЕКТ "ЕВРОПЕЙСКИ ЮРИСТИ ЗА ПРОБЛЕМИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ОТВЛИЧАНЕ НА ДЕЦА ОТ РОДИТЕЛИ"

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Професионалната асоциация на медиаторите в България (ПАМБ) е партньор по проект „LEPCA – Европейски юристи за проблемите на международното отвличане на деца от родители", финансиран от Европейската комисия.  От името на нашите партньори  International Child Abduction Center – Холандия (водеща организация) и MiKK e.V. - Германия, ви каним да се включите в онлайн семинари на тема "Обучение за адвокати, които се занимават с международно отвличане на деца от родители".

Онлайн семинарите се провеждат на английски език. Такса за участие не се дължи.

Теми на семинарите и дати на провеждане:

Продължение...

Новата Директива относно личните данни в сила от 2018г.

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че предстои вторият колоквиум от пилотния проект за сътрудничеството за квалификация на българските адвокати в областта на Правото на ЕС между САС и Международния адвокатски съюз /UIA/.

Каним Ви да вземе участие в колоквиума, който ще се проведе на 15 април от 10,00 до 13,30 часа в зала „София” на Гранд Хотел „София“, на тема „Защита на личните данни, администриране на лични данни, свободно движение на информация”.

Основен акцент на колоквиума ще бъде новата Директива, уреждаща материята за използването на информация и защитата на личните данни, която предстои да влезе в сила през 2018г.

Лектор ще бъде адвокат Маркос Галярдо Месегер /Marcos Gallardo Meseguer/ от Барселона, Испания, Заместник-директор по правата на човека и Председател на Комисията по Правата на дигиталната личност на UIA, специалист с голям практически опит в дела, свързани със защита на личните данни.

Работният език ще бъде испански, като ще има и симултанен превод на български език.

С оглед на ограничения брой места посещението на колоквиума ще се осъществява само след предварително записване за участие и заплащане на такса в размер на 20 лева.

Таксата за участие може да бъде платена в касите на САК на бул. „Витоша” № 1А, в Търговския дом и на бул. „Тодор Александров” № 137, в рамките на работното им време. Тази такса представлява съучастие на адвокатите от САК в разноските по организация и провеждане на колоквиума.

Записването ще се извършва от библиотекаря на САК Лъчезар Спасов, всеки работен ден от 9,30 до 16,30 часа в сградата на САК на бул. „Тодор Александров” № 137 или на телефони 02 987 05 19, вътрешен 120 и 0879 292 217. Записване ще се извършва само след заплащане на таксата.

Местата са ограничени!

САС

Подновяване на групова полица „Професионална отговорност на адвоката“

Печат PDF

Във връзка с безплатна групова полица „Професионална отговорност на адвоката“ за 2016 г., Софийска Адвокатска Колегия удължава срока за подаване на заявления и включване към същата. Застрахователната полица отново е в ЗК „Лев Инс“ АД и е в сила до 22.01.2017 г. Лимити на отговорност за едно събитие 20 000 лв. и в агрегат 20 000 лв. Възможни са по-високи лимити, за които също има договорени преференциални тарифи. Всички желаещи да се включат към тази полица е необходимо да подадат заявление в деловодството на САК.

За допълнителна информация и въпроси, моля обръщайте се към г-жа Аксиния Ботова – Управител на „Застрахователен Брокер Би Ай Джи Къмпани“ ООД на тел. 0884 01 69 44 или на имейл Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. . От сайта можете да изтеглите образец на заявление и тарифите за по-високи лимити.

Отчет дежурени адвокати м.Март

Печат PDF

                                                         

Уважаеми колеги,

През периода от 01 до 31 март в САК са постъпили/приети 273 искания за дежурен адвокат. От тях по ЗЗ и ЗЗД са 58, а броя на неприети дежурства са 59, което е увеличение в сравнение с предходния месец.

Запазва се съотношението на постъпилите/приетите искания в работно към извънработно време, празничните и почивните дни и е приблизително около 3.7 към 1.

Разпределението на постъпилите/приетите искания за служебен защитник от списъка на дежурните адвокати са посочени в справката(прил. № 1).

СПРАВКА

за приетите искания в САК и разпределението им (приемането/отказването) на дежурните адвокати

за периода 01 до 31 март 2016 година

Приложение 1

Продължение...

UIA колоквиум - 15 април 2016

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че предстои вторият колоквиум от пилотния проект за сътрудничеството за квалификация на българските адвокати в областта на Правото на ЕС между САС и Международния адвокатски съюз /UIA/.

Каним Ви да вземе участие в колоквиума, който ще се проведе на 15 април от 10,00 до 13,30 часа в зала „София” на Гранд Хотел „София“, на тема „Защита на личните данни, администриране на лични данни, свободно движение на информация”.

Лектор ще бъде адвокат Маркос Галярдо Месегер /Marcos Gallardo Meseguer/ от Барселона, Испания, Заместник-директор по правата на човека и Председател на Комисията по Правата на дигиталната личност на UIA, специалист с голям практически опит в дела, свързани със защита на личните данни.

Работният език ще бъде испански, като ще има и симултанен превод на български език.

С оглед на ограничения брой места посещението на колоквиума ще се осъществява само след предварително записване за участие и заплащане на такса в размер на 20 лева.

Таксата за участие може да бъде платена в касите на САК на бул. „Витоша” № 1А, в Търговския дом и на бул. „Тодор Александров” № 137, в рамките на работното им време. Тази такса представлява съучастие на адвокатите от САК в разноските по организация и провеждане на колоквиума.

Записването ще се извършва от библиотекаря на САК Лъчезар Спасов, всеки работен ден от 9,30 до 16,30 часа в сградата на САК на бул. „Тодор Александров” № 137 или на телефони 02 987 05 19, вътрешен 120 и 0879 292 217. Записване ще се извършва само след заплащане на таксата.

Местата са ограничени!

САС

Обявления на ДС

Печат PDF

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

 О Б Я В Л Е Н И Е

Съобщаваме Ви че, решенията по изброените ДД са изготвени. Обвиненията са по чл.49 ал.1 от ЗА

Наложени са наказания, които подежат на обжалване в 14 дневен срок от 24.03.16 г.

Продължение...

НРПП - ред за подаване на жалби

Печат PDF

NBPP Reshenie 2016 03 11

НБПП - нова отчетна форма

Печат PDF

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Представяме на вниманието ви, нов образец на отчет за предоставена правна помощ от адвокати, съобразен с промените в НЗПП.

Обявления на ДС

Печат PDF

 ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е

Съобщаваме Ви че, решенията по изброените ДД са изготвени. Обвиненията са по чл.49 ал.1 от ЗА

Наложени са наказания, които подежат на обжалване в 14 дневен срок от 17.03.16 г.

Продължение...

University of Cambridge English Legal Methods Summer Programme 2016

Печат PDF

3

Продължение...

Решения на Висшия адвокатски съвет по жалби срещу избори в адвокатурата

Печат PDF
На свое заседание, проведено на 11.03.2016 г.,  Висшият адвокатски съвет взе следните решения:
 
1. Прекратява производството по всички жалби срещу решения относно избор на органи на АК – Варна поради оттеглянето им.
2. Оставя без разглеждане жалбата срещу решения относно избор на органи на АК – Силистра.
3. Оставя без разглеждане част от жалбите срещу решения относно избор на органи на Софийска адвокатска колегия, а останалите жалби – без уважение. 
4. Отменя изцяло решенията относно избор на органи на АК – Кюстендил.
5. Отменя решенията относно избор на органи и председател на АК – Пловдив, с изключение на избор на председател на Дисциплинарния съд  при АК – Пловдив.
6. Отменя решенията относно избор на председатели на адвокатските колегии в Пазарджик и Русе.

Отчет дежурени адвокати м.Февруари

Печат PDF

      Уважаеми колеги,

 През периода от 01 до 29 февруари в САК са постъпили/приети 232 искания за дежурен адвокат. От тях по ЗЗ и ЗЗД са 27, а броя на неприети дежурства са 46, което е значително намаление в сравнение с предходния месец.

Има запазване на съотношението на постъпилите/приетите искания в извънработно време и почивните дни в сравнение с предходния месец.

Разпределението на постъпилите/приетите искания за служебен защитник от списъка на дежурните адвокати са посочени в справката(прил. № 1).

Уважаеми колеги,

предвид усложнената обстановка в съседните страни и предприетите мерки по границата с Р Турция очакванията ни са за нарастване интензитета на бежански поток по западната граница - особено след затопляне на времето. В тази връзка при възникване на ситуация подобна на миналата година и с цел за бърза реакция, моля колегите, които в края на миналата година бяха заявили писмено желание да им се разпределят дела касаещи бежанците и желаят да продължат през тази година следва да потърдят това на тел. 0879292215, а колеги, които не са подавали писмени заявления, но имат желание да бъдат включени в разпределението на дела от София-област, моля да подадат такива в регистратурата на САК до 31.03.2016 г.

 

Продължение...

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Печат PDF

Уведомяваме Ви, че днес - 02.03.2016 г. администрацията към САС ще работи до 15.00 часа.