Home

Софийска Адвокатска Колегия

UIA колоквиум - 15 април 2016

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че предстои вторият колоквиум от пилотния проект за сътрудничеството за квалификация на българските адвокати в областта на Правото на ЕС между САС и Международния адвокатски съюз /UIA/.

Каним Ви да вземе участие в колоквиума, който ще се проведе на 15 април от 10,00 до 13,30 часа в зала „София” на Гранд Хотел „София“, на тема „Защита на личните данни, администриране на лични данни, свободно движение на информация”.

Лектор ще бъде адвокат Маркос Галярдо Месегер /Marcos Gallardo Meseguer/ от Барселона, Испания, Заместник-директор по правата на човека и Председател на Комисията по Правата на дигиталната личност на UIA, специалист с голям практически опит в дела, свързани със защита на личните данни.

Работният език ще бъде испански, като ще има и симултанен превод на български език.

С оглед на ограничения брой места посещението на колоквиума ще се осъществява само след предварително записване за участие и заплащане на такса в размер на 20 лева.

Таксата за участие може да бъде платена в касите на САК на бул. „Витоша” № 1А, в Търговския дом и на бул. „Тодор Александров” № 137, в рамките на работното им време. Тази такса представлява съучастие на адвокатите от САК в разноските по организация и провеждане на колоквиума.

Записването ще се извършва от библиотекаря на САК Лъчезар Спасов, всеки работен ден от 9,30 до 16,30 часа в сградата на САК на бул. „Тодор Александров” № 137 или на телефони 02 987 05 19, вътрешен 120 и 0879 292 217. Записване ще се извършва само след заплащане на таксата.

Местата са ограничени!

САС

Обявления на ДС

Печат PDF

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

 О Б Я В Л Е Н И Е

Съобщаваме Ви че, решенията по изброените ДД са изготвени. Обвиненията са по чл.49 ал.1 от ЗА

Наложени са наказания, които подежат на обжалване в 14 дневен срок от 24.03.16 г.

Продължение...

НРПП - ред за подаване на жалби

Печат PDF

NBPP Reshenie 2016 03 11

НБПП - нова отчетна форма

Печат PDF

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Представяме на вниманието ви, нов образец на отчет за предоставена правна помощ от адвокати, съобразен с промените в НЗПП.

Обявления на ДС

Печат PDF

 ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е

Съобщаваме Ви че, решенията по изброените ДД са изготвени. Обвиненията са по чл.49 ал.1 от ЗА

Наложени са наказания, които подежат на обжалване в 14 дневен срок от 17.03.16 г.

Продължение...

University of Cambridge English Legal Methods Summer Programme 2016

Печат PDF

3

Продължение...

Решения на Висшия адвокатски съвет по жалби срещу избори в адвокатурата

Печат PDF
На свое заседание, проведено на 11.03.2016 г.,  Висшият адвокатски съвет взе следните решения:
 
1. Прекратява производството по всички жалби срещу решения относно избор на органи на АК – Варна поради оттеглянето им.
2. Оставя без разглеждане жалбата срещу решения относно избор на органи на АК – Силистра.
3. Оставя без разглеждане част от жалбите срещу решения относно избор на органи на Софийска адвокатска колегия, а останалите жалби – без уважение. 
4. Отменя изцяло решенията относно избор на органи на АК – Кюстендил.
5. Отменя решенията относно избор на органи и председател на АК – Пловдив, с изключение на избор на председател на Дисциплинарния съд  при АК – Пловдив.
6. Отменя решенията относно избор на председатели на адвокатските колегии в Пазарджик и Русе.

Отчет дежурени адвокати м.Февруари

Печат PDF

      Уважаеми колеги,

 През периода от 01 до 29 февруари в САК са постъпили/приети 232 искания за дежурен адвокат. От тях по ЗЗ и ЗЗД са 27, а броя на неприети дежурства са 46, което е значително намаление в сравнение с предходния месец.

Има запазване на съотношението на постъпилите/приетите искания в извънработно време и почивните дни в сравнение с предходния месец.

Разпределението на постъпилите/приетите искания за служебен защитник от списъка на дежурните адвокати са посочени в справката(прил. № 1).

Уважаеми колеги,

предвид усложнената обстановка в съседните страни и предприетите мерки по границата с Р Турция очакванията ни са за нарастване интензитета на бежански поток по западната граница - особено след затопляне на времето. В тази връзка при възникване на ситуация подобна на миналата година и с цел за бърза реакция, моля колегите, които в края на миналата година бяха заявили писмено желание да им се разпределят дела касаещи бежанците и желаят да продължат през тази година следва да потърдят това на тел. 0879292215, а колеги, които не са подавали писмени заявления, но имат желание да бъдат включени в разпределението на дела от София-област, моля да подадат такива в регистратурата на САК до 31.03.2016 г.

 

Продължение...

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Печат PDF

Уведомяваме Ви, че днес - 02.03.2016 г. администрацията към САС ще работи до 15.00 часа.

Колоквиуми от Международния адвокатски съюз /UIA/

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви уведомим, че в края на 2015г. Софийският адвокатски съвет договори продължаване на действието на подписаното през 2014г. между САС и Международния адвокатски съюз /UIA/ Споразумение за реализиране на пилотен проект за сътрудничество за квалификация на българските адвокати в областта на Правото на ЕС. Проектът ще продължи да се изпълнява през 2016г. под патронажа на Президента на UIA г-н Жан Жак Уетвилер, като ще бъдат проведени 3 колоквиума – по един през месеците март, април и май. При желание от страна на новоизбраното ръководство на САК има договорена възможност за провеждане на още два колоквиума през есента на тази година.
Първият колоквиум за годината ще се проведе на 25 март от 10,00 до 13,30 часа в зала „София” на Гранд Хотел „София“, на тема „Мерки против изпирането на пари – Основни практически насоки за адвокати”.
Лектор ще бъде Мария Кронин /Maria Cronin/ от „Питърс енд Питърс адвокати”, Лондон, Председател на Комисията по Наказателно право на UIA и специалист с голям практически опит в дела, свързани с мерки против изпирането на пари.
Работният език ще бъде английски, като ще има и симултанен превод на български език.
С оглед на ограничения брой места посещението на колоквиума ще се осъществява само след предварително записване за участие и заплащане на такса в размер на 20 лева.
Таксата за участие може да бъде платена в касите на САК на бул. „Витоша” № 1А, в Търговския дом и на бул. „Тодор Александров” № 137, в рамките на работното им време. Тази такса представлява съучастие на адвокатите от САК в разноските по организация и провеждане на колоквиума.
Записването ще се извършва от библиотекаря на САК Лъчезар Спасов, всеки работен ден от 9,30 до 16,30 часа в сградата на САК на бул. „Тодор Александров” № 137 или на телефони 02 987 05 19, вътрешен 120 и 0879 292 217. Записване ще се извършва само след заплащане на таксата.
Местата са ограничени!

САС

Почина Йордан Соколов

Печат PDF

Уважаеми колеги,

     На 24.02.2016 година почина Йордан Георгиев Соколов - виден български юрист, политик и държавник, министър на вътрешните работи, народен представител в 37-ото, 38-ото и 39-ото Народно събрание. Председател на 38-ото народно събрание.

Продължение...

АПИС ПРАВО и АПИС ПРАКТИКА

Печат PDF

Уважаеми колеги,имаме удоволствието да ви уведомим,че САК сключи договор с фирма АПИС за осъществяване на правно-информационно обслужване на членовете на колегията чрез предоставяне на право на ползване на онлайн(уеб) версията на правните информационни системи АПИС ПРАВО и АПИС ПРАКТИКА.Всеки от вас, който все още не е получил потребителско име и парола и желае достъп до продуктите, моля да се обърне към АПИС на тел.: 02/923 98 00 за заявка и уточняване на условията.

Всеки от вас, който все не е получил потребителско име и парола и желае достъп до продуктите, моля да се обърне към АПИС на тел.: 02/923 98 00 за заявка и уточняване на условията.

Обявления на ДС

Печат PDF

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ
О Б Я В Л Е Н И Е

                        Дисциплинарният съд при САК – 1-ви състав на основание чл.139 ал.2 от Закона за адвокатурата – уведомява, че на 07.03.16 г. от 15.00 ч. в заседателната зала на Дисциплинарния съд., намиращ се на бул.”Тодор Александров, № 137, ет.3 ще се проведе заседание на което ще бъдат разгледани дисциплинарните дела срещу следните дисциплинарно обвинени адвокати. Дисциплинарното обвинение е по чл.49 ал.1.

Продължение...

Обявления на ДС

Печат PDF

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ
О Б Я В Л Е Н И Е

                        Дисциплинарният съд при САК – 3-ти състав на основание чл.139 ал.2 от Закона за адвокатурата – уведомява, че на 09.03.16 г. от 10.30 ч. в заседателната зала на Дисциплинарния съд., намиращ се на бул.”Тодор Александров, № 137, ет.3 ще се проведе заседание на което ще бъдат разгледани дисциплинарните дела срещу следните дисциплинарно обвинени адвокати. Дисциплинарното обвинение е по чл.49 ал.1.

Продължение...

НОВАТА ПРАВНА УРЕДБА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Печат PDF

Logo-1Уважаеми колеги,

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с АТЛАС КОНСУЛТИНГ предлагат на Вашето внимание семинар на тема:

 

НОВАТА ПРАВНА УРЕДБА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Семинарът ще се проведе на 24 и 25 март 2016 г. в гр. София, парк хотел „МОСКВА”.

Продължение...

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В БЪЛГАРСКАТА СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Печат PDF

Уважаеми колеги,

СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ и АПИС ЕВРОПА Ви канят на предстоящия национален семинар на тема: “ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В БЪЛГАРСКАТА СЪДЕБНА ПРАКТИКА”

Форумът ще се проведе на 26.02.2016 г. от 13.00 ч. в сградата на Съюза на юристите в България, ул. “Пиротска” № 7.

Теми и лектори:

Продължение...

Общото събрание на адвокатите от страната

Печат PDF

Общо събрание на адвокатите от страната - 27 и 28.02.2016 г.

Уважаеми колеги,
Напомняме Ви, че Общото събрание на адвокатите от страната ще се проведе в Националния дворец на културата,  зала 6 – запад, вход А6. Общото събрание ще започне от 8.30 ч., а в хипотезата на чл. 11, ал.3, изр. 2 от Закона за адвокатурата – в 9.30 ч.

ДЕЛЕГАТИ
ЗА ОБЩОНО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА 27 и 28 ФЕВРУАРИ 2016 г. СОФИЯ:

Продължение...

Декларация от общото събрание на САК

Печат PDF

ДО
КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НA РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОТ
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ


ДЕКЛАРАЦИЯ


Ние софийсхите адвокати,
категорично възразяваме и се противопоставяме срещу конституционната жалба на главния прокурор за ограничаване на нашите права, прогласени от чл. 29 от Закона за адвокатурата.

Текстът на тази разпоредба е прогласен още от 1925 г. вече повече от 90 г. българските адвокати са упражнявали тези права в полза на гражданите, които не са ни били отнемани, дори по време на фашистките и комунистически режими. Сега, когато живеем в демократична България, това посегателство е недопустимо.

Не пипайте чл. 29 от Закона за адвокатурата!

Общо събрание на САК, 30.01.2016г.

Декларацията е приета с пълно мнозинство от присъстващите с изключение на един глас против и един глас въздържал се.

КУРСОВЕ ПО ЮРИДИЧЕСКИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И ILEC

Печат PDF

Българската юридическа асоциация на Международната организация за развитие на правото със седалище Рим /ИДЛО/ организира за дванадесета поредна година курсове по юридически английски език и ILEC.

                              І. ОСНОВЕН КУРС:

Обучението се води по специално разработена програма от адвокат Албена Симеонова.

Курсът е предназначен за  практикуващи юристи и преводачи, както и за студенти по право или международни отношения. Целта на обучението е да бъде усъвършенствана специфичната лексика в области на правото като търговско право, дружествено право, облигационно право, вещно право, трудово право, граждански процес и др. Активно се развиват четирите основни езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.

Продължение...

ПРОГРАМА НА АДВОКАТСКА АКАДЕМИЯ

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствие да Ви поканим да вземете участие в новата квалификационна програма, организирана от САС и колектив от наши колеги, адвокати от САК.

Програмата, озаглавена „За това, което не пише в учебниците по право“ ще продължи до края на месец юни, като в края на всеки месец ще Ви съобщаваме програмата за следващия месец. Включени са лекции, практически упражнения и дискусии за адвокатската професия, мястото й в системата на икономиката и в системата на държавата, съчетание и проявление на невербалната и вербалната интелигентност на адвоката, усъвършенстване на умения да се артикулира, неутрализиране на специфики в говора, които водят до намаляване на ефекта от публичното говорене, речника на тялото, телесни невербални сигнали и системи и много други полезни неща, необходими при ежедневното практикуване на професията.

Занятията ще се провеждат всяка сряда от 14 до 17 часа, в залата на САК в Търговския дом.

Записването ще се извършва от библиотекаря на САК Лъчезар Спасов, всеки работен ден от 9,30 до 16,30 часа в сградата на САК на бул. „Тодор Александров” № 137 или на телефони 02 987 05 19, вътрешен 120 и 0879 292 217.

Местата са ограничени!

Представяме на Вашето внимание програмата за месец февруари 2016г.

 

ПРОГРАМА НА АДВОКАТСКА АКАДЕМИЯ

Продължение...