Home

Софийска Адвокатска Колегия

Получаване на готовите адвокатски карти

Печат PDF

Адвокатските карти на приетите на 19 юли т.г. адвокати са готови и могат да се получават в САК.

Поради излизане в отпуск на служителите на фирмата, изготвянето на нови карти ще стане в началото на следващия месец.

Секретар на САС

Писмо на Президента на Международния съюз на адвокатите

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Предлагаме на вниманието Ви писмото на Президента на Международния съюз на адвокатите /UIA/ г-н Жан-Жак Уетвилер до Председателя на Народното събрание г-жа Цецка Цачева, което изразява силната и категорична подкрепа на международната адвокатура за ЗИДЗА. Писмото е резултат от активната международна дейност на САС и ВАдС и сериозното сътрудничество на българската адвокатура с UIA.

от САС

icon-pdf Писмо на Президента на Международния съюз на адвокатите 

Съобщение за Правна помощ

Печат PDF

От 8 Август 2016 до 1 Септември 2016, молим колегите да ограничат депозирането на отчети за НБПП. В този период, голяма част от служителите обслужващи "Правна Помощ" ще бъдат в отпуск.

От ръководството на САК

Семинари ОД "Лозенец"

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви уведомим, че есенната сесия от квалификационната програма на САК ще започне с традиционните два семинара, които ще се проведат в ОД "Лозенец", село Лозенец, както следва:

- от 15 до 18 септември - по Наказателно право и процес, и Правна помощ:

- от 22 до 25 септември - по Търговско право.

Конкретните теми и лекторите ще бъдат обявени с допълнително съобщение на сайта до края на месец август.

Желаем Ви приятна лятна ваканция!

САС

Гаранция в полза на възложител

Печат PDF

Zastraxovka 1

Zastraxovka 2

Становище на ВАС относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт

Печат PDF

VAS stanovishte

Обявления на ДС

Печат PDF

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е

ДО     

БОЖИДАР  КЪНЕВ  МАЛЕВСКИ

Съобщаваме  Ви,  че  решението  по  ДД  71/16 г. – образувано за допуснато дисциплинарно нарушение  по чл. 49 ал. 1 от ЗА  е изготвено.
Наложено Ви е наказание „Лишаване от право да упражнява адвокатска професия за срок от 3 /три/  месеца”, както и разноски по делото в размер на 25 лева.
С настоящето обявление, моля да се считате за редовно уведомен.
Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок  от датата на обявлението пред ВДС.
         Настоящето обявление е публикувано на страницата на ДС при САК и на таблото в САС.

                            Деловодител на ДС:
12.07.16 г.
                                                                                                                      К.Капчева

Софийски районен съд - организация на деловодвството

Печат PDF

SRS Delovodstvo

Софийски районен съд - работно време на служба Архив

Печат PDF

SRS Slujba Archive

Свободни места за ОД”Лозенец”

Печат PDF

Ръководството на СОФИЙСКИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

уведомява адвокатите - членове на САК и адвокатите от страната, които желаят да ползват ОД”Лозенец” собственост на САК , че има свободни места за периода от: 16.07. до 29.07.; от 31.07. до 13.08. и от 15.08. до 28.08.2016 г.

Лице за контакт и информация Петко Генчев, тел.0879 292 215.

Отчет дежурени адвокати м.Юни

Печат PDF

Уважаеми колеги,

През периода от 01 до 30 ЮНИ в САК са постъпили/приети 267 искания за дежурен адвокат. От тях по ЗЗ и ЗЗД исканията са 74, което е увеличение с около 20 %. Неприети дежурства са 80, което е увеличение  почти двойно в сравнение с предходния месец. Запазва се тенденцията в извън работно време, празничните и почивните дни отказите да са повече от тези в работно време.

Съотношението на постъпилите/приетите искания в работно към извънработно време, празничните и почивните дни, което е приблизително 5 към 1 се запазва се т.е. в последните няколко месеца има тенденция на стабилност на броя на исканията за служебни защитници в извън работно време и почивните дни.

Разпределението на постъпилите/приетите искания за служебен защитник от списъка на дежурните адвокати са посочени в справката(прил. № 1).

СПРАВКА

за приетите искания в САК и разпределението им (приемането/отказването) на дежурните адвокати

за периода 01 до 30 юни 2016 година

Приложение

Име и фамилия

разпределение

 

 

 

 

Приети искания

 

Всичко приети

 

Брой на неприетите

 

 

 

01 - 06

06 - 14

14 - 20

21 -25

25 - 30

поЗЗ и ЗЗД

искания

искания

1

2

3

4

5

 

6

9

10

11

1

 Албена  Цветанова  Асенова

П

П

П

П

О

П + -

5

1

2

 Анастас  Момчилов  Нучев

П

О

О

О

О

О + -

1

5

3

 Георги  Стоянов  Узунов

П

П

П

П

О

П + -

5

1

4

 Диана  Атанасова  Деянова

П

О

П

П

П

П + П

6

1

5

 Диана  Димитрова  Дерменджиева

П

П

П

П

О

П + О

5

2

6

 Диляна  Галева  Христова

П

О

П

П

О

П + О

4

3

7

 Дойчин  Димитров  Благоев

П

П

П

П

П

П + О

6

1

8

 Евгени  Начев  Начев

П

П

П

О

О

П + О

4

3

9

 Евгени  Николаев  Христов

П

П

П

П

О

П + О

5

2

10

 Екатерина  Иванова  Димитрова

П

О

О

О

О

П + О

2

5

11

 Екатерина  Райкова  Джурова

П

П

П

П

П

П + О

6

1

12

 Елина  Борисова  Бояджийска

П

П

О

П

П

П + П

6

1

13

 Елица  Велиславова  Георева

О

П

П

П

О

П + О

4

3

14

 Емил  Иванов  Иванов

П

П

П

П

П

О + О

5

2

15

 Емилия  Ангелова  Станчева

П

П

П

П

О

П + О

5

2

16

 Жанет  Георгиева  Желязкова

П

П

О

О

О

П + О

3

4

17

 Живко  Атанасов  Неделчев

П

П

П

П

П

П + О

6

1

18

 Зоя  Лозанова  Венкова

П

П

П

П

О

П + П

6

1

19

 Иван  Алесандров  Генков

П

П

П

П

П

П +О

6

1

20

 Ивелина  Минкова  Златанова-Иванова

П

П

П

П

О

П + П

6

1

21

 Ивета  Георгиева  Калковска

О

П

П

П

П

П + П

6

1

22

 Иво  Иванов  Цветков

О

П

П

П

П

П + П

6

1

23

 Илиян  Цветанов  Павлов

П

П

П

П

П

П + П

7

-

24

 Ирена  Димитрова  Караколева

П

П

П

П

П

П + П

7

-

25

 Калин  Емилов  Стойновски

П

О

П

П

П

О + П

5

2

26

 Катя  Димитрова  Колева

П

П

П

П

П

П + П

7

-

27

 Кера  Вълчева  Славчева

П

П

О

О

О

П + П

4

3

28

 Красимир  Желев  Сулев

П

П

П

П

П

П + П

7

-

29

 Мая  Михайлова  Божилова

П

П

О

П

П

П + П

6

1

30

 Милен  Ангелов  Дюлгеров

П

П

О

П

П

П +П

6

1

31

 Милена  Тодорова  Добрева

П

П

П

П

П

П + П

7

-

32

 Наташа  Велчева  Николова

П

П

О

П

П

П + П

6

1

33

 Нелия  Йосифова  Петкова

П

П

П

П

П

П + П

7

-

34

 Ненчо  Каменов  Александров

О

П

О

О

О

П + П

3

4

35

 Никола  Петров  Джунов

П

П

П

П

П

П+ О

6

1

36

 Николай  Георгиев  Манчев

П

П

П

П

П

П + П

7

-

37

 Новела  Белчева  Купенова

П

П

П

П

П

П + П

7

-

38

 Петко  Аврамов  Петков

П

О

П

О

О

П + П

4

3

39

 Петър  Димитров  Бъчваров

П

П

П

П

П

П + П

7

-

40

 Петър  Цанков  Георгиев

П

П

П

П

П

П + П

7

-

41

 Светослава  Лъчезарова  Кръстева

П

П

П

П

П

П + П

7

-

42

 Сениха  Ахмед  Рюстем

П

П

О

О

О

П + О                

3

4

43

 Соня  Борисова  Йончева

О

П

П

О

П

О + П

4

3

44

 Стоян  Димитров  Стоянов

П

П

П

П

П

П + О

6

1

45

 Теодора  Тодорова  Пещерска

П

О

П

О

П

П + О

4

3

46

 ТОДОР  Иванов  Тодоров

П

П

О

О

П

П + П

5

2

47

 Тодор  Спасов  Спасов

П

П

П

П

О

П + О

5

2

48

 Цветан  Костадинов  Илиев

П

П

П

О

П

П + П

6

1

49

 Юлиан  Йорданов  Станков

П

О

О

О

П

О + П

3

4

50

Явор Валентинов Симеонов

П

П

П

О

П

П + П

6

1

                                                                                                                                                                                   

Общо:                74                267             80

Забележка:

  1. 1.П* – прието дежурство; О* – отказ, неприето прозвъняване или друга причина за неприемане на дежурство.
  2. 2.Общ брой постъпили/приети искания в САК за дежурен адвокат – 267 от тях:

-         в работно време - 222, в извън работно време и почивните дни – 45;

-         по ЗЗ и ЗЗД – 74.

  1. 3.Брой откази/неприети искания – 80.

Международен конкурс за пледоария

Печат PDF

Международният адвокатски съюз, партьор на Международния конкурс за пледоарии за правата на човека апелира към всички адвокати...

KonsursKaen

 

 

Почетния плакет на САК за Светозар Светозаров

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Съгласно свое решение Софийският адвокатски съвет удостои колегата Светозар Светозаров, член на Контролния съвет, с почетния плакет на САК за приноса му към развитието на Софийскта адвокатура и във връзка с неговата 80 годишнина.

САС

Подкрепа за внасянето за обсъждане на ЗИДЗА в парламентарната комисия по правните въпроси

Печат PDF

Подкрепа на ЗИДЗА

Печат PDF

Уважаеми колеги,

На свое заседание, проведено на 21.06.2016г., Софийският адвокатски съвет взе решение САК да подкрепи мероприятията, организирани от АК Благоевград в подкрепа на ЗИДЗА и прозовава адвокатите от САК да вземат участие в събранието, насрочено за утре 22.06.2016г., от 14.00 до 15.00 часа, пред сградата на Народното събрание на булевард „Дондуков” №1 /бивш Партиен дом/.

САС

Обявления на ДС

Печат PDF

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е

Съобщаваме Ви че, решенията по изброените ДД са изготвени. Обвиненията са по чл.49 ал.1 от ЗА

Наложени са наказания, които подежат на обжалване в 14 дневен срок от 20.06.15 г.

Продължение...

Решение относно проекта на ЗА

Печат PDF

 

Продължение...

UIA колоквиум - Предварителна програма - ЛЕКАРСКАТА (медицинската) ГРЕШКА

Печат PDF

МЕДИЦИНСКАТА ОТГОВОРНОСТ

(ЛЕКАРСКАТА (медицинската) ГРЕШКА и ЗАСТРАХОВКАТА „ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ“)

2014 -2016г.

ДВЕ ГОДИНИ ПО-КЪСНО

ПЕТЪК --- 24 ЮНИ 2016 г.

 

СОФИЯБЪЛГАРИЯ

Семинар, организиран съвместно от Международния съюз на адвокатите (UIA), Висшия адвокатски съвет(ВАдвС) и Софийски адвокатски съвет(САС),

с любезното съдействие на ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски” и ЦОА „Кр. Цончев”

 

Въведение

Медицинската отговорност, разглеждана интегрално в гражданското право, в наказателното право, в административното право и в дисциплинарните производства, при застраховката „Професионална отговорност“ на лекари, медицински работници и здравни заведения, както и законодателното развитие на проблема остават във фокуса на практикуващите адвокати. Преди две години по темата за „Лекарска (медицинска) грешка” бяха изразени мнения от представители на Българската адвокатура, на адвокати от страни от Европейския съюз и от Международния съюз на адвокатите (UIA), също и на изявени представители на доктрината, на съдии и експерти-медици. Къде сме днес? Какво се промени оттогава? Как стоят въпросите, свързани със задължителната застраховка на практикуващите медици и на здравните заведения? На тези и много други въпроси предстои да потърсим отговор на 24 юни 2016 г. Отново отговорите ще търсим заедно с представители на различни юридически професии – адвокати, съдии и научни работници, заедно с лекари и застрахователи – ще търсим многообразието и различните гледни точки. Голямата цел да този семинар е да се получи активна връзка между лектори и слушатели, от който да се родят идеи за по-доброто практическо решаване на проблемите, свързани с „Лекарската (медицинска) грешка“ и застраховката „Професионална отговорност“ при такива грешки в практиката и в законодателството.

 

Петък 24 юни 2016

 

 

09:00 – 09:30

 

РЕГИСТРАЦИЯ на участниците – Аудитория 272-ра на СУ „Св.Климент Охридски”, София

 

09:30–10:00

 

 

ПРИВЕТСТВИЯ от:

адв. Жан-Жак Уетвилер - Президент на UIA, Адвокатско дружество „UGGC Avocats”, Париж, Франция

Лозан ПановПредседател на Върховния касационен съд

Данаил КириловПредседател на Правната комисия на 43 то Народното събрание, адвокат от Софийска адвокатска колегия

адв. Ралица Негенцова, Председател на Висшия адвокатски съвет

адв. Петър Китанов, Председател на Софийска адвокатска колегия

 

 

 

10:00 – 11:15

 

 

ПРЕГЛЕД НА ПРОБЛЕМА „Лекарска (медицинска) грешка” – развитие на нормативна уредба и на съдебна практика след семинара от 2014г.

 

Mодератор: проф. д-р ю.н. Йонко Кунчев

 

Лектори:

проф. д-р Дарина Зиновиева: Институт за държавата и правото към БАН, адвокат от Софийска адвокатска колегия, член на „Правния съвет” на Президента на Република България

Преглед на промените в законодателството при медицинската отговорност за периода 2014 – 2016г.”

 

адв. Силви Уелш: Автор на изследване върху „Лекарската грешка”, адвокат от Адвокатско дружество „UGGC Avocats”, Париж, Франция:

 

съдия Ангелина Лазарова: Варненски апелативен съд:

Случайност или предопределеност на „лекарската грешка“ – наказателно-правни аспекти, практика, доказване“.

 

доц. д-р Златица Петрова: Директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит” към Министерство на здравеопазването, България:

Анализ на статистическите данни относно лекарската (медицинската) грешка за периода 2014 – 2016г.”

 

11:15 – 11:45

 

КАФЕ - ПАУЗА

 

11:45 – 13:00

 

ЗАСТРАХОВКАТА „ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ” при лекарската (медицинската) грешка – за лекари, лечебни заведения, лаборатории

 

Moдератор: проф. д-р Поля Голева

 

Лектори:

адв. Мария Петрова: адвокат от Софийска адвокатска колегия:

„Гражданско-правна отговорност на лекари, лечебни заведения и лаборатории. Договорна и деликтна отговорност”

 

адв. Oливие Сомон: адвокат от Парижката адвокатска колегия, Франция:

 

г-жа Евгения Кало, Директор на Дирекция „Правна” в ЗАД „Булстрад ВИГ”:

„Застраховка „Професионална отговорност на лекари и медицински персонал" – правна уредба, специфики и практика".

 

адв. Красимира Иванова: адвокат от Софийска адвокатска колегия:

Застраховане на гражданската отговорност на лица, упражняващи медицинска професия – правна уредба и кратък преглед на относима съдебна практика"

 

 

13:00 – 14:00

Дискусия

 

Отчет дежурени адвокати м.Май

Печат PDF

         Уважаеми колеги,

През периода от 01 до 31 МАЙ в САК са постъпили/приети 227 искания за дежурен адвокат. От тях по ЗЗ и ЗЗД исканията са 62, което е увеличение с около 15 %. Неприети дежурства са 37, което е приблизително с 18 % НАМАЛЕНИЕ в сравнение с предходния месец, като се запазва тенденцията в извън работно време, празничните и почивните дни отказите да са повече от тези в работно време.

Запазва се съотношението на постъпилите/приетите искания в работно към извънработно време, празничните и почивните дни, което е приблизително 5 към 1.

Разпределението на постъпилите/приетите искания за служебен защитник от списъка на дежурните адвокати са посочени в справката(прил. № 1).

СПРАВКА

за приетите искания в САК и разпределението им (приемането/отказването) на дежурните адвокати

за периода 01 до 31 май 2016 година

Продължение...

Договор за Медицински профилактични прегледи

Печат PDF

Medical Examination 1

Medical Examination 2

Copyright © sak-sas.bg 2016