Home

Софийска Адвокатска Колегия

Внимание! - нов вид телефонна измама

Печат PDF

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

           ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР- СОФИЯ

1574 София, ул. “Гео Милев” №71, тел. 2-27-55; факс 2-33-33

 

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА САК

адв. Петър Иванов Китанов

 

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КИТАНОВ,

 Уведомяваме Ви, че от началото на месец май в ОДМВР- София са констатирани осем случая на нов вид телефонна измама, прилагана спрямо членове на Софийска адвокатска колегия.

Използваната схема при всичките случаи е била следната: Мъжки глас се обажда на член на САК и се представя за „Денис Иванов, началник на РУП- Костинброд“, или само за „началник на РУП- Костинброд“, след което съобщава, че в районното управление има задържан македонски гражданин, който се нуждае от адвокатска защита /в последните два случая се споменава за хърватски гражданин/, след което обаждащият се заявява, че малко по- късно ще се обади и консулът. При второто обаждане на адвоката се съобщава, че трябва да закупи лекарства и цигари на задържания и да ги донесе в РУП- Костинброд, а също така да закупи и ваучери, след което да продиктува номерата им.

До момента в РУП- Костинброд е подаден само един заявителски материал от мл. адвокат Александър Щеринов от САК, закупил вещи за общо 150 лева.

С оглед недопускане на нови случаи на пострадали от новата измама с настоящето писмо Ви молим да уведомите както Вашите колеги, така и членовете на останалите адвокатски колегии, да бъдат бдителни при получаване на обаждане от гореописания вид.

                                                              ВНД ДИРЕКТОР НА ОДМВР- СОФИЯ:

                                                                 ГЛ. ИНСПЕКТОР:_______/п/______

                                                                                          /Мариета Иванова/

Списък за одобрените за Лозенец сезон 2014

Печат PDF

На свое заседание Комисията по социална политика и подпомагане разгледа подадените заявления за почивка в ОД „ЛОзенец” за сезон 2013 г., и прие следното разпределение:

Продължение...

Правна помощ - постъпилите в САК искания разпределени на 16.07.2014г.

Печат PDF

Правна помощ - постъпилите в САК искания разпределени на 16.07.2014г

Продължение...

Правна помощ - постъпилите в САК искания разпределени на 15.07.2014г.

Печат PDF

Правна помощ - постъпилите в САК искания разпределени на 15.07.2014г

Продължение...

Правна помощ - постъпилите в САК искания разпределени на 11.07.2014г.

Печат PDF

Правна помощ - постъпилите в САК искания разпределени на 11.07.2014г

Продължение...

Правна помощ - постъпилите в САК искания разпределени на 09.07.2014г.

Печат PDF

Правна помощ - постъпилите в САК искания разпределени на 09.07.2014г

Продължение...

Правна помощ - постъпилите в САК искания разпределени на 08.07.2014г.

Печат PDF

Правна помощ - постъпилите в САК искания разпределени на 08.07.2014г

Продължение...

Copyright © sak-sas.bg 2014