Home

Софийска Адвокатска Колегия

ПРОТОКОЛ № 17 от заседание на Избирателната комисия

Печат PDF

ПРОТОКОЛ № 17

от заседание на Избирателната комисия

по чл. 99, ал. 2 във връзка с чл. 101 от ЗА

Днес, 29 януари 2015 г., в гр. София се проведе заседание на Избирателната комисия по чл. 99, ал. 2 във връзка с чл. 101 от ЗА, избрана на съвместно заседание на САС, ДС и КС при САК на 28.10. и на 18.11. 2014 г., в състав:

Председател -         Захаринка Тодорова Мазнева-Драгиева

Членове:                   Никола Николов Касабов и

                                    Георги Иванов Неделчев

при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Продължение...

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Печат PDF

НАСРОЧВАНЕ за 01.02.2015Г. НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ИЗБОР ЗА ОРГАНИ НА САК и ЗА ДЕЛЕГАТИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИ В СТРАНАТА

Продължение...

МИГОВЕ от ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ 24-25 януари 2015

Печат PDF

01Уважаеми колеги,
Резултатите от първия тур на изборите за органи на Софийска адвокатска колегия(САК) и за делегати от САК на Общото събрание на адвокатите от страната за края на м. февруари 2015г. вече са Ви известни от публикуваните протоколи на Избирателната комисия.
За поддържане на високо ниво на Вашата информираност, така както правим вече три години, предлагаме да видите споделени мигове от двата дни   ТУК:

ПРОТОКОЛ ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИ В СТРАНАТА

Печат PDF

Общо събрание на Софийската адвокатска колегия

гр. София, 24 и 25 януари 2015

 

ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 

ПРОТОКОЛ

 

За резултатите от гласуването

за ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИ В СТРАНАТА

 Днес, 25.01.2015 г., в 23:55 часа Избирателната комисия, в състав:

Председател:

Захаринка Тодорова Мазнева-Драгиева

Членове:

Никола Николов Касабов и

 

Георги Иванов Неделчев

състави този протокол за отчитане на резултатите от гласуването за ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИ В СТРАНАТА.

Продължение...

ПРОТОКОЛ ИЗБОР НА ОРГАНИ НА САК

Печат PDF

Общо събрание на Софийската адвокатска колегия

гр. София, 24 и 25 януари 2015

 

ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 

ПРОТОКОЛ

 

За резултатите от гласуването

за ИЗБОР НА ОРГАНИ НА САК

 

Днес, 25.01.2015 г., в 23:55 часа Избирателната комисия, в състав:

 

Председател:

Захаринка Тодорова Мазнева-Драгиева

Членове:

Никола Николов Касабов и

 

Георги Иванов Неделчев

 

 

състави този протокол за отчитане на резултатите от гласуването за ИЗБОР НА ОРГАНИ НА САК.

Продължение...

УДЪЛЖАВАНЕ ЗАПИСВАНЕТО ЗА ЗАСТРАХОВКА "Професионална отговорност"

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че срока за подаване на заявления за заплащане на Вашата застраховка "Професионална отговорност" от Софийски адвокатски съвет се удължава до 03.02.2015г. включително.

Можете да се запишете в този срок ПОСЛЕДНО. Вижте повече информация ТУК:

САС

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 24 и 25 ЯНУАРИ 2015г.

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Напомняме Ви, че Общото отчетно-изборно събрание на САК ще се проведе на 24 и 25 януари от 8.00 часа, в София, в сградата на Народното събрание на площад "Независимост" /бивш "Партиен дом"/, в зала "София" /бивша зала "Георги Кирков"/. Каним Ви да се запознаете с отчета на органите на САК за 2014г., както и да участвате в гласуването за нов състав на органите на САК за мандата 2015 -2018г. Вашата активност в изборите ще бъде основание да търсите впоследствие отговорност за неизпълнени предизборни обещания! Заповядайте, уважаеми колеги от САК!

Вече излязоха доста материали за изборите в нашия сайт, но най-важните естествено са решенията на Избирателната комисия, които също можете да видите на сайта ни в отделна специална секция. Най-новите протоколи със съответните важни решения на комисията са Протокол №8 и Протокол №9, които можете да видите ТУК:

 

САС

ПЪТЯТ КЪМ БРЮКСЕЛ

Печат PDF

icon-pdf СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

icon-pdf CONVENTION DE COOPERATION

Софийски адвокатски съвет продължава изпълнението на обявената си програма от преди три години и прокара и „Пътят към Брюксел“ за столичните адвокати. По покана на Председателя на Френския адвокатски съвет на Брюкселската адвокатска колегия скромна делегация от САК, водена от члена на САС адвокат Владислав Янев, посети ежегодното „Откриване на съдебната година на младите адвокати на Брюксел“, което е и годишния празник на всички адвокати в столицата на Кралство Белгия. Програмата включваше участие в семинар на тема „Алтернативни начини за регулации на конфликтите“, организиран от Белгийския център за арбитраж и медиация, както и полагане на цветя в памет на загиналите за Белгия адвокати. Гостите от София станаха свидетели на конкурс по ораторско майсторство и пледоарии между младите адвокати от Брюксел на тема „Белгийски сюрреализъм“, на годишното връчване на награди на млади адвокати за различни постижения, както и на тържественото заседание за откриване на съдебната година в залата за тържествени заседания на Апелативния съд в импозантната Съдебна палата на Брюксел.
Подписано бе дълго подготвяното Споразумение за сътрудничество между Софийска адвокатска колегия и Френския адвокатски съвет на Адвокатската колегия на Брюксел. По подобие на споразумението с Парижката адвокатска колегия се постави на стабилна основа сътрудничеството между двете най-големи адвокатски колегии в Белгия и в България, включително се подготвят различни улеснения за адвокати, практикуващи във всяка от двете страни в контекста на европейската интеграция на Българската адвокатура.

 

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2014 – 31.12.2014 г., изготвен от адв. Петър Китанов, Председател на САК

Печат PDF

І. СТАТИСТИКА И СЪСТАВ НА САС
По традиция отчетният доклад на САС за извършената работа през годината започва със статистика, която дава яснота за членския състав на САК, а именно:
Членовете на САК към днешна дата са 5 262, като от тях жените са 2 815, а мъжете са 2 447.
Най-възрастният адвокат е Петър Вачков, който е роден на 07.07.1921 г., а най-младият е Аделина К. Хаджийска, родена на 04.07.1990 г.
С най-дългогодишна адвокатска практика е Михаил Ненков Банев, който е член на колегията от 07.06.1952 г., като стажът му е 62 г. и 7 м.
В сравнение с миналата година колегията се е увеличила със 127 колеги.
Вписаните нови адвокатски дружества са 34, а новите съдружия са 6.
Временно преустановили дейността си са 36 колеги, от които 8 по болест.
Извършени са 338 бр. промени на данни на адвокати, дружества и съдружия.
Отписани са 138 колеги по различни причини, от които поради смърт 25, както следва:

Продължение...

ПРОТОКОЛ № 7 от заседание на Избирателната комисия

Печат PDF

Днес, 16 януари 2015 г., в гр. София се проведе заседание на Избирателната комисия. Комисията постанови следното:

ОБЯВЯВА ОКОНЧАТЕЛНИЯ СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ОРГАНИ НА САК, подреден по реда на постъпване на предложенията, въз основа на който да се изготвят изборните бюлетини:

ОБЯВЯВА ОКОНЧАТЕЛНИЯ СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЕЛЕГАТИ НА САК за общото събрание на адвокатите в страната, подреден по реда на постъпване на предложенията, въз основа на който да се изготвят изборните бюлетини:

ОПРЕДЕЛЯ председателите на избирателните бюра за провеждане на гласуването на общото събрание на общо събрание на Софийската адвокатска колегия на 24 и 25 януари 2015 г., ПРИЕМА списък на избирателните бюра и РАЗПРЕДЕЛЯ избирателите по избирателни бюра както следва:

БЕЗПЛАТНА ПРОФЕСИОНАЛНА ЗАСТРАХОВКА - СРОК

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Във връзка със сключения договор между Софийския адвокатски съвет и Застрахователна компания „Лев Инс" АД за задължителната ПРОФЕСИОНАЛНА ЗАСТРАХОВКА по чл.50, ал.1 от Закона за адвокатурата, на всички адвокати от Софийска адвокатска колегия, Ви напомняме, че срокът за записване не желаещите да се ползват от тази застраховка колеги е до 03.02.2015г.

Каним всички желаещи да подадат заявление в горния срок, в свободна форма, в регистратурата на САК на булевард „Тодор Александров” 137, което да съдържа пълните Ви имена, ЕГН, личен адвокатски номер и дата, от която желаете да бъдете застраховани.

Софийски Адвокатски Съвет

Безплатно ползване на основния информационен пакет на СИЕЛА

Печат PDF

Уважаеми колеги,

САС сключи договор за безплатно ползване от адвокатите членове на САК на основния пакет на информационната система на СИЕЛА и възможност за закупуване с 10 % намаление на книги и канцеларски материали от книжарниците на СИЕЛА при представяне на адвокатска карта. На 24 и 25 януари по време на Общото събрание на САК ще има щанд на СИЕЛА за предоставяне на сертификат и код за достъп до информационната система срещу представяне на адвокатска карта със стикер за 2015 г.

От ръководството на САС

Правна помощ - уведомителните писма и предаване на отчетите

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Предвид направените от 01.01.2015 г. промени в организацията по предоставянето на правна помощ в САК Ви уведомяваме, че получаването на уведомителните писма и предаването на отчетите ще се извършва от гише № 1 във финансовия салон на бул. "Тодор Александров" №137 от 08.30 - 13.00 ч. и от 13.45 - 16.00 ч.

От Ръководството на САС

БЕЗПЛАТНА ПРОФЕСИОНАЛНА ЗАСТРАХОВКА ЗА 5000 СОФИЙСКИ АДВОКАТИ

Печат PDF

Уважаеми колеги,

На основание решение на САК, взето на 09.12.2014г., Софийски адвокатски съвет ще сключи за своя сметка договор със застрахователна компания „Лев Инс" АД за ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ЗАСТРАХОВКА по чл.50, ал.1 от Закона за адвокатурата (ЗА) на всички адвокати от Софийска адвокатска колегия.

Застраховката е върху минималното задължително застрахователно покритие, определено от ВАС по чл.50, ал.2 от ЗА - 20 000 лв.

Средствата за тази застраховка ще бъдат осигурени от икономиите, реализирани от „Бюджет-2014г.” на САК.

Във връзка с това молим всеки адвокат от колегията, който не е сключил такава застраховка и желае да се възползва от осигурената му безплатна задължителна професионална застраховка, да подаде молба в канцеларията на САК до 03.02.2015г.

Адвокатите от САК, които имат вече сключени застраховки, молим, да посочат в молбите си датата на изтичането им, тъй като техните застраховки за 2015г. ще започнат да текат от датата на изтичане на вече сключената им застраховка до 22.01.2016г.

В случай че софийски адвокат желае застраховката му да бъде за по-голяма сума, надграждането ще се извършва по преференциални цени.

За повече информация се обръщайте към секретаря Владимир Дончев на тел. 02 987 05 19, както и към Аксиния Ботова - Управител на Застрахователен Брокер Би Ай Джи Къмпани ООД, на тел. 02/443-33-10, 0884-016-944

Софийски Адвокатски Съвет

Срещу несправедливите глоби на адвокатите

Печат PDF

Уважаеми колеги,

По време на посещението в София на Президента на Международния адвокатски съюз /UIA/ Мигел Лоинас, през месец ноември миналата година, се проведе среща между него, Председателя на САК и членове на Софийския адвокатски съвет. Президентът Лоинас бе уведомен за зачестилата практика на неоснователно глобяване на адвокатите от САК от страна на съдии, без излагане на мотиви, без посочване на правното основание, възможността за обжалване и процесуалния ред за това, както и за несправедливо високия размер на глобите, които често надвишават размера на адвокатския хонорар. Изрично е заявено, че САС и Председателят на САК считат тези незаконни практики за недопустими и се борят за тяхното преустановяване. В разговора беше потърсено съдействието на Международния адвокатски съюз за преустановяването на тази практика.

Продължение...

ЗАПЛАТЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС – УСЛОВИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИ - 2015

Печат PDF

Уважаеми Колеги,

Най-учтиво Ви напомняме, че на 24 и 25 Януари 2015г. предстои да се проведат избори за Органи на САК и за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната.

За да упражните правото си на глас следва да сте заплатили дължимия за 2014г. членски внос до края на декември 2014г.

За повече информация относно изборите, моля следете редовно следната секция: Адвокатски избори 2015

С пожелание за весела Коледа и щастлива Нова Година.

От Софийски Адвокатски Съвет

КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ЕВРОПЕЙСКИТЕ АКТОВЕ В СФЕРАТА НА ГРАЖДАНСКОТО ПРАВОСЪДИЕ? СТЪЛКНОВЕНИЕ /колизия/ НА ЗАКОНИ

Печат PDF

Как да използваме Европейските актове в сферата на гражданското правосъдие?

Стълкновение /колизия/ на закони

 ПРАКТИЧЕН СЕМИНАР

организиран от Делегацията на френските адвокатски колегии в Брюксел /DBFERA/

 Сряда, 11 - ти и Четвъртък, 12 - ти февруари 2015г.

Белгия, Брюксел, в сградата на DBF

 Уважаеми колеги,

Клубът на адвокатите франкофони (КАФ), съвместно с Делегацията на френските адвокатски колегии (ДБФ) в Брюксел, Ви канят за участие в редовния месечен семинар, организиран от ДБФ.

Продължение...

НОВИТЕ ПРАВИЛА В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП

Печат PDF

Уважаеми колеги,
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР  ЗА  ЮРИДИЧЕСКО  ОБУЧЕНИЕ съвместно  с АТЛАС
КОНСУЛТИНГ предлагат на Вашето внимание семинар на тема:
НОВИТЕ ПРАВИЛА В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И  ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП
гр. София, парк хотел «МОСКВА» на 12 февруари 2015г.
ЛЕКТОР: Милана Кривачка - адвокат, експерт по ЗОП
ПРОГРАМА:

Продължение...

UIA – Doing Business in Latin America / Panama, Feb. 27-28, 2015

Печат PDF

UIA-Newsletter

Dear members, dear colleagues,

Join the UIA and the AIJA this February for an outstanding event in Panama!

Sign up now and benefit from the preferential rate until January 27

Продължение...

UIA – Private Enforcement of Competition Law, London, March 6, 2015

Печат PDF

UIA-Newsletter

Dear members, dear colleagues,

Join the UIA and the Law Society of England and Wales this February for an outstanding event in London!

Private enforcement of competition law is increasingly important. This is demonstrated by the new European Union Damages Directive (2014/104/EU) and the growing number of claims for damages and/or other remedies arising from national and international cartels and/or other anti-competitive practices.

Продължение...