Home

Софийска Адвокатска Колегия

КАЛЕНДАР НА МЕЖДУНАРОДНИЯ СЪЮЗ НА АДВОКАТИТЕ - 2015

Печат PDF

Уважаеми колеги, моля актуализирайте Вашите планове за 2015г. със събитията на международния съюз на адвокатите за 2015г.

Повече подробности можете да видите ТУК

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Печат PDF

Най-великото достижение на демократичното общество е свободата.

Свободата във всичките й измерения, в това число и свободата на словото. В още по-голяма степен това важи за свободата на адвокатското слово, чрез което се осъществява ефективна защита на правата и интересите на гражданите, включително и на лица, изправени пред съд.

Правото на справедлив процес изисква от компетентните органи да осигурят възможност на адвоката да пледира по такъв начин, какъвто той намира за най-удачен за защитата на своя клиент. Наказателно преследване, респективно осъждане на адвокат, за изразена от него теза и подкрепящите я аргументи в хода на защитната реч, е абсолютно неприемливо, в разрез с демократичните и законоустановени принципи на правовата държава и с константната практика на Европейския съд по правата на човека в Страсбург.

Ето защо, Софийският адвокатски съвет остро протестира срещу постановената от Окръжен съд - Русе осъдителна присъда спрямо адвокат Точков, заради защитната му реч и приема, че случаят е инцидентен, а не начало на едно тревожно явление, дълбоко засягащо конституционно установените права и свободи в Република България.

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

ПОЛЗАТА ОТ МЕЖДУНАРОДНАТА ДЕЙНОСТ

Печат PDF

Вестник «Банкеръ», бр.48 от 28 ноември 2014г. отразява чрез статия и интервю част от усилията на реформаторското ръководство на Софийски адвокатски съвет за поставяне на международната дейност на адвокатурата в пряка полза на адвокатите и техните клиенти – българските граждани и дружества.
Каква е ползата за отделния адвокат можете да разберете, като прочетете статията и интервюто, които са приложени. Премахването на архаичния инструмент на глобите в съдебно заседание за поставяне на адвоката в послушна поза «партер» от недобросъвестни съдии е новата мисия, която ще бъде зорко следена от всички адвокати с надежда да бъде успешна.
Повече детайли можете да намерите ТУК:

 Article 1 tmb

Писмо за съдействие до Президента на Международния адвокатски съюз

Печат PDF

Уважаеми г-н Президент на Международния адвокатски съюз,


Бихме искали да потърсим Вашето съдействие за решаването на един сериозен проблем, представляващ пречка за нормалното осъществяване на дейността на адвокатите в България.

Продължение...

Набирателна сметка

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Във връзка с изпълнение на Решение на Софийския Адвокатски Съвет  от 29.04.2014 г.

Ви уведомяваме, че набирателната сметка в Сибанк, с цел подпомагане на финансирането във връзка със закупуването на държавни гербове за съдебните зали в новоремонтираната сграда на СРС, находяща се на бул.”Цар Борис III” чрез доброволни дарения от членовете на САК е:

BG 91 BUIB 9888 5092825700
Сибанк  АД
Софийска адвокатска колегия

Copyright © sak-sas.bg 2015