Home

Софийска Адвокатска Колегия

СЕМИНАРИ – ЛОЗЕНЕЦ 09.06.2016 – 12.06.2016г.

Печат PDF

Уважаеми колеги,

            Имаме удоволствието да Ви поканим на поредния семинар за 2016г.  Организиран и провеждан от САК, в „ Оздравителен дом Лозенец“.

Семинарът ще се проведе в периода  09.06.2016 – 12.06.2016г. в учебната зала.

Тематично семинара е насочен към проблеми на гражданското право и предвижда теми свързани с Административноправни изисквания при упражняване на вещните права. Последни изменения и допълнения в ЗУТ и ЗКИР. Ограничения на собствеността за благоустройствени цели. Тълкувателната практика на ВКС по чл. 54, ал.2 ЗКИР, чл. 108 и чл. 109 ЗС

Лектор:

Валентина Бакалова – адвокат от Софийска адвокатска колегия

10 – 12 юни 2016 г.

 

10.06.2016 г.

09.30 – 13.00                        

Сделки с реални части от поземлени имоти по чл. 15 и чл. 17 ЗУТ. Придобиване по давност на реално определени части от поземлени имоти в границите на населените места.

Ограничения на собствеността за благоустройствени цели. Учредяване на сервитути по ЗУТ. Право на собственост върху линейни мрежи на техническата инфраструктура. Тълкувателно решение № 4 по т.д. № 4/2014г. на ВКС ОСГК. Нищожност на договорите за прехвърляне на реални части от недивижими имоти поради невъзможен предмет при неспазване на техничестите изисквания на ЗУТ. Тълкувателно дело № 3/2014г. ВКС ОСГК.

 

11.06.2016г.

09.30 – 13.00                         Преглед на последните изменения и допълнения в Закона за устройство на територията, обн ДВ бр. 101/2015г. Вещноправен и административноправен режим на местата за паркиране.

Сделки с търпими и заварени строежи.

Защита на правото на собственост при незаконно строителство. Тълкувателно дело Nr.4/2015 г. на ВКС ОСГК. по чл. 109 ЗС.

 

12.06.2016г.

09.30 – 13.00                         Значение на кадастралните карти и кадастралните регистри за упражняване и защита на вещните права. Производство по поддържане в актуално състояние на кадастралните карти и на кадастралните регистри на недвижимите имоти. Тълкувателно решение № 8/2014г. ВКС ОСГК - чл. 53, ал. 2 (нов чл. 54, ал.2) ЗКИР   

 

 

 

С оглед на ограничения брой места посещението на колоквиума ще се осъществява само след предварително записване за участие и заплащане на сума на 30 лева.

Тази сума може да бъде платена в касите на САК на бул. „Витоша” № 1А, в Търговския дом и на бул. „Тодор Александров” № 137, в рамките на работното им време. Сумата представлява съучастие на адвокатите от САК в разноските по организация и провеждане на колоквиума.

Записването ще се извършва от библиотекаря на САК Лъчезар Спасов, всеки работен ден от 9,30 до 16,30 часа в сградата на САК на бул. „Тодор Александров” № 137 или на телефон 02 987 05 19, вътрешен 120. Записване ще се извършва само след заплащане на таксата.

 

С уважение, Софийски адвокатски съвет  - подкомисия за последваща квалификация и подпомагане на младите адвокати.

Одобрените заявления и свободните места за ОД „ЛОЗЕНЕЦ”

Печат PDF

Информация

относно одобрените заявления и свободните места за ОД „ЛОЗЕНЕЦ”

 

1.Първа - 16.06 – 29.06.2016 г.

Продължение...

Адвокатска академия „За това, което не пише в учебниците по право“ - м.Юни

Печат PDF

Уважаеми колеги,
Започва последният, преди летния сезон, месец от квалификационната програма Адвокатска академия „За това, което не пише в учебниците по право“, организирана от САС и колектив от наши колеги, адвокати от САК.  
Лекционните занятия и практикумите ще се провеждат всяка сряда / без тази на 1 юни / от 14:00 до 17:00 ч. в залата на САК на III етаж в Търговския дом, бул.”Витоша” № 1 А, София.
Очаквайте и един петъчен практикум на 3 юни, който ще се води от Мадлен Алгафари, писател и психотерапевт.
Записването ще се извършва от библиотекаря на САК Лъчезар Спасов:
всеки работен ден между 9:30 – 16:30 ч. в сградата на САК на бул. „Тодор Александров” №137
или
на телефони  02 987 05 19, вътр. 120 и  0879 292 217
Местата са ограничени!

Представяме на Вашето внимание програмата за месец юни, 2016 г.

 

Продължение...

СЕМИНАРИ – ЛОЗЕНЕЦ 02.06.2016 – 05.06. 2016г

Печат PDF

Уважаеми колеги,

         Имаме удоволствието да Ви поканим на поредния семинар за 2016г.  Организиран и провеждан от САК, в „ Оздравителен дом Лозенец“.

Семинарът ще се проведе в периода  02.06.2016 – 05.06.2016г. в учебната зала.

Тематично семинара е насочен към наказателното право и процес и предвижда теми свързани с банкови измами и практика и актуални проблеми по НК и НПК, както и проблемите свързани с работата ни с Националното бюро за правна помощ.

Лектори ще бъдат

 Веселин Ангюшев – юрист с дългогодишен опит в различни банки,

 съдия М. Митева – Апелативен съд София и

Петя Добрева директор на НБПП

С оглед на ограничения брой места посещението на колоквиума ще се осъществява само след предварително записване за участие и заплащане на сума на 30 лева.

Тази сума може да бъде платена в касите на САК на бул. „Витоша” № 1А, в Търговския дом и на бул. „Тодор Александров” № 137, в рамките на работното им време. Сумата представлява съучастие на адвокатите от САК в разноските по организация и провеждане на колоквиума.

Записването ще се извършва от библиотекаря на САК Лъчезар Спасов, всеки работен ден от 9,30 до 16,30 часа в сградата на САК на бул. „Тодор Александров” № 137 или на телефон 02 987 05 19, вътрешен 120. Записване ще се извършва само след заплащане на таксата.

Програма.

02.06.2016г. – настаняване и свободно време

03.06.2016г. – 9:30 – 13:00 – В. Ангюшев

1.         Банкова измама. – същност /възбуждане и поддържане на заблуждение, последици./вкл. опит за банкова измама и начини за нейното предовратявяне. 

2.         Видове документи най чест обект на банкова измама /документи за самоличност, документ за собственост, неистинско пълномощно, пълномощно с преправено съдържание, /най често нотариален акт и др./.

3.         Технология на извършване, специфични поведенчески стереотипи, констатирани начини на снабдяване с информация, касаещи лични данни и наличие на суми по банкови сметки.

4.         Често срещани видове банкови измами.Кратка анотация.

5.         Дискусия

04.06.2016г.

 – 09:30 – 11:30 – Проблеми свързани с работата на адвокатите съвместно с Бюрото за правна помощ. Лектор Петя Добрева – директор на НБПП

 – 14:30 – 17:30 – съдия М. Митева

Актуални въпроси и практика по НК и НПК  мерки за процесуална принуда

Правото на защита – резервен защитник

Особените производства  замяна на наказание по чл.78

05.06.2016г.

9:30 – 12:00 - Актуални въпроси и практика по НК и НПК – Права и задължения на адвоката практиката на  ЕСПЧ – санкции на адвокати.

 

Важно желаещите да останат в базата между двата семинара могат да го направят при доплащане на стаите съобразно със стандартната цена за ползване!

                                                                                                    

 С уважение, Софийски адвокатски съвет  - подкомисия за последваща квалификация и подпомагане на младите адвокати.

UIA колоквиум - Договорът за франчайзинг

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че предстои третият колоквиум от пилотния проект за сътрудничеството за квалификация на българските адвокати в областта на Правото на ЕС между САС и Международния адвокатски съюз /UIA/.
Каним Ви да вземе участие в колоквиума, който ще се проведе на 27 май от 10,00 до 13,30 часа в зала „София” на Гранд Хотел „София“, на тема „Договорът за франчайзинг”.
Лектори ще бъде адвокат Милагрос Поал-Манреса Кантарел /Milagros Poal-Manresa Cantarell/ от Барселона, Испания, Председател на Комисията по Договорно право на UIA, специалист с голям практически опит в международните търговски договори и колегата адвокат от САК Теодора Ценова от адвокатско дружество „Джингов, Гугински, Кючуков и Величков“.
Работни езици ще бъдат испански и български, като има осигурен симултанен превод на български език.
С оглед на ограничения брой места посещението на колоквиума ще се осъществява само след предварително записване за участие и заплащане на такса в размер на 20 лева.
Таксата за участие може да бъде платена в касите на САК на бул. „Витоша” № 1А, в Търговския дом и на бул. „Тодор Александров” № 137, в рамките на работното им време. Тази такса представлява съучастие на адвокатите от САК в разноските по организация и провеждане на колоквиума.
Записването ще се извършва от библиотекаря на САК Лъчезар Спасов, всеки работен ден от 9,30 до 16,30 часа в сградата на САК на бул. „Тодор Александров” № 137 или на телефони 02 904 80 20 и 0879 292 217. Записване ще се извършва само след заплащане на таксата.
Местата са ограничени!

САС

ЛЕКАРСКАТА (медицинската) ГРЕШКА. Застраховката „Професионална отговорност“ за лекарите и лечебните заведения

Печат PDF

UIA logo vas logo    SAK SAS Logo large

 

П О К А Н А

 

          Уважаеми колеги,

 

На 24 юни (петък) 2016г.,

в аудитория 272

на Софийския Университет „Свети Климент Охридски”,

от 9,30 до 14,00 часа,

ще се проведе семинар на тема:

 

„ЛЕКАРСКАТА (медицинската) ГРЕШКА.

Застраховката „Професионална отговорност“

за лекарите и лечебните заведения”

Две години след семинара през 2014г. на UIA в София -

ПРЕГЛЕД на АКТУАЛНАТА СЪДЕБНА ПРАКТИКА и НОВИТЕ ЗАКОНОДАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ

Продължение...

Обявления на ДС

Печат PDF

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

                       

О Б Я В Л Е Н И Е

 

                        Дисциплинарният съд при САК – 4-ти състав на основание чл.139 ал.2 от Закона за адвокатурата – уведомява, че на 09.06.16 г. от 10.30 ч. в заседателната зала на Дисциплинарния съд., намиращ се на бул.”Тодор Александров, № 137, ет.3 ще се проведе заседание на което ще бъдат разгледани дисциплинарните дела срещу следните дисциплинарно обвинени адвокати. Дисциплинарното обвинение е по чл.49 ал.1.

Продължение...

Заявления за издаване на идентификационни карти

Печат PDF

В А Ж Н О

           LEX.BG  обръща внимание на адвокатите от САК за начина на попълване на заявленията за адвокатски карти.

           Тъй като подадените заявления се сканират и обработват допълнително, нужно е да бъдат попълнени онлайн – за да бъдат достатъчно ясни и четливи. Обработените персонални данни на по-късен етап служат за осъвременяване на адвокатските регистри.

           Моля да се съобразите с това изискване и да се прекрати ръчното попълване на заявленията  –  което в много случаи се прави изключително небрежно.

          Ръчно попълвани заявления ще бъдат връщани в колегията.

          Бланките за заявления се изтеглят от сайта „Регистри на българската адвокатура“:

            http://www.bar-register.bg/Public/blanki.html


12. 05. 2016 г.

ПРАКТИКА ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Печат PDF

Уважаеми колеги,

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с АТЛАС КОНСУЛТИНГ предлагат на Вашето внимание семинар на тема:

 

 ПРАКТИКА ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА

ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

 

кк Боровец, хотел «САМОКОВ», на 10, 11 и 12 юни 2016 г.

 

ЛЕКТОРИ:

Проф. д-р Огнян Стамболиев – професор по граждански процес, председател на сдружение „Национален център за юридическо обучение”

Боян Балевски – съдия във Върховен касационен съд, Търговска колегия

Никола Хитров – съдия във Върховен касационен съд, Търговска колегия

Стефан Кюркчиев – съдия в Софийски градски съд

Диaна Митева – съдия Окръжен съд гр. Варна

                                               П Р О Г Р А М А

Продължение...

UIA колоквиум - Договорът за франчайзинг - записвания

Печат PDF

Уважаеми колеги,

За периода от 14 до 24 май  няма да се извършват записвания за колоквиума от квалификационната програма на САС и Международния адвокатски съюз /UIA/ на тема "Договорът за франчайзинг", който ще се състои на 27 май от 10,30 часа в зала "София" на Гранд хотел София.
Желаещите да вземат участие в колоквиума е достатъчно да заплатят таксата за участие от 20 лева в някоя от касите на САК. Всички заплатили таксата в този период ще бъдат служебно записани за участие в колоквиума.
От 25 май записванията ще се извършват при библиотекаря на САК Лъчезар Спасов по досегашния ред.

от САС

СТАНОВИЩЕ на Софийския адвокатски съвет

Печат PDF

Уважаеми колеги,

На свое заседание от 10 май 2016 г. Софийския адвокатски съвет  обсъди решението на Висшия адвокатски съвет да проведе извънредно заседание, на  което да разгледа искане за спиране изпълнението на решение на Общото събрание на Благоевградската адвокатска колегия за предприемане на ефективни протестни действия за защита на внесения Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата и продължаващото забавяне на разглеждането му в Народното събрание.
Софийският адвокатски съвет счита, че бързото разглеждане и гласуване на Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата от Народното събрание за необходимо и неотложно. Подкрепяме взетото решение на Общото събрание от колегите на Благоевградската адвокатска колегия и изразяваме следното становище, което ще изпратим до Висшия адвокатски съвет преди вземане на решение по цитираното по горе искане.

От ръководството
на  Софийския адвокатски съвет

Продължение...

Отчет дежурени адвокати м.Април

Печат PDF

Уважаеми колеги,

През периода от 01 до 30 АПРИЛ в САК са постъпили/приети 230 искания за дежурен адвокат. От тях по ЗЗ и ЗЗД са 54, а броя на неприети дежурства са 44, което е НАМАЛЕНИЕ в сравнение с предходния месец, но се запазва тенденцията в извън работно време, празничните и почивните дни отказите да са повече от тези в работно време.

Съотношението на постъпилите/приетите искания в работно към извънработно време, празничните и почивните дни е приблизително около 5 към 1.

Разпределението на постъпилите/приетите искания за служебен защитник от списъка на дежурните адвокати са посочени в справката(прил. № 1).

СПРАВКА

за приетите искания в САК и разпределението им (приемането/отказването) на дежурните адвокати

за периода 01 до 30 април 2016 година

Приложение 1

Продължение...

Адвокатска академия „За това, което не пише в учебниците по право“ - м.Май

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Започва четвъртият месец от квалификационната програма Адвокатска академия „За това, което не пише в учебниците по право“, организирана от САС и колектив от наши колеги, адвокати от САК.  
Продължава провеждането на лекции, практически упражнения и дискусии за адвокатската професия и полезните неща, необходими при нейното ежедневно практикуване.

Лекционните занятия се провеждат всяка сряда от 14:00 до 17:00 ч. в залата на САК на III етаж в Търговския дом, бул.”Витоша” № 1 А, София.

През този месец очаквайте и едно петъчно занятие на 20 април, което ще се води от Мадлен Алгафари, писател и психотерапевт.

Записването се извършва от библиотекаря на САК Лъчезар Спасов: всеки работен ден между 9:30 – 16:30 ч. в сградата на САК на бул. „Тодор Александров” №137  или  на телефони  02 904 80 20 и  0879 292 217
Местата са ограничени!

Представяме на Вашето внимание програмата за месец май, 2016 г.

Продължение...

Практическо ръководство по критериите за допустимост на жалбите до Европейския съд по правата на човека

Печат PDF

Уважаеми колеги,бихме желали да ви уведомим,че на ваше разположение е книгата „Практическо ръководство по критериите за допустимост на жалбите до Европейския съд по правата на човека”.Същата се разпространява под формата на дарение от Министерството на правосъдието.Всеки желаещ,може да се снабди с книгата във фоайето на втория етаж ,в сградата на Софийска адвокатска колегия,намираща се на бул.Тодор Александров 137. Бройките са ограничени.

ПРОЛЕТЕН БАЛ

Печат PDF

Уважаеми колеги!

Сдружение „ОБЩЕСТВО НА РУСКОГОВОРЯЩИТЕ АДВОКАТИ” организира ПРОЛЕТЕН БАЛ за АДВОКАТИТЕ от СОФИЙСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ.

Мероприятието ще се проведе на 19-ти май 2016г. от 18:30 часа в ресторанта на хотел „Форум” (бивш хотел „Славия“), който се намира на бул. „Цар Борис III” №41.

Кувертите могат да се закупят всеки работен ден от 25.04.2016г. до 13.05.2016г. между  12 и 13 часа на следните места:

1) бул.”Витоша” №10, ет.1, ап.2 – адв. Ивайло Данов, тел.:0888 015 292;

2) ул.“Позитано“ 14, ет.1, стая 1 - адв.Мария Вълканова, тел.:0878533302 и 0888550474.

 Цената на куверта е 39 /тридесет и девет/ лева.

Сумата ще се плаща в брой.

 Моля, имайте предвид, че местата са ограничени!

UIA колоквиум - Договорът за франчайзинг

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че предстои третият колоквиум от пилотния проект за сътрудничеството за квалификация на българските адвокати в областта на Правото на ЕС между САС и Международния адвокатски съюз /UIA/.
Каним Ви да вземе участие в колоквиума, който ще се проведе на 27 май от 10,00 до 13,30 часа в зала „София” на Гранд Хотел „София“, на тема „Договорът за франчайзинг”.
Лектор ще бъде адвокат Милагрос Поал-Манреса Кантарел /Milagros Poal-Manresa Cantarell/ от Барселона, Испания, Председател на Комисията по Договорно право на UIA, специалист с голям практически опит в международните търговски договори.
Работният език ще бъде испански, като ще има и симултанен превод на български език.
С оглед на ограничения брой места посещението на колоквиума ще се осъществява само след предварително записване за участие и заплащане на такса в размер на 20 лева.
Таксата за участие може да бъде платена в касите на САК на бул. „Витоша” № 1А, в Търговския дом и на бул. „Тодор Александров” № 137, в рамките на работното им време. Тази такса представлява съучастие на адвокатите от САК в разноските по организация и провеждане на колоквиума.
Записването ще се извършва от библиотекаря на САК Лъчезар Спасов, всеки работен ден от 9,30 до 16,30 часа в сградата на САК на бул. „Тодор Александров” № 137 или на телефони 02 904 80 20 и 0879 292 217. Записване ще се извършва само след заплащане на таксата.
Местата са ограничени!

САС

ПОКАНА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ОНЛАЙН СЕМИНАРИ ПО ПРОЕКТ "ЕВРОПЕЙСКИ ЮРИСТИ ЗА ПРОБЛЕМИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ОТВЛИЧАНЕ НА ДЕЦА ОТ РОДИТЕЛИ"

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Професионалната асоциация на медиаторите в България (ПАМБ) е партньор по проект „LEPCA – Европейски юристи за проблемите на международното отвличане на деца от родители", финансиран от Европейската комисия.  От името на нашите партньори  International Child Abduction Center – Холандия (водеща организация) и MiKK e.V. - Германия, ви каним да се включите в онлайн семинари на тема "Обучение за адвокати, които се занимават с международно отвличане на деца от родители".

Онлайн семинарите се провеждат на английски език. Такса за участие не се дължи.

Теми на семинарите и дати на провеждане:

Продължение...

Новата Директива относно личните данни в сила от 2018г.

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че предстои вторият колоквиум от пилотния проект за сътрудничеството за квалификация на българските адвокати в областта на Правото на ЕС между САС и Международния адвокатски съюз /UIA/.

Каним Ви да вземе участие в колоквиума, който ще се проведе на 15 април от 10,00 до 13,30 часа в зала „София” на Гранд Хотел „София“, на тема „Защита на личните данни, администриране на лични данни, свободно движение на информация”.

Основен акцент на колоквиума ще бъде новата Директива, уреждаща материята за използването на информация и защитата на личните данни, която предстои да влезе в сила през 2018г.

Лектор ще бъде адвокат Маркос Галярдо Месегер /Marcos Gallardo Meseguer/ от Барселона, Испания, Заместник-директор по правата на човека и Председател на Комисията по Правата на дигиталната личност на UIA, специалист с голям практически опит в дела, свързани със защита на личните данни.

Работният език ще бъде испански, като ще има и симултанен превод на български език.

С оглед на ограничения брой места посещението на колоквиума ще се осъществява само след предварително записване за участие и заплащане на такса в размер на 20 лева.

Таксата за участие може да бъде платена в касите на САК на бул. „Витоша” № 1А, в Търговския дом и на бул. „Тодор Александров” № 137, в рамките на работното им време. Тази такса представлява съучастие на адвокатите от САК в разноските по организация и провеждане на колоквиума.

Записването ще се извършва от библиотекаря на САК Лъчезар Спасов, всеки работен ден от 9,30 до 16,30 часа в сградата на САК на бул. „Тодор Александров” № 137 или на телефони 02 987 05 19, вътрешен 120 и 0879 292 217. Записване ще се извършва само след заплащане на таксата.

Местата са ограничени!

САС

Подновяване на групова полица „Професионална отговорност на адвоката“

Печат PDF

Във връзка с безплатна групова полица „Професионална отговорност на адвоката“ за 2016 г., Софийска Адвокатска Колегия удължава срока за подаване на заявления и включване към същата. Застрахователната полица отново е в ЗК „Лев Инс“ АД и е в сила до 22.01.2017 г. Лимити на отговорност за едно събитие 20 000 лв. и в агрегат 20 000 лв. Възможни са по-високи лимити, за които също има договорени преференциални тарифи. Всички желаещи да се включат към тази полица е необходимо да подадат заявление в деловодството на САК.

За допълнителна информация и въпроси, моля обръщайте се към г-жа Аксиния Ботова – Управител на „Застрахователен Брокер Би Ай Джи Къмпани“ ООД на тел. 0884 01 69 44 или на имейл Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. . От сайта можете да изтеглите образец на заявление и тарифите за по-високи лимити.

Отчет дежурени адвокати м.Март

Печат PDF

                                                         

Уважаеми колеги,

През периода от 01 до 31 март в САК са постъпили/приети 273 искания за дежурен адвокат. От тях по ЗЗ и ЗЗД са 58, а броя на неприети дежурства са 59, което е увеличение в сравнение с предходния месец.

Запазва се съотношението на постъпилите/приетите искания в работно към извънработно време, празничните и почивните дни и е приблизително около 3.7 към 1.

Разпределението на постъпилите/приетите искания за служебен защитник от списъка на дежурните адвокати са посочени в справката(прил. № 1).

СПРАВКА

за приетите искания в САК и разпределението им (приемането/отказването) на дежурните адвокати

за периода 01 до 31 март 2016 година

Приложение 1

Продължение...

Copyright © sak-sas.bg 2016