Home

Софийска Адвокатска Колегия

Седмица на медиацията

Печат PDF

01 НОЕМВРИ 2019 Г. - ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ

 В ЦЕНТЪР ЗА СПОГОДБИ И МЕДИАЦИЯ

    Център за Спогодби и медиация обявява ден на отворените врати в Софийски районен съд на 01 ноември 2019 г. от 10.00 ч. до 14.00 ч. Всички граждани, представители на юридически лица и адвокати са добре дошли да разговарят с медиатори за възможностите за извънсъдебно разрешаване на споровете им, на адрес гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, ет. 2, стая 204 - Център за Спогодби и медиация към СРС и СГС.


28.10-01.11.2019 г.
„Седмица на медиацията“

Всички граждани - страни по дела в Софийски районен съд и Софийски градски съд, ще имат възможност директно от съдебна зала да опитат разрешаване на спора си извънсъдебно. За целта ще има на разположение дежурни медиатори за периода 28.10 – 01.11.2019 г. в работното време на съда. Желаещите, които не са напътени от съдебна зала, могат да заявят медиация в стая 204, ет. 2, Център за Спогодби и медиация при координатор Мариана Николова.

„СЕДМИЦА НА МЕДИАЦИЯТА“

28.10 – 01.11.2019 г.

Продължение...

СЪОБЩЕНИЕ

Печат PDF

По повод констатирани няколко случая, Осигурителна каса „Адвокат“ уведомява всички свои членове да не заплащат осигурителните си вноски в клоновете на НАП, а в касите на САК, като в противен случай ще възникне проблем с данъчно-осигурителната сметка на съответния адвокат.

От Ръководството

Международна конференция „РОЛЯТА НА АДВОКАТУРАТА ЗА ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ПРАВОТО И ДЕМОКРАТИЧНОТО ОБЩЕСТВО“

Печат PDF

Софийският адвокатски съвет, съвместно с Висшия адвокатски съвет на Република България и Института за Върховенство на Правото (IROL) на Международния съюз на адвокатите (UIA), организира международна конференция на тема „Ролята на адвокатурата за върховенството на правото и демократичното общество“. Събитието ще се проведе на 21-22.11.2019 г. и е част от честванията по повод Деня на Българската адвокатура.


Специално участие във форума се очаква да вземат избраният президент на UIA, адв. Джером Рот, както и изпълнителният директор на Института за Върховенство на Правото на UIA, адв. Джаклин Скот. Говорители ще бъдат изявени български съдии и адвокати, както и представители на адвокатските колегии на Мадрид, Париж, Франкфурт, Милано, Москва, Варшава, Анкара, Тел Авив и др. Работни езици на събитието: български, английски, френски и руски език.


Международната конференция ще се проведе в хотел „Рамада“, гр.София. Моля всички желаещи да вземат участие в конференцията да изпратят потвърждение на следния имейл-адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. в срок до 11-ти ноември 2019 г.

Софийски адвокатски съвет

 

icon-word Международна конференция „РОЛЯТА НА АДВОКАТУРАТА ЗА ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ПРАВОТО И ДЕМОКРАТИЧНОТО ОБЩЕСТВО“

Входирано писмо с въпроси на Софийския адвокатски съвет към кандидата за Главен прокурор

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Във връзка с решението на Софийския адвокатски съвет да предостави възможност на членовете на Софийската адвокатска колегия да зададат въпроси, касаещи предстоящия избор на нов главен прокурор, беше изготвено, изпратено по електронна поща на 15.10.2019 г. и входирано във Висшия съдебен съвет на 16.10.2019 г. писмо с обобщение на питанията и коментарите, получени от вас.

Благодарим на всички, които се включиха в съставянето на писмото чрез въпросите си. Считаме, че поставените от вас теми са важни не само за адвокатурата, но също така и за обществото, чийто интереси ние адвокатите защитаваме ежедневно в работата си.

Поздрави,
Софийски адвокатски съвет

icon-pdf Входирано писмо с въпроси на Софийския адвокатски съвет към кандидата за Главен прокурор

 

Покана за публична лекция на съдия Анн МакАлистър: „Съдебната медиация във Великобритания“.

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Изпращаме Ви покана за събитие, което ще се състои на 22.10.2019 г. от 16:30ч. в сградата на Софийски районен съд, Наказателно отделение, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ № 23, ет.1, зала „Юстиция“.

Софийски адвокатски съвет

Продължение...

СЪОБЩЕНИЕ ПРАВНА ПОМОЩ

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Срокът за подаване на заявления за дежурни и резервни защитници  за 2020г. е до 16.12.2019г.(вкл).В заявленията може да се посочи месеца, за който адвокатът желае да бъде дежурен.
          

Секретар на
Софийски адвокатски съвет
адв.Пейчо Пейчев
                

Национална есенна конференция на българската адвокатура 12 октомври 2019 г., гр. София

Печат PDF

Уважаеми гости, скъпи колеги!

Националните конференции на адвокатурата са добър повод да се събираме периодично, за да можем заедно с общи усилия да обсъждаме проблемите и предизвикателствата, пред които сме изправени като професионална общност. Обществото и начините на комуникация се развиват безпрецедентно бързо, а с тях и работата на адвоката, професионалното му позициониране и реализация и способите за работа с клиенти. Всичко това поставя нови въпроси пред адвокатурата. Въпроси, за чието решаване е необходим открит дебат помежду ни, в който да участват също така научната общност и институциите.

На днешната конференция ще се засегнат две важни теми, посветени на съвременните проблеми за извънсъдебно разрешаване на спорове и ролята на адвоката, както и за съвременните тенденции при упражняване на адвокатската професия.

Някои от Вас знаят, че освен адвокат, аз съм също така арбитър, медиатор и обучител по медиация. По тази причина въпросите от първия модул на настоящата конференция представляват особен интерес за мен. По повод на арбитража, и преди съм казвал, че адвокатурата винаги е била неразривно свързана с арбитражната дейност. Редица адвокати са и арбитри, а на много адвокати им се е налагало да се занимава с арбитраж неведнъж в кариерата си. Самият аз бях изкушен от арбитража още от първите студентски години в часовете по римско право, четейки Закона на XII-те Таблици. Виждам сериозен потенциал в развитието на арбитража и взаимодействието му с адвокатурата, която много добре осъзнава значението и ползата му за бързината на гражданския оборот и качественото разрешаване на спорове по един щадящ и интелигентен начин.

Още през 2000 г. медиацията ме убеди в своите достойнства, основани на принципа: “печеля – печелиш”. Медиацията от своя страна има нужда от допълнително популяризиране, като има множество предимства за страни, които имат потенциала сами да разрешат спора си, а също така за съда и за адвокатите. Чрез нея ще се облекчи работата на съда, а спорещите страни ще постигнат много по-удовлетворяващи резултати с много по-малко разходи и в по-кратки срокове. Това със същата сила важи и за нуждата от помирителни комисии и асистирани преговори с участието на адвокати.

Особено важни са и въпросите по втория модул на конференцията за необходимостта от дигитализация в документооборота със съда, проблемите на нелоялната конкуренция и електронните платформи за правни услуги и адвокатската реклама. В днешно време, информацията е една от най-ценните валути, а в свят залят от информация, яснотата е сила. Нужна ни е ясна пътна карта, по която да поемем и общи решения, около които да се обединим, като интегрираме нови дигитални платформи и процеси в своята работа.

В заключение бих искал да кажа, че силната, компетентна и обединена адвокатура, за да може да изпълнява конституционно вменения си дълг да брани правата и законните интереси на гражданите и на юридическите лица, изисква от нас своевременна и прецизна реакция, както по отношение на законодателството, така и по отношение на обществено-политическия живот, от който всички ние сме част.

От свое име и от името на колегите от Софийския адвокатски съвет, заявявам, че ще положим всички усилия дискусията на конференцията да бъде полезна и успешна. Благодаря за вниманието!

адв. Ивайло Данов

ПРОФИЛАКТИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Софийски адвокатски съвет Ви уведомява, че за „Изследване на костна плътност” от пакета за профилактични прегледи на жени от Медицински център „Лора” ЕООД са определени допълнителни дати – 19.10.2019 г. (събота) и 26.10.2019 година (събота).

Прегледите ще се извършват в МЦ „Лора” от 09.00 часа до 17.00 часа на ул. „Позитано” №10 (д-р Радулов).

Желаещите да преминат на преглед следва предварително да се запишат на място в МЦ „Лора” (ул. „Позитано” №10) или на телефон: 02/980 80 65, вътр. 20.  

Софийски адвокатски съвет

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Печат PDF

Във връзка със сключения  МЕМОРАНДУМ  за сътрудничество  от 20.03.2019г. между Софийската адвокатска колегия, Асоциацията за жените-адвокати и  Националната  библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” гр.  София, се предоставя възможност на адвокатите от колегията да получат безплатни карти за ползване на Библиотеката за срок от една година.
Желаещите могат да заявят това, като подадат заявление свободен текст до Софийския адвокатски съвет, съдържащо три имена, ЕГН и адрес, както и личен адвокатски номер в срок до 21.10.2019г.

Софийски адвокатски съвет

Ден на отворените врати в Софийска адвокатска колегия

Печат PDF

Софийският адвокатски съвет обявява ден на отворените врати в Софийска адвокатска колегия на 31 октомври 2019 г. от от 8.30 ч. до 17 ч. Всички граждани и адвокати са добре дошли да видят отблизо работата на колегията на адрес гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 137, ет. 2 и 3, както и на разговор-среща с адв. Ивайло Данов, председател на колегията и с адв. Пейчо Пейчев, секретар на Софийския адвокатски съвет.

Софийски адвокатски съвет

Победителите от състезанието по решаване на гражданскоправни казуси с награда от Софийския адвокатски съвет

Печат PDF

Отбор от млади адвокати от Софийската адвокатска колегия, в състав Нанси Монтер Дахабре, Владислав Светославов Дацов и Петър Петков Петров, спечели първо място в състезанието по решаване на гражданскоправни казуси, проведено в рамките на Дните на адвокатите в СОК „Камчия“ (26 – 29.09.2019 г.). В състезанието за решаване на казуси взеха участие млади адвокати от цялата страна, обединени в 7 отбора, а журито за състезанието по гражданскоправните казуси, председателствано от Красимир Влахов – съдия в Конституционния съд на Република България, отличи специално отбора, представил Софийска адвокатска колегия.

На заседание на Софийския адвокатски съвет на 1 октомври 2019 г. младите колеги получиха поздравления за отличното си представяне и бяха наградени от Съвета със съчиненията на Кристиан Таков.

Софийският адвокатски съвет изразява своето признание и благодарност на младите адвокати, които представиха достойно Софийска адвокатска колегия!

Софийски адвокатски съвет

Обявления на ДС

Печат PDF

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е

Съобщаваме  Ви че,  решенията  по изброените ДД са изготвени. Обвиненията са по чл.49 ал.1 от ЗА

Наложени са наказания, които подежат на обжалване в 14 дневен срок от 03.10.19 г.

Продължение...

Обявления на ДС

Печат PDF

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ            

О Б Я В Л Е Н И Е

Съобщаваме  Ви че,  решенията  по изброените ДД са изготвени. Обвиненията са по чл.49 ал.1 от ЗА

Наложени са наказания, които подежат на обжалване в 14 дневен срок от 03.10.19 г.

Продължение...

Решение на Софийския адвокатски съвет във връзка с процедурата по избор на нов главен прокурор на Република България

Печат PDF

Софийският адвокатски съвет след като взе предвид, че Висшият адвокатски съвет вече е изразил становище от името на българската адвокатура по отношение на избора на нов главен прокурор с обръщение от 17 септември 2019 г., на свое заседание от 1 октомври 2019 г. взе решение от името на адвокатите от Софийска адвокатска колегия да бъдат отправени въпроси по Концепцията за стратегическо управление на прокуратурата на кандидата за главен прокурор г-н Иван Гешев по реда на чл. 173, ал. 8 от ЗСВл. Съгласно времевия график за провеждане на процедурата, обявен на сайта на ВСС, до 16 октомври 2019 г. могат да бъдат подавани въпроси и становища към кандидата за главен прокурор.

Софийският адвокатски съвет счита, че въпросите към кандидата трябва да бъдат съобразени с мнението на адвокатите от колегията. Поради това Софийският адвокатски съвет кани адвокатите от САК да отправят своите писмени въпроси и становища, свързани с концепцията на кандидата за главен прокурор в срок до 9 октомври 2019 г. включително на електронен адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , като посочват трите си имена и личния си адвокатски номер. Постъпилите предложения ще бъдат обобщени от САС и представени пред ВСС от името на Софийска адвокатска колегия.

Софийски адвокатски съвет

ПОЗИЦИЯ НА СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Печат PDF

Разделението на властите е основен принцип на правовата държава. Без независим и безпристрастен съд не съществуват гаранции за личната ни свобода.


     Критиката към съдебната власт и към постановени съдебни актове по обществено значими случаи е присъща на всяко демократично общество. Когато обществената критика, обаче, премине допустимия тон и независимостта на съда е поставена под заплаха, когато конкретни съдии и съда като цяло са обект на атаки, включително насочени срещу личния живот и неприкосновеността на магистрата и неговите близки, е наложително да бъде съхранено доверието в съда, неговата независимост и в правосъдната система като цяло.


Не само адвокатурата, чиято конституционна роля е да подпомага гражданите и юридическите лица при защита на правата им, но цялата правна общност не може да бъде безучастна, когато е поставена под заплаха независимостта на съда и устоите на правовата държава.  Поради това Софийският адвокатски съвет счита, че обидите, обругаването и заплахите срещу личността на съдиите, както и опитите за използване на случая за постигане на политически цели и лични интереси, са абсолютно недопустими в една правова и демократична държава, каквато по Конституция е Република България, и не бива по никакъв начин да бъдат толерирани. Обществото може нормално да функционира единствено при еднакво прилагане на закона спрямо всички лица, уважение към съда и непогазване на неговата независимост, както и провеждане на широк обществен и професионален дебат, при наличие на проблеми от законодателно естество.


    По тези причини Софийският адвокатски съвет изразява своята подкрепа към Обръщението от 26-ти септември 2019 г. на 292-ма български съдии и отправения от тях призив към всички граждани и институции у нас да имат осъзнато и отговорно поведение в защита на основните демократични ценности, човешкото достойнство и обществения мир.


 Една държава е толкова демократична, колкото е независим нейният съд!

 

                        Софийски адвокатски съвет
  

ПРОГРАМА НА АДВОКАТСКА АКАДЕМИЯ „ЗА ТОВА, КОЕТО НЕ ПИШЕ В УЧЕБНИЦИТЕ ПО ПРАВО” Месец октомври, 2019 г.

Печат PDF

         Време на провеждане – петък, от 14 до 17 часа.
        Формат -2 лекционни часа по 80 мин. с кафе-пауза от 20 минути.
         Предварителното записване – при библиотекаря на САК Лъчезар Спасов всеки работен ден между 9:30 – 16:30 ч. в сградата на САК в Търговския дом, бул.”Витоша” № 1 А, София  или на телефон  0879 292 217.     

    ТЕМИТЕ  

Продължение...

Уважаеми колеги, честит празник!

Печат PDF

На 22 септември 1908 г. е провъзгласена Независимостта на България! Независимостта на народа ни е възможна единствено, когато бива отстоявана ежедневно в една демократична и правова държава, в която адвокатурата брани ценностите на правото, а институциите действат в съответствие с конституционните принципи и в интерес на общото благо!

Пожелаваме ви здраве, късмет, лични и професионални успехи!

Софийски адвокатски съвет

Ползването на единната информационна система за отчитане на правната помощ по електронен път

Печат PDF

NBPP 2019 09 20

Скръбна вест

Печат PDF

Уважаеми колеги,

С прискърбие ви съобщаваме, че днес е починал колегата, адв. Йосиф Герон. Погребението ще се състои на 23 септември (понеделник), в 14ч. на Софийски еврейски гробища, част от Централни софийски гробища. Софийски адвокатски съвет изразява своите съболезнования на семейството и близките на адв. Герон.

Софийски адвокатски съвет

Готови адвокатски карти

Печат PDF

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят и 1бр.снимка.

 

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на ВАС - УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

 

Продължение...