Home

Софийска Адвокатска Колегия

Семинари за последните изменения в ГПК от месец декември 2019 година

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Софийският адвокатски съвет, съвместно с Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“, организира семинари за последните изменения в ГПК от месец декември 2019 година.

Семинарите ще се проведат на 06.02.2020г. (четвъртък) и 20.02.2020г. (четвъртък) от 13.00 ч. до 17.00 ч. в сградата на ЦОА „Кръстю Цончев“, ул. "Калоян" № 8, ет. 4.

Записването е до изчерпване на местата на тел. 02/980 10 92 и 02/980 24 92 или на е-поща Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. (при записване, моля посочвайте трите си имена и Вашия личен адвокатски номер).

Софийски адвокатски съвет

Искане до Софийски районен съд

Печат PDF

SRS 1

SRS 2

Искане до министъра на правосъдието

Печат PDF

 

Iskane 1

Iskane 2

 

ВАЖНО РЕШЕНИЕ НА ИК НА САК

Печат PDF

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с предстоящото провеждане на допълнителен избор за органи на САК и за делегати в Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 02.02.2020г., моля да имате предвид следното:

1)    В допълнителния избор за органи на САК и за делегати в Общото събрание на адвокатите от страната, които ще се проведат за 02.02.2020г , могат да гласуват адвокати и младши адвокати, които са били допуснати до гласуване в основния избор

2)    Адвокат и младши адвокат, който е изпълнил задълженията си за заплащане на дължимите вноски към Софийския адвокатския съвет и към Висшия адвокатски съвет за месец януари 2020 г. до 31.01.2020 г. може да гласува в допълнителния избор за органи на САК и за делегати в Общото събрание на адвокатите от страната, които ще се проведат за 02.02.2020г;

3)    Вписаните между 27.01.2020г. и 02.02.2020г. в регистрите на САК адвокати и младши адвокати, на които още не са издадени адвокатски карти, могат да гласуват в допълнителния избор за органи на САК и за делегати в Общото събрание на адвокатите от страната, които ще се проведат за 02.02.2020г

4)    С оглед обезпечаване на спокойното протичане на изборния процес на 02.02.2020 г. се забранява  агитацията и поставянето на допълнителни маси (извън тези предназначени за ИБ и за гласуване) на етажа, на който се провежда избора, а именно: пред аудитория 272 в Юридическия факултет в сградата на СУ “Св.Климент Охридски”, бул. “Цар Освободител” 15.

Касите на САК в Търговския дом и на бул. „Тодор Александров” №137, ет.2 ще работят днес – 31.01.2020 г. с удължено работно време до 18 часа, за да се осигури възможност на всички желаещи адвокати и младши адвокати от САК да платят дължимите вноски към Софийската адвокатска колегия и към Висшия адвокатски съвет, включително и за месец януари 2020 г.

Моля, платилите по банков път да носят със себе си и платежните нареждания при гласуване.

Софийски адвокатски съвет

Филм за събитията на САК през 2019 година

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Кратък филм за организираните от Софийския адвокатски съвет през 2019 година събития самостоятелно или съвместно с други партньори можете да видите тук

Софийски адвокатски съвет

КСЕРОКСНИ УСЛУГИ НА САК В ТЪРГОВСКИ ДОМ

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Ксероксът, който се намира в БИБЛИОТЕКАТА на САК, ет.1, Търговски дом е ремонтиран и пуснат от една седмица в действие. Таксата е 0,10 ст. на страница.

Работното време на ксерокса е от 8.30 до 13.00 часа и от 13.45 до 17.00 часа.

Софийски адвокатски съвет

Допълнителен избор за органи на САК и за делегати на САК за ОСАС насрочен за 02.02.2020 г.

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че на 02.02.2020 г. (неделя) от 9 до 17 часа във фоайето пред аудитория 272 в Юридическия факултет в сградата на СУ “Св.Климент Охридски”, бул. “Цар Освободител” № 15 ще се проведе допълнителен избор за органи на САК и за делегати на САК за Общо събрание на адвокатите от страната.

Софийски адвокатски съвет

Доклад за организираните събития и дейността на САК през 2019 г.

Печат PDF

През 2019 г. Софийският адвокатски съвет е заседавал общо 34 пъти. И през тази година Съветът продължи да разглежда на заседанията си важни за адвокатурата въпроси и да взема становища и организира събития по актуални за адвокатурата и обществото теми.

И през 2019 година продължиха лекционните занимания на Адвокатската академия „За това, което не пише в учебниците по право“.

Входящите и изходящи документи за 2019 г., прегледани от Председателя и Секретаря на САК, са: входящи – 8 536 броя и изходящи – 2 967 броя.

Председателят на САК продължи практиката си и тази година да обявява всеки месец приемен ден, в който да се среща с колеги и граждани.

В хронологичен ред Софийският адвокатски съвет е организирал следните събития:

Продължение...

Застраховка „Професионална отговорност на адвоката”

Печат PDF

Софийската адвокатска колегия съвместно със ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ и при посредничеството на „Застрахователен Брокер Би Ай Джи Къмпани“ ООД, стартират подновяване на групова полица за „Професионална отговорност на адвоката“ в сила от 23.01.2020 г. Лимити на отговорност за едно събитие и в агрегат за всички събития 20 000 лв. Възможни са по-високи лимити, за които са договорени преференциални тарифи.

Всички желаещи да се включат към тази полица е необходимо да подадат заявление в библиотеката на САК на бул. "Витоша" №1А, Търговски дом, ет.1 или на имейл адреса на „Би Ай Джи Къмпани“ - Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. до 22.02.2020г. На Общото събрание на САК на 25 и 26.01.2020 г. също ще е възможно да се подават заявления за застраховка.

За допълнителна информация и въпроси, моля обръщайте се към г-жа Аксиния Ботова на тел. 0884 01 69 44 или на имейл адрес Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

icon-word Oбразец на заявление, за включване към полицата

 

Телевизионно и радио предаване

Печат PDF

Уважаеми колеги,

На 25-ти януари, събота от 20.35 ч., с повторение в неделя, 26-ти януари, от 10.35 ч. в предаване „Кариера” по ТВ Европа и „Радио Европа - новините сега” (105.6 MHz за София), ще бъде излъчен филм за по-важните събития на САК, проведени през 2019 г.

Софийски адвокатски съвет

Готови адвокатски карти

Печат PDF

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят и 1бр.снимка.

Продължение...

Отчет за бюджета и проектобюджет на САК

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Отчета за бюджета на Софийска адвокатска колегия за 2019 година (може да видите тук)  и проектобюджета на САК за 2020 година (може да видите тук)

Софийски адвокатски съвет

Ново работно време на БИБЛИОТЕКАТА на САК

Печат PDF

Уважаеми колеги,


Уведомяваме Ви, че от днес, 22.01.2020 година Библиотеката на САК за известен период от време ще работи от 10.30 часа до 17 часа, поради извършване на инвентаризация на библиотечния фонд.

Софийски адвокатски съвет

Приемен ден на Председателя за м. януари 2020 г.

Печат PDF
Уважаеми колеги,
 
Уведомявам Ви, че приемният ден на Председателя на САК за м. януари 2020 г. ще бъде на 22.01.2020 г. /сряда/ в часовия интервал от 11.00 до 13.00 часа.
 
Моля да се запишете предварително на тел.02 9048015.
 
 
Председател на САК
(адв.Ивайло Данов)

 

Среща на САС с адвокатски дружества

Печат PDF

Уважаеми колеги,

На 15.01.2020 г. (сряда) се проведе среща на Софийския адвокатски съвет с представители на големи адвокатски дружества. На това събитие се направи предложение от представители на присъстващите на срещата адвокатски дружества за създаване на благотворителен фонд, като за целта да бъде открита банкова сметка на името на САК. Това предложение ще бъде разгледано на заседанието на САС на 21.01.2020 г. (вторник) и ще бъдете уведомени допълнително за взетото решение.

Председател на САК
адв.Ивайло Данов

Телевизионно и радио предаване

Печат PDF

Уважаеми колеги,

На 18-ти януари, събота от 20.35 ч., с повторение в неделя, 19-ти януари от 10.35 ч. в предаване „Кариера” по ТВ Европа и „Радио Европа - новините сега” (105.6 MHz за София), ще бъде излъчен репортаж „Избрани моменти от събития на САК през 2019 г.”

Софийски адвокатски съвет

ДЕКЛАРАЦИЯ

Печат PDF

Софийският адвокатски съвет изразява силното си безпокойство от изнесените днес в медиите данни за съмнения от колегата ни адв.Ирен Савова, че станалият снощи пожар в бащината й къща в гр.Ихтиман е умишлен акт. Ако това е истина, то този пожар е поредният акт на престъпно посегателство срещу адвокат Савова.

Ние, представителите на Софийската адвокатура, настояваме компетентните служители в структурите на Прокуратурата и Министерството на вътрешните работи да предприемат незабавни действия по установяване на причината за пожара и в случай, че същият е умишлено деяние, да бъдат взети всички възможни мерки за установяване на извършителите и поръчителите му.

Недопустимо е в 21-ви век на територията на Европейския съюз едно лице да бъде преследвано и заплашвано заради работата му като защитник, а държавата да стои безучастна.

Адвокатурата като обединител на професионалните защитници на човешките и гражданските права и свободи на българите никога няма да приеме нарушаването им заради лично и обществено положение или имуществено състояние, а още по-малко заради заета позиция по дело или досъдебно производство от български адвокат, вършещ работата си в защита на клиент.

Заявяваме, че за нас посегателството върху адвокати, независимо с какви подбуди, е посегателство срещу правовата държава и настояваме за приоритетно и задълбочено разследване, както и че ще следим за развитието му и след като вече не е част от „новините на деня“.

Призоваваме също така компетентните органи да излязат с информация за развитието на разследванията по предходните посегателства срещу имуществото и личността на адв. Ирен Савова.

Софийският адвокатски съвет категорично заявява, че застава изцяло зад адвокат Савова и ще я подкрепи по всички възможни и разрешени от закона начини. В основата на адвокатската професия стои защитата на правата на гражданите и юридическите лица. Вярваме, че за да упражняват свободно и достойно професията си, българските адвокати трябва да бъдат защитавани от правозащитните органи не само в качеството си на граждани, но и в качеството си на професионалисти.

Софийски адвокатски съвет

Готови адвокатски карти

Печат PDF

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят и 1бр.снимка.

Продължение...

Здравна профилактика за адвокатите от САК през 2020 година

Печат PDF

Уважаеми колеги,

На вчерашното си заседание Софийският адвокатски съвет взе решение да бъде продължено действието на сключените договори с Медицински центрове „Лора” ЕООД и „Санус 2000” ЕООД за здравна профилактика на всички адвокати и младши адвокати от Софийска адвокатска колегия до края на 2020 година.

За контакти и записване:
МЦ „ЛОРА” ЕООД тук
МЦ „САНУС 2000” ЕООД тук

Софийски адвокатски съвет

ОСИГУРИТЕЛНА КАСА „АДВОКАТ”

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че от 01.01.2020 г. минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица е 610 лв. Напомняме, че до 31 януари всяко самоосигуряващо се лице може да заяви в ТД на НАП София промяна на процента си на осигуряване за 2020 г., като от по-нисък процент на осигуряване може да премине към по-висок такъв, включващ осигуряване за Общо заболяване и майчинство, или от по-висок процент на осигуряване може да премине към по-нисък такъв, изключващ осигуряване за Общо заболяване и майчинство.

Уважаеми, колеги членове на Осигурителната каса, в случай, че някой от Вас желае да бъде осигуряван на доход по-висок от минималния (610 лева), молим в срок до 30 /тридесети/ януари 2020 г. да заяви това свое желание в касата, за да може да бъде настроена програмата по неговата лична партида.

За тези от Вас, които в предишни години са заявили осигурителни доходи, по високи от 610 лв., при липса на ново заявление, ще бъдат прилагани заявените по-рано осигурителни доходи.

Молим, колегите, членове на ОК, които желаят да направят промени в процента си на осигуряване за 2020 г. да заявят това в касата до 30 /тридесети/ януари 2020 г. като представят уведомление до ТД.

Осигурителна каса „Адвокат“, Ви пожелава спорна и успешна Нова Година!

Copyright © sak-sas.bg 2020