Home

Софийска Адвокатска Колегия

СЪОБЩЕНИЕ

Печат PDF

ОК АДВОКАТ уведомява САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА, членове на касата, че се подава ДЕКЛАРАЦИЯ 1 “Данни за осигуреното лице” към ТД на НАП София за всичките и членове-адвокати, независимо от това дали са внесли дължимите осигурителни вноски към „Касата” или не са ги погасили в законовия срок. За да бъдат правилно отразени  „обвързани” по Булстат/ЕГН внесените осигурителни вноски в ОК Адвокат – срока за внасяне е 20-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.

Управител ОК Адвокат

Съобщение относно Пролетната изпитна сесия за адвокати и младши адвокати

Печат PDF

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ,

Информираме Ви, че след приключване на Пролетната изпитна сесия за адвокати и младши адвокати, провеждана от Висшия адвокатски съвет за 2019 година, кандидатите, които са издържали успешно изпита могат да получат обратно подадените документи и удостоверение. Кандидатите, които не са издържали успешно изпита следва да изтеглят в срок от шест месеца обратно подадените документи от Софийска адвокатска колегия. След изтичането на този срок представените от кандидата документи в нотариално заверени преписи към заявлението за допускане до участие в пролетната изпитна сесия за 2019 г. ще бъдат унищожени.

СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

СПРАВКА ОД „ЛОЗЕНЕЦ”

Печат PDF

 СПРАВКА

за одобрените заявления и свободните места за ОД „ЛОЗЕНЕЦ”

през сезон 2019 г.

 

 

Продължение...

Доклади от семинара "Правната помощ в Република България и Република Сърбия..."

Печат PDF

Доклади по правната помощ, изнесени от българските лектори на съвместния семинар на Адвокатските колегии гр. Ниш и гр. София на тема: "Правната помощ в Република България и Република Сърбия по отношение регламентите  на Европейския съюз. Актуални проблеми на правната помощ"- гр. Пирот, 19-21 април 2019г.

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ПРАВНАТА ПОМОЩ И МЕХАНИЗМИ ЗА ТЯХНОТО РЕШАВАНЕ

Пролетен семинар от 19.04.2019 г. до 21.04.2019 г. в гр. Пирот

 

Експерт по европейски данъчни дела

Печат PDF

Уважаеми госпожи и господа,

„Б.С.Б.-ФОКУС” ООД е българска фирма, създадена през 2000 г. като специализирана компания за разработка и производство на рекламни носители и обзавеждане на градска среда.

След извършена ревизия през 2010 г. ни беше съставен ревизионен акт, с който ни беше отказан данъчен кредит. Веднага започнахме процедура по обжалване в съдебно административно производство, която след 9 години на променлив успех приключи с решение №1166 от 29.01.2019г. по адм.дело № 8094/2018г., където Върховен административен съд, 8 отделение отмени решение №2581/18.04.2018 г. на АССГ по адм.дело 2347/2015г.

Считаме, че ни бе отказан данъчен кредит в противоречие с практиката по данъчни дела на Европейския съд.

Тъй като нямаме опит в подобни неща, молим адвокати или адвокатски дружества, които притежават нужната експертна практика и биха могли да ни консултират и евентуално представляват в едно международно дело, да се свържат с нас.

С уважение,
Антоанета Балджиева
Управител
„Б.С.Б.-ФОКУС” ООД

Покана за Международна лятна школа по преговори, Поморие, 18-22 юни 2019

Печат PDF

Скъпи приятели,

Имаме удоволствието да ви поканим на Третата Международна лятна школа по комуникация, преговори и медиация, която ще се проведе от 18-22 юни 2019г. в гр.Поморие.

Основен гост-лектор на III Международна школа 2019г. е изтъкнатият адвокат, арбитър и медиатор Тереза Ф. Фрисби от САЩ -

https://www.nadn.org/teresa-frisbie с цялостен 3-дневен курс по преговори „Преговори и разрешаване на спорове: повишаване емоционалната интелигентност на масата за медиация”. Лекциите ще бъдат с практическа насоченост, като ще включват интерактивни занимания, упражнения, разигравания на казуси, множество примери от нейната дългогодишна практика като адвокат, арбитър и медиатор. Темата е насочена към практикуващи адвокати, желаещи да развият своите умения за водене на преговори.

Сред останалите гост-лектори са Вадим Рахлис и Андрей Бигдан от Украйна с лекции и практически занимания с разработената от тях игра „Симулатор на преговорите“.

Ще се запознаете и работата на платформата за Он-лайн решаване на потребителски спорове към Европейската комисия - https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.complaints.screeningphase и българската он-лайн платформа за решаване на спорове - www.nais.bg

NB! За записване: ФОРМУЛЯР на сайта http://www.mediation-net.eu

За повече информация - в приложнета Програма на лятната школа и Покана.

ПРОГРАМА - Вижте или изтеглете като PDF

Очакваме ви!
Екип на Професионална асоциация на медиаторите в България /ПАМБ/
www.pamb.info
тел. 0887 423336; 0882 718470

ЗАСТРАХОВКИ/ ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА АДВОКАТА

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че сертификатите за подновяване на групова полица за „Професионална отговорност на адвоката“ са готови и може да ги получите в БИБЛИОТЕКАТА на САК на бул. "Витоша" №1 А.

Софийски адвокатски съвет

Предаване по ТВ Европа относно международната конференция „Арбитраж – нови предизвикателства“

Печат PDF

Уважаеми колеги,

На 6  април /събота/  от 20.35 ч., с повторение на 7 април  /неделя/ от 10.35 ч. ще бъде излъчено предаване по ТВ Европа  относно международната конференция „Арбитраж – нови предизвикателства“, организирана от Софийска адвокатска колегия, Висшия адвокатски съвет и Българска търговско-промишлена палата на  22 и 23 март 2019 г.

Софийски адвокатски съвет

Календар на предстоящите събития на Софийска адвокатска колегия през 2019 година

Печат PDF

Месец Март

22-23.03.2019г. - Международна конференция на тема: "Арбитраж - нови предизвикателства“ в гр.София, х-л "Балкан" съвместно с ВАС и БТПП.

Излъчване на кратък филм за конференцията по ТВ Европа на 30.03.19г. /събота/ от 20.35 ч. и на 31.03.19г./неделя/ от 10.35 ч.

29.03.2019г. - Семинар в ЦОА "Кръстю Цончев" /петък/, от 14.00 ч. до 17.00 ч. на тема: „Искова защита на притезателни права с установителен иск. Правен интерес. Искове за защита на нарушено или отнето владение.“

Лектор: Емануела Балевска - съдия във Върховен касационен съд.

29-31.03.2019г. - Семинар в гр.Сандански, х-л "Медите" на тема: „Ипотеката и особеният залог като обезпечения. Възбраната и запорът като обезпечителни мерки в исковия и изпълнителния процес (Анализ на актуалната съдебна практика).“

Лектор: Валя Гигова - адвокат от Софийска адвокатска колегия, член на ВАС.

 

Месец Април

10.04.2019г. - Честване на 140-години от приемането на Търновската конституция съвместно с ВАС.

12–13.04.2019г. - Международен семинар в „Гранд хотел София” на тема: „Чуждестранни инвестиции. Инвестиции в недвижими имоти. Европейски и български регулации“ съвместно с ВАС и Международния съюз на адвокатите /UIA/ със седалище в гр.Париж.

 

Месец Май

10–11.05.2019г. – Международна конференция по деонтология за етичните правила за упражняване на професиите адвокат, съдия и прокурор и за взаимодействието между адвокати и магистрати.

 

Месец Юни  

30.05-02.06.2019г. - Семинар в ОД "Лозенец".

 

06-09.06.2019г. - Семинар в ОД "Лозенец".

 

Месец Септември

13-16.09.2019г. - Семинар в ОД "Лозенец".

 

20-23.09.2019г. - Семинар в ОД "Лозенец".

 

Месец Октомври

11-12.10.2019г. - Есенна национална конференция на българската адвокатура в гр.София съвместно с ВАС.

 

Месец Ноември

21-22.11.2019г. – Международна конференция по въпросите на върховенството на правото, достъпа до правосъдие и защита на защитата в гр. София съвместно с ВАС.

 

22.11.2019г. - Бал на САК.

 

Месец Декември

Коледно парти за адвокатите, станали родители през 2019г.

 

Коледно парти за децата на адвокатите от САК

ПРОТОКОЛ №15 от заседание на Избирателната комисия

Печат PDF

ПРОТОКОЛ №15
от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия

за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите в страната

 

Днес, 03.02.2019 г. в гр. София, се проведе заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия (ИК на САК) по чл. 99, ал. 2 от Закона за адвокатурата (ЗА), за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, избрана на основание чл.101, ал.1 от ЗА.

 

На заседанието присъстват основните членове на Избирателната комисия, както следва:

 

            Председател: Райна Георгиева Беловеждова – Антонова;

            Членове:         Елисавета Стоименова Иванова;

                                    Маргарита Иванова Калпушкова.

 

Комисията има изискуемия кворум за провеждането на заседание и за приемането на валидни решения. Председателят откри заседанието и предложи следния

ДНЕВЕН РЕД:

Продължение...

ПРОТОКОЛ №14 от заседание на Избирателната комисия

Печат PDF

П Р О Т О К О Л   №14

 

на Избирателна комисия

от произведения на 03.02.2019г. избор за делегати за общо събрание на адвокатите от страната на Софийска адвокатска колегия

 

 

Днес 03.02.2019 г. в 17 часа Избирателната комисия в състав:

 

Председател: Райна Георгиева Беловеждова – Антонова

Членове:       1. Елисавета Стоименова Иванова

                       2. Маргарита Иванова Калпушкова

състави този протокол за отчитане на резултатите от гласуването за делегати за общо събрание на адвокатите от страната на Софийска адвокатска колегия.

Изборът започна в 09.00 часа на 03.02.2019г. и приключи в 14.15 часа на 03.02.2019 г.

    

При отваряне на избирателните кутии присъстваха:

 

  1. Силвия Паунова
  2. Людмила Вълчева

Членове на САК неангажирани в избирателния процес

 

I. ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

Продължение...

ПРОТОКОЛ №13 от заседание на Избирателната комисия

Печат PDF

ПРОТОКОЛ №13

от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия за провеждане на

избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната

 

           

            Днес, 03.02.2019 г., в гр. София, бул.„Витоша“№1А, се проведе заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия (ИК на САК) по чл. 99, ал. 2 от Закона за адвокатурата (ЗА), за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, чиито брой и състав е определен по реда на чл.101, ал.1 от ЗА.

 

            На заседанието присъстват основните членове на Избирателната комисия, както следва:

 

            Председател:   Райна Георгиева Беловеждова – Антонова;

            Членове:          Елисавета Стоименова Иванова;

                                    Маргарита Иванова Калпушкова.

 

           Комисията има изискуемия кворум за провеждането на заседание и за приемането на валидни решения.

 

            Председателят откри заседанието и предложи следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

Продължение...

Допълнителен избор за делегати за Общото събрание на адвокатите в страната, насрочен за 03.02.2019 година

Печат PDF

СЪОБЩЕНИЕ от ИК на САК

 УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 Напомняме, че допълнителния избор за делегати за Общото събрание на адвокатите в страната, насрочен за 03.02.2019 година , ще се проведе в Търговския дом, на 3-ия етаж , с адрес: гр.София, бул. "ВИТОША" №1.

 

Гласуването започва с начален час 09 .00 часа и краен час на гласуване - 14.00 ч.

В случай, че в края на избора има негласували членове на САК, изборът приключва, след като гласува последният адвокат, явил се пред избирателното бюро .

На място ще бъдат осигурени условия за заверка на пълномощните.         

 

Внимание!

Членовете на Избирателните бюра следва да се явят в Търговския дом на 03.02.2019 година в 8.40 часа за подготовка на изборния процес

ПРОТОКОЛ №12 от заседание на Избирателната комисия

Печат PDF

ПРОТОКОЛ №12

от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия за провеждане на

избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната

 

           

            Днес, 01.02.2019 г., в гр. София, бул. „Витоша“№1А, се проведе заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия (ИК на САК) по чл. 99, ал. 2 от Закона за адвокатурата (ЗА), за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, чиито брой и състав е определен по реда на чл.101, ал.1 от ЗА.

 

            На заседанието присъстват основните членове на Избирателната комисия, както следва:

 

            Председател: Райна Георгиева Беловеждова – Антонова;

            Членове:         Елисавета Стоименова Иванова;

                                    Маргарита Иванова Калпушкова.

 

           Комисията има изискуемия кворум за провеждането на заседание и за приемането на валидни решения.

 

            Председателят откри заседанието и предложи следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

Продължение...

ПРОТОКОЛ №11 от заседание на Избирателната комисия

Печат PDF

ПРОТОКОЛ №11
от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия

за провеждане на избори за делегати за Общото събрание

на адвокатите в страната

 

Днес, 28.01.2019 г. в гр. София, бул.„Витоша“№1А, се проведе заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия (ИК на САК) по чл. 99, ал. 2 от Закона за адвокатурата (ЗА), за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 26-27.01.2019 г., избрана на основание чл.101, ал.1 от ЗА.

 

На заседанието присъстват основните членове на Избирателната комисия, както следва:

 

            Председател:   Райна Георгиева Беловеждова – Антонова;

            Членове:          Елисавета Стоименова Иванова;

                                    Маргарита Иванова Калпушкова.

 

Комисията има изискуемия кворум за провеждането на заседание и за приемането на валидни решения. Председателят откри заседанието и предложи следния

ДНЕВЕН РЕД:

Продължение...

РЕШЕНИЕ №23/27.01.2018 г.

Печат PDF

РЕШЕНИЕ
23/27.01.2019 г.

относно: избор на делегати на Софийската адвокатска колегия за Общото събрание на адвокатите от страната

Избирателната комисия на Софийска адвокатска колегия, на основание чл. 106, ал.3 от Закона за адвокатурата, и въз основа на получените данни от протоколите на Избирателните бюра, на 27.01.2019 г. в 19 ч.

ОБЯВИ следните резултати от избора:

Продължение...

ПРОТОКОЛ №10 от заседание на Избирателната комисия

Печат PDF

ПРОТОКОЛ №10
от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия

за провеждане на избори за делегати за Общото събрание

на адвокатите в страната

 

Днес, 27.01.2019 г. в гр. София, се проведе заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия (ИК на САК) по чл. 99, ал. 2 от Закона за адвокатурата (ЗА), за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 26-27.01.2019 г., избрана на основание чл.101, ал.1 от ЗА.

 

На заседанието присъстват основните членове на Избирателната комисия, както следва:

 

            Председател: Райна Георгиева Беловеждова – Антонова;

            Членове:         Елисавета Стоименова Иванова;

                                    Маргарита Иванова Калпушкова.

 

Комисията има изискуемия кворум за провеждането на заседание и за приемането на валидни решения. Председателят откри заседанието и предложи следния

ДНЕВЕН РЕД:

Продължение...

ПРОТОКОЛ №9 от заседание на Избирателната комисия

Печат PDF

П Р О Т О К О Л

 

на Избирателна комисия

от произведения на 26 – 27.01.2019 г. избор за делегати за общо събрание на адвокатите от страната на Софийска адвокатска колегия

 

 

Днес 27.01.2019 г. в 18.45 часа Избирателната комисия в състав:

 

                                   Председател: Райна Георгиева Беловеждова – Антонова

                                   Членове:       1. Елисавета Стоименова Иванова

                                                           2. Маргарита Иванова Калпушкова

състави този протокол за отчитане на резултатите от гласуването за делегати за общо събрание на адвокатите от страната на Софийска адвокатска колегия.

Изборът започна в 15.00 часа на 26.01.2019г. и приключи в 14.00 часа на 27.01.2019г. г.

    

При отваряне на избирателните кутии присъстваха:

 

  1. 1.Силвия Паунова
  2. 2.Людмила Вълчева

-      Членове на САК неангажирани в избирателния процес

 

I. ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

 

Продължение...

ПРОТОКОЛ №8 от заседание на Избирателната комисия

Печат PDF

ПРОТОКОЛ №8

от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия за провеждане на

избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната

 

                        Днес, 27.01.2019 г., в гр. София, се проведе заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия (ИК на САК) по чл. 99, ал. 2 от Закона за адвокатурата (ЗА), за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 26-27.01.2019 г., чиито брой и състав е определен по реда на чл.101, ал.1 от ЗА.

 

            На заседанието присъстват основните членове на Избирателната комисия, както следва:

 

            Председател:   Райна Георгиева Беловеждова – Антонова;

            Членове:          Елисавета Стоименова Иванова;

                                    Маргарита Иванова Калпушкова.

 

           Комисията има изискуемия кворум за провеждането на заседание и за приемането на валидни решения.

Продължение...

ПРОТОКОЛ №7 от заседание на Избирателната комисия

Печат PDF

ПРОТОКОЛ №7

от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия за провеждане на

избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната

 

                        Днес, 26.01.2019 г., в гр. София, бул.„Витоша“№1А, се проведе заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия (ИК на САК) по чл. 99, ал. 2 от Закона за адвокатурата (ЗА), за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 26-27.01.2019 г., чиито брой и състав е определен по реда на чл.101, ал.1 от ЗА.

 

            На заседанието присъстват основните членове на Избирателната комисия, както следва:

 

            Председател:   Райна Георгиева Беловеждова – Антонова;

            Членове:          Елисавета Стоименова Иванова;

                                    Маргарита Иванова Калпушкова.

 

           Комисията има изискуемия кворум за провеждането на заседание и за приемането на валидни решения.

Продължение...