Home АНКЕТНА КАРТА повишаване на професионалната квалификация на адвокатите от САК

Повишаване на професионалната квалификация на адвокатите от САК

1. Желаете ли да бъдат организирани обучения от САС до края на 2020г.:

2. Ако да, в каква форма:


5. Бихте ли желали да бъде организирана среща на адвокатите от САК в гр. София, на която да бъдат обсъдени променените условия (проблеми и предложения за решения) за работа на адвокатите след 13.03.2020г. ?

Въведете показания кодCopyright © sak-sas.bg 2020