Home Новини Програма за обучение и предварителен график за обучения до м. декември 2020 г.

Програма за обучение и предварителен график за обучения до м. декември 2020 г.

Уважаеми колеги,

Предоставяме на вниманието ви утвърдения от Софийския адвокатски съвет график на обученията за адвокатите от Софийска адвокатска колегия до края на 2020 година.

Възможни са изменения и допълнения в графика, за които ще бъдете уведомени допълнително.

Софийски адвокатски съвет

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020