Home Новини ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ОБРАЗЕЦ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗМИП

ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ОБРАЗЕЦ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗМИП

Уважаеми колеги,

Във връзка с постъпили от Вас запитвания, Ви информираме, че освен на място в регистратурата на САК, на адрес: София 1309, бул. “Тодор Александров“ № 137, ет. 2 /регистратура/,  можете да изпратите попълнената и подписана собственоръчно декларация-образец № 6 чрез пощенски или куриерски услуги на горепосочения адрес.

Софийски адвокатски съвет

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020