Home Новини COVID-19: Заповеди на председателите на Софийските съдилища

COVID-19: Заповеди на председателите на Софийските съдилища

Уважаеми колеги,

Във връзка със снощното решение на Съдийската колегия към Висшия съдебен съвет председателите на Софийски районен съд, Върховен касационен съд,
Върховен административен съд и Административен съд София – град днес са издали заповеди, с които можете да се запознаете на сайта на САК.

Софийски районен съд - Заповед № АС–97/16.03.2020 г. - http://www.srs.justice.bg/

Върховен касационен съд – http://www.vks.bg/novini/covid-19-2.html

Върховен административен съд – Заповед от 10.03.2020 г. - http://www.sac.government.bg/pages/bg/M%D0%B5ssage

Административен съд София – град – Заповед № А3-26/16.03.2020 г. - http://admincourtsofia.bg/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80/%D0%A1%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B0.aspx

Моля следете сайта на колегията за повече информация.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на САК
адв.Ивайло Данов

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020