Home Новини Първи клуб на адвоката

Първи клуб на адвоката

Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че Софийската адвокатска колегия е сключила договор, по силата на който всички адвокати от САК и техните компании ще ползват 10 % (десет процента) отстъпка (без обедното меню) в ресторант „ЗАФО” (гр.София, ул. „Цар Асен I-ви“ №2Б) при предоставяне на адвокатска карта с валиден стикер за съответната година. При група от десет и повече човека ще имате възможност да ползвате 20 % (двадесет процента) отстъпка.

Предстои сключване на договори между САК и други заведения при промоционални условия за членовете на колегията.

Софийски адвокатски съвет

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020