Home Новини ВАЖНО ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОК „АДВОКАТ”

ВАЖНО ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОК „АДВОКАТ”

Уважаеми колеги,

Осигурителна каса „Адвокат”, уведомява всички свои членове във връзка с подаваните от тях молби, заявления, жалби и други документи, свързани с предоставянето на услуги от осигурителната каса по възникване, изменение или прекратяване на осигурителните права и задължения на осигурените лица, както и представяне на документи за изплащане на парични обезщетения от НОИ, същите да бъдат адресирани само до Осигурителна каса „Адвокат”, а не до други органи на Софийската адвокатска колегия, поради изключителната компетентност на осигурителната каса по извършване и предоставяне на дейности, свързани с осигурителните случаи на членовете и.

При възникнали въпроси моля да се обръщате към:
 - адв.Тодор Филипов (Управител на осигурителна каса „Адвокат”) 0879/292238.

Приемна осигурителна каса Адвокат:
 - Славка Иванова – 02/9048016;
 - Николай Игнатов – зам.гл.счетоводител и заверяващ осигурителен стаж пред НОИ и болнични – 02/9048016.

ОК „АДВОКАТ”

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020