Home Новини Снимки от детското коледно парти на САК

Снимки от детското коледно парти на САК

Уважаеми колеги,

снимките на всички деца от детското коледно парти от 19.12.2019 година на Софийската адвокатска колегия вече са налични на хартиен носител и могат да бъдат получени от служителя Людмила Тодорова - „Регистратура” на САК в сградата на бул. "Тодор Александров"137, ет.2 в работно време (от 8,30 ч. до 13ч. и от 13,45 ч. до 17 ч.)

Секретар на САК
адв.Пейчо Пейчев

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020