Home Новини Седмица на медиацията

Седмица на медиацията

01 НОЕМВРИ 2019 Г. - ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ

 В ЦЕНТЪР ЗА СПОГОДБИ И МЕДИАЦИЯ

    Център за Спогодби и медиация обявява ден на отворените врати в Софийски районен съд на 01 ноември 2019 г. от 10.00 ч. до 14.00 ч. Всички граждани, представители на юридически лица и адвокати са добре дошли да разговарят с медиатори за възможностите за извънсъдебно разрешаване на споровете им, на адрес гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, ет. 2, стая 204 - Център за Спогодби и медиация към СРС и СГС.


28.10-01.11.2019 г.
„Седмица на медиацията“

Всички граждани - страни по дела в Софийски районен съд и Софийски градски съд, ще имат възможност директно от съдебна зала да опитат разрешаване на спора си извънсъдебно. За целта ще има на разположение дежурни медиатори за периода 28.10 – 01.11.2019 г. в работното време на съда. Желаещите, които не са напътени от съдебна зала, могат да заявят медиация в стая 204, ет. 2, Център за Спогодби и медиация при координатор Мариана Николова.

„СЕДМИЦА НА МЕДИАЦИЯТА“

28.10 – 01.11.2019 г.

Понеделник – 28.10.2019 г.

16:30 ч. – Откриване на „Седмица на медиацията 2019“ – коктейл

(място: Център за спогодби и медиация, СРС, бул. „Цар Борис III“ № 54, етаж 5, зала 502)

(Съдии и медиатори)

Медиация в съдебна зала.

(място: Център за спогодби и медиация, СРС, бул. „Цар Борис III“ № 54)

(място: Център за спогодби и медиация, СГС, бул. „Витоша“ № 2)

Вторник – 29.10.2019 г.

Проект „Медиацията срещу агресията в училище“, съвместно с НБКМ

(място: бул. Васил Левски № 88)

Програма:

10:30 – 11:00 ч. Официално откриване

11:00 – 12:00 ч. Представяне на проекта

13:30 – 15:00 ч. Среща с ученици

Медиация в съдебна зала.

(място: Център за спогодби и медиация, СРС, бул. „Цар Борис III“ № 54)

(място: Център за спогодби и медиация, СГС, бул. „Витоша“ № 2)

Сряда – 30.10.2019 г.

Медиация в съдебна зала.

(място: Център за спогодби и медиация, СРС, бул. „Цар Борис III“ № 54)

(място: Център за спогодби и медиация, СГС, бул. „Витоша“ № 2)

Четвъртък – 31.10.2019 г.

13:30 ч. – Среща на медиатори и съдии със студенти от СУ, НБУ и УНСС

(място: Център за спогодби и медиация, СРС, бул. „Цар Борис III“ № 54, ет.5, зала 502)

Медиация в съдебна зала.

(място: Център за спогодби и медиация, СРС, бул. „Цар Борис III“ № 54)

(място: Център за спогодби и медиация, СГС, бул. „Витоша“ № 2)

Петък – 01.11.2019 г.

10:00-14:00 ч. – Отворени врати на ЦСМ към СРС и СГС

(място: Център за спогодби и медиация, СРС, бул. „Цар Борис III“ № 54)

 

 

 

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020