Home Новини УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка със сключения  МЕМОРАНДУМ  за сътрудничество  от 20.03.2019г. между Софийската адвокатска колегия, Асоциацията за жените-адвокати и  Националната  библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” гр.  София, се предоставя възможност на адвокатите от колегията да получат безплатни карти за ползване на Библиотеката за срок от една година.
Желаещите могат да заявят това, като подадат заявление свободен текст до Софийския адвокатски съвет, съдържащо три имена, ЕГН и адрес, както и личен адвокатски номер в срок до 21.10.2019г.

Софийски адвокатски съвет

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020