Home Новини Многостранна стажантска програма за адвокати

Многостранна стажантска програма за адвокати

Изпит по немски език за Многостранна стажантска програма за адвокати, организиран от Немската фондация за международно правно сътрудничество, съвместно с Немската федерална адвокатура и Немската асоциация на адвокатите

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

С настоящото Ви уведомяваме, че  Немската Фондация за международно правно сътрудничество, съвместно с Немската федерална адвокатура и Немската асоциация на адвокатите, организират Многостранна стажантска програма за адвокати, в която е поканен да участва един български адвокат, отговарящ на условията, посочени от организаторите: да е младши адвокат, да има високо ниво на владеене на немски език, (което трябва да се докаже чрез езиков тест, ако това бъде поискано от Немската фондация за международно правно сътрудничество) и да практикува в областта на гражданското и търговско право. Стажът не е отворен за адвокати, които: работят за немска правна кантора или такава, която оперира от името на немска правна кантора; работят за правна кантора, която има офиси, находящи се в Германия; работят за правна кантора, която е партньор на правен офис на находящата се в Германия правна кантора.

Стажът ще се проведе в периода 22 април – 30 май 2020 г. и ще се състои основно в град Кьонигсвинтер (близо до град Бон), като предварителната програма е следната:

22 април 2020 г. – Пристигане в Кьонигсвинтер;
23 април – 1 май 2020 г. – Встъпителен семинар в Кьонигсвинтер;
4 май – 27 май 2020 г. – Стаж в немска правна кантора;
28 май        – 29 май 2020 г. –  Заключителен семинар в Кьонигсвинтер;
30 май 2020 г. – Отпътуване.

Организаторите поемат следните разходи:
· Храна и настаняване по време на встъпителния и заключителния  семинар;
· Пътни разноски от мястото на встъпителния семинар до мястото на стажа и от мястото на стажа до заключителния семинар;
· Настаняване на мястото, на което ще се проведе стажът (ако настаняването бъде резервирано от участниците, разходите за него ще бъдат покрити до максималния размер, определен чрез предварителна консултация, проведена с Немската фондация за международно правно сътрудничество);
· Командировъчни по време на стажа в размер на 550 евро;
· Здравна застраховка, която покрива разходите, които могат да възникнат при евентуално проведено медицинско лечение, както и в случай на тежко заболяване.
Разходите по пътуването до въвеждащия семинар в началото на стажантската програма и разходите от заключителния семинар в края на програмата трябва да се покрият от участниците. Командировъчните, които се отпускат, няма да бъдат достатъчни за покриване на всички лични нужди по време на стажа. Поради това, ще бъде необходимо за стажантите да си осигурят и допълнителни средства.

Ако поради лични или други причини успешното завършване на стажантската програмата бъде застрашено или се окаже невъзможно, организаторите си запазват правото преждевременно да прекратят участието в програмата на съответния участник. В такъв случай участникът следва да покрие допълнителните разходи по завръщането си, които биха могли да възникнат поради по-ранното му отпътуване.

Във връзка с определяне на участника в стажа, ще се проведе изпит по немски език на 12.11.2019 г. от 9:30 ч. в сградата на Висшия адвокатски съвет – гр. София, ул. „Калоян“ № 1-А.

В случай, че желаете да участвате в изпита, моля изпратете чрез Софийска адвокатска колегия молба с трите си имена и висшето учебно заведение, което сте завършили, автобиография на немски език, мотивационно писмо на немски език, актуална цветна снимка (паспортен формат с добра резолюция), копие от паспорта. Софийският адвокатски съвет ще Ви издаде удостоверение, че в момента практикувате адвокатската професия. Желателно е да представите и документ за владеене на немски език.

Срок за подаване на документите в Софийски адвокатски съвет до 04.11.2019 г. /понеделник/.                                                                                                                                                                                                                                              Софийски Софийски адвокатски съвет

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020