Home Новини Готови адвокатски карти

Готови адвокатски карти

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят и 1бр.снимка.

 

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на ВАС - УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ
Номер Име Личен номер
*Адвокати* ----- -----
1 А. К. К. SAK9703 1000717910
2 В. Н. М. SAK9704 1900717410
3 В. А. Д. SAK9705 1400717810
4 Д. И. Н. SAK9706 1800717710
5 Д. В. И. SAK9707 1500717510
6 Д. С. А.-Г. SAK9708 1600671510
7 Д. Я. Д. SAK9709 1100718010
8 И. К. Н. SAK9710 1800718110
9 Н. К. К. SAK9711 1100717610
10 С. Д. М. SAK9712 1400718210
*Младши* ----- -----
1 А. П. Х. SAK9718 4900185010
2 В. П. В. SAK9719 4400185410
3 В. Е. Д. SAK9720 4900184610
4 В. С. Х. SAK9721 4700185610
5 В. П. Д. SAK9722 4500185110
6 Г. И. Х. SAK9723 4800185310
7 Г. С. С. SAK9724 4300186110
8 Д. И. Г. SAK9725 4000185810
9 З. И. К. SAK9726 4000186210
10 И. В. В. SAK9727 4500184710
11 К. С. Ж. SAK9728 4200184510
12 М. М. С. SAK9729 4800184910
13 М. В. М. SAK9730 4600185910
14 Н. М. Д. SAK9731 4700184110
15 П. Т. А. SAK9732 4000185510
16 П. Р. К. SAK9733 4600184410
17 Р. В. И. SAK9734 4000184010
18 Р. А. А. SAK9735 4700186010
19 С. К. Д. SAK9736 4300184210
20 С. Й. Б. SAK9737 4300185710
21 Т. И. Д. SAK9738 4000184310
22 Ц. П. П. SAK9739 4100185210
23 Ю. Ю. С. SAK9740 4100184810
*Асистенти* ----- -----
1 В. И. Р. SAK9713 5000143510
2 В. П. Н. SAK9714 5000143210
3 Й. Д. П.-К. SAK9715 5300143410
4 К. Х. И. SAK9716 5700143310
5 С. Б. Р. SAK9717 5600143610

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020