Home Новини Готови адвокатски карти

Готови адвокатски карти

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят и 1бр.снимка.

 

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на ВАС - УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ        
Номер    Име    Личен номер
    *Адвокати*    
1    В.М.Г.    1000717110
2    И.К.И.    1400408410
3    И.Л.К.    1600717210
4    Й.Ц.А.    1200402210
5    Н.В.П.    1000581510
6    Р.И.И.    1200717310
    *Асистенти*    -----
1    М.П.Й.    5000142810
2    Н.Г.С.    5400143110
3    С.Б.Х.    5400142710
4    Ц.Б.Х.    5800143010

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020