Home Новини Готови адвокатски карти

Готови адвокатски карти

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят и 1бр.снимка.

 

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на ВАС - УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ
Номер Име Карта номер Личен номер
*Адвокати* ----- -----
1 Б.Г.Й. SAK9638 1200715410
2 В.Г.М. SAK9639 1600460610
3 В.Н.Н. SAK9640 1900715510
4 В.М.Х. SAK9641 1700714610
5 Г.П.Т. SAK9642 1700609810
6 Г.Н.Д. SAK9643 1300714710
7 Д.И.Х. SAK9644 1700715010
8 Д.Ф.Х. SAK9645 1500715610
9 Е.А.П. SAK9646 1800087210
10 Е.А.Ш. SAK9647 1000715210
11 И.П.П. SAK9648 1100715710
12 К.С.Г. SAK9649 1800715810
13 К.Г.С. SAK9650 1600714910
14 К.М.К. SAK9651 1100386810
15 К.Л.К SAK9652 1400715910
16 К.Л.Г. SAK9653 1600715310
17 Н.А.Р. SAK9654 1800454110
18 Р.В.Л. SAK9655 1000714810
19 С.Ц.С.-Ю. SAK9656 1500716010
20 С.В.Н. SAK9657 1100716110
21 Х.А.М. SAK9658 1300715110
*Младши* ----- -----
1 Р.С.М. SAK9659 4100183310
2 Х.Г.С. SAK9660 4800183410
*Асистенти* ----- -----
1 А.Ц.А. SAK9661 5900141910
2 И.А.К SAK9662 5700141410
3 Н.Д.Н. SAK9663 5600142110
4 С.Н.И. SAK9664 5000142010

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020