Home Новини Набиране на кандидати за участие в Конкурс за ораторско майсторство, организиран от Международния съюз на адвокатските колегии с обща правна традиция

Набиране на кандидати за участие в Конкурс за ораторско майсторство, организиран от Международния съюз на адвокатските колегии с обща правна традиция

Уважаеми колеги,

Софийска адвокатска колегия предлага на Вашето внимание информация за участие в конкурс по ораторско майсторство /на френски език/, организиран от Международния съюз на адвокатските колегии с обща правна традиция /СИБ/ за млади адвокати на колегиите, членове на СИБ. (cib-avocats.org) Поради успешно сътрудничество със СИБ, САК, която не е член на Съюза е поканена да изпрати представител.

 

Конкурсът се провежда ежегодно, като финалният етап е в началото на месец декември, /6 декември/ по време на годишния конгрес на СИБ. /Тази година конгресът се провежда между 3 - 7 декември в столицата на ЧАД, Нджамена./ Разходите по пътуване и престой на петимата избрани финалисти се поемат от Международната организация на франкофонските държави /ОИФ/.

В конкурса могат да участват млади адвокати, вписани в САК /ненавършили 35 години към 31 декември 2019 г./

Конкурсът се провежда изцяло на френски език в три етапа:

САК участва в избора на български представител в конкурса, като следва да изпрати на СИБ името на българския участник в срок най – късно до 15 юли 2019 г.

На избраните участници от адвокатските колегии се изпраща тема за развиване писмено / на френски език/, като развитият писмено материал следва да може да бъде изложен устно в рамките на 10 минути. Писменият материал на участниците следва да бъде представен на организационния комитет към СИБ най – късно в срок до 13 септември 2019 г. Кандидатите следва да се представят освен с текста и с кратък автобиографичен видео материал / не повече от 3 минути/.

Жури, съставено от членове на СИБ и представител на ОИФ определя въз основа на представените писмени и видео материали петимата финалисти, които ще участват в третия етап на конкурса през месец декември. Крайният срок за произнасяне на журито е 16 септември 2019 г.

Най – късно до 20 септември 2019 г. организационният комитет на СИБ ще влезе в контакт с избраните 5 кандидата, за да ги информира за избора и да получи потвърждение за участието на кандидата във финалната фаза на конкурса през месец декември. В случай, че избран кандидат е в невъзможност да участва във финалната фаза през декември, адвокатската колегия, на която е член финалиста изпраща на негово място следващия в списъка на преселектираните кандидати.

Първите трима класирани млади колеги получават награди от адвокатската колегия – домакин на Конгреса, от представителя на ОИФ и от представител на СИБ.

Със свое Решение от 11. 06. 2019 г. САС кани заинтересованите млади адвокати, членове на САК и владеещи френски език да изпратят мотивационно писмо на френски и български език до САК на ел. поща: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. и  Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. . Мотивационното писмо следва да е придружено от професионална автобиография на български език и да съдържа изложение на мотивите на кандидата за участие в Конкурса.
Краен срок за представяне на мотивационните писма и С V на кандидатите за участие – 05. 07. 2019 г.
Кратко събеседване на френски език ще се проведе с кандидатствалите участници на 08 юли 2019 г. В срок до 10 юли САС ще определи българският участник в конкурса. В случай на невъзможност на определения на първо място кандидат да участва в конкурса, САС посочва класиралия се на второ място кандидат за участие в следващите фази на конкурса.

За повече информация: Клуб на адвокатите франкофони, Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , адв. Силви Гаврилов; тел. 0894 70 5995

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020