Home Новини СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

ОК АДВОКАТ уведомява САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА, членове на касата, че се подава ДЕКЛАРАЦИЯ 1 “Данни за осигуреното лице” към ТД на НАП София за всичките и членове-адвокати, независимо от това дали са внесли дължимите осигурителни вноски към „Касата” или не са ги погасили в законовия срок. За да бъдат правилно отразени  „обвързани” по Булстат/ЕГН внесените осигурителни вноски в ОК Адвокат – срока за внасяне е 20-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.

Управител ОК Адвокат

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020